EnglishŽelezničná trať / Railway line
Trnava - Bratislava filiálka
Trnava - Bratislava predmestie : napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz
Bratislava filiálka - Bratislava predmestie : neelektrifikovaná trať (projektovaná elektrifikácia: ~ 25 kV 50 Hz)/Without Power supply (projected electrification: ~ 25 kV 50 Hz)

Zoznam staníc / Station list

prev. dĺžka Ba (? hl. st.) - Trnava - Leopoldov 693, 820 km.

( Zdroj : 27/1925/604 )

V období konskej trakcie boli používané subové priečne podvaly a do nich zapustené pozdĺžne podvaly s plochými kovanými železnými pásmi (dlhými 284 cm, silnými 13 mm, širokými 58 mm), ktoré boli pribité na piatich miestach k podvalom.

( Zdroj : 18 )

Konská železnica mala mať tieto stanice: Bratislava, Pezinok, Veľké Čaníkovce a Trnava, nákladiská Sv. Jur a zastávky Rača a Cífer, ku ktorím pribudli Grinava, Báhoň a na určitý čas Weinern (Vajnory) ako zastávka v úseku Rača - Sv. Jur.
1837 - Osud Modry bol spečatený na dlhé desaťročia, až do tej doby, kým sa nevybuduje trať Pezinok - Smolenice. Trať Brat. - Trnava mala byť dlhá 49,449 km.

( Zdroj : 23 )

1838 - začiatok prípravných prác

( Zdroj : 33/31 )

Už v roku 1840 sa mohlo mesto pýšiť železnicou (prvou v Uhorsku). Dvadsiateho siedmeho septembra 1840 prišli na svätojurský stanicu dva vozne ťahané dvoma pármi koní, čím sa sprevádzkoval prvý 15-kilometrový úsek konskej železnice Bratislava - Trnava. Pôvodná budova konskej železnice dodnes stojí a od roku 1995 je označená pamätnou tabuľou.

( svatyjur.host.sk )

Nesprávne údaje čerpá aj Hondl z 25 vo svojom článku První slov. železnice, podľa kt. premávka Ba - Trnava začala 1. XI. 1846, Sv. Jur - Pezinok 3. VII. 1841, Pezinok - Cífer 21. XII. 1845, Cífer - Trnava (správny údaj) 1. VI. 1846.

( Zdroj : 23 )

17. VI. 1842 - pozastavenie stavby z finančných dôvodov. Spoločnosť dala do obehu ďalšie akcie, lebo iba tak bola nádej, že naakumulujú kapitál potrebný na stavbu. Upisovanie ďalších akcií určených na dokončenie trate sa začalo 6. III. 1844. 70 bratislavčaniv upísalo 700 akcií. Predaj akcií postupoval tak rýchlo, že už 5. IV. 1844 sa zišlo valné zhromaždenie spoločnosti, kt. skonštatovalo, že vo výstavbe sa môže pokračovať, a dokonca až k Váhu.

( Zdroj : 23 , 53 )

24. VII. 1843 - zborenie mostu nad Novomlynským potokom (Sv. Jur - Grinava)

( Zdroj : 53 )

5. IV. 1844 sa zišlo valné zhromaždenie spoločnosti, kt. skonštatovalo, že vo výstavbe sa môže pokračovať, a dokonca až k Váhu.

( Zdroj : 23 , 53 )

august 1844 - po odstránení závad po prírodných živloch a nezodpovedných ľuďoch sa pokračuje v stavbe konskej železnice.
1. VI. 1846 - 1. jazda vlaku Ba - Trnava (6:30 - 9:30 hod.)

( Zdroj : 53 )

30. I. 1938 - časopis "A-Zet" prináša nepravdivý údaj (1. V. 1875) o začiatku parnej prevádzky.
27. IX. 1940 - Ján AREN (pseudonym J. Adámyho) úvádza v Slovák-u 2 nesprávne údaje: "Naše rvé (správne malo byť: prvé) vlaky ťahali koníčky až do 1. mája 1872, keď po tej istej trati, kde 28. sept. 1840 prvý raz prebehli vozíky konespražného vlaku, prešla lokomotíva.
8. VI. 1941 - pod značkou dr. M. D. vyšiel tu (zrejme v Slovák-u) článok "Zmizne kus starej Trnavy prijímacia budova bývalej konskej železnice rozbúraná", z kt. vyplýva, že v roku 1941 bola z dôvodu dzvojkoľajnenia trate Rača - Leopoldov spomenutá budova zbúraná. Opäť sa tu mylne tvrdí, že úsek Trnava - Sereď bol sprevádzkovaný už 1. VI. 1846.
- dôležitým dokumentačným materiálom je "Nový svet" roč. XVIII, č. 21 obsahujúce článok "Pred 100 rokmi", z ktorého sú hodnotné niekt. fotografie o. i. i prvého cest. poriadku pre trať Ba - Sv. Jur atď.

( Zdroj : 23 )

16. IX. 1941 - sprevádzkovanie 2. koľaje Ba - Trnava - Leopoldov .

( Zdroj : 1 )

2. VII. 1948 - V "Práci" vychádza článok "Štyri HP na konskej železnici", kde je opäť mylne uvedený dátum 1. V. 1872 ako dátum, kedy parný rušeň vystriedal kone.

( Zdroj : 23 , 33/120 )

1953 - Dopravní nakladatelství Praha vydáva knihu Jaroslava PANÝRA "Přehledný žel. zeměpis", v kt. mylne uvádza, že "pro parní provoz byla přebudována v r. 1871".
1954 - vydavateľstvo Tvar vydáva knihu Mira PROCHÁZKU "Bratislava očami maliarov" obsahujúcu ďalší nesprávny údaj: "Od r. 1830 premávajú parníky po Dunaji, o sedem rokov neskoršie premáva konská železnica na trati Ba - Trnava".

( Zdroj : 23 )

Cífer - žst. bola v období r. 1984 - 9 vybavéná plynovým ústr. kúrením, novou fasádou a strechou.

( Zdroj : 89/39/1989 )

Pezinok - obnova 5. staničnej koľaje

ZSSK obmedzila dopravu na tratiach Trnava - Bratislava, Trnava - Kúty a Galanta - Bratislava
ZSSK, 26.01.2021 – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich, že je nútená pozastaviť vedenie 33 osobných vlakov, ktoré premávajú na linke Trnava – Bratislava-Nové Mesto (3804, 3806, 3808 - 3831, 3833, linka IDS BK S55) a na trati Trnava – Kúty (2605, 2620, 2623, 2624, 2640, 2641), a to od 27.1.2021 až do odvolania.
Na traťovom úseku Trnava – Bratislava-Nové Mesto nebude premávať 27 osobných vlakov (Os). V rámci prímestskej dopravy ostane zabezpečený 1-hodinový takt, v čase dopravnej špičky bude zabezpečený 30-minútový takt vlakov pri kombinácii vlakov Os a REX (V úseku Pezinok – Bratislava zostane v čase dopravnej špičky zachovaný 20-minútový interval spojov).
Na traťovom úseku Trnava – Kúty bude zavedený grafikon v režime ako počas sobôt a dní pracovného pokoja. Počas celého dňa bude zabezpečené železničné spojenie v 2-hodinovom takte. Obmedzenie sa dotkne 6 vlakov.
Vyťaženie dotknutých vlakových súprav ZSSK sa v období 1. 1. – 25. 1. 2021 pohybovalo na úrovni od 10 % do 40 % ich celkovej kapacity. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 ide až o 70 % pokles cestujúcich.
ZSSK musela pristúpiť k ďalšiemu obmedzovaniu prímestskej dopravy predovšetkým z dôvodu zvýšenej chorobnosti a karantény prevádzkových zamestnancov ZSSK na pozícii rušňovodič po skríningovom testovaní v období 18. – 25. 1. 2021, aktuálnej vyťaženosti vlakov ZSSK, ako aj naďalej platiaceho lockdownu.
ZSSK najskôr obmedzila dopravu 28 osobných vlakov na linke Senec – Bratislava-Petržalka, pričom obmedzenie malo trvať od 12. do 24. 1. 2021. Z dôvodu pretrvávajúcej zhoršenej pandemickej situácie a lockdownu je nutné toto obmedzenie predĺžiť. V súčasnosti realizované obmedzenia dopravy na linke Senec – Bratislava-Petržalka ostávajú teda aj naďalej v platnosti, a to až do odvolania: . Zároveň dochádza k obmedzeniu ďalšieho vlaku – vlak Os 4744 (Galanta 06:03 – Bratislava-Petržalka 07:09).

Vlaky RegioJet sa vracajú na trať Žilina – Bratislava
18.11.2019, Filip Chudý, dnes24.sk - RegioJet od nedele 15. decembra 2019 po novom spojí vlakmi Žilinu, Považskú Bystricu, Trenčín, Trnavu a ďalšie mestá na Považí s Bratislavou, Prahou a Brnom. Informoval o tom hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj s tým, že RegioJet rozšíri od tohto dátumu prevádzku svojich vlakových liniek na Slovensku, keďže po novom ponúkne priame vlakové spojenie na trase Žilina – Trenčín – Trnava – Bratislava – Břeclav – Brno – Praha a späť.
„Jeden pár vlakových spojov bude ráno okolo 6.00 hodiny vychádzať zo Žiliny v smere Bratislava, Břeclav, Brno, Praha a v popoludňajších a večerných hodinách pôjde naspäť v opačnom smere,“ povedal Ondrůj.
Priame spojenie vlakmi RegioJet s Bratislavou, Brnom či Prahou po novom dostanú ďalšie kľúčové miesta na Považí – Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá, Púchov a Považská Bystrica. „V Považskej Bystrici však spoj zastaví s ohľadom na kapacitu trate len v smere z Prahy a Bratislavy do Žiliny,“ ozrejmil hovorca RegioJetu.
Ten ďalej uviedol, že vznikne ideálne vlakové spojenie napríklad pre cesty študentov za štúdiom do Brna, Bratislavy či Prahy. „Zaujímavé bude nové spojenie aj pre obchodných cestujúcich na služobných cestách či turistov. Medzi Prahou a Žilinou budú po novom jazdiť štyri spoje RegioJet denne,“ doplnil Ondrůj.
Vlaky RegioJet sa aj vďaka novému spojeniu vrátia na trať Žilina – Trenčín – Trnava – Bratislava a späť – s novými zastávkami v Piešťanoch, Púchove alebo v Novom Meste nad Váhom. „Nové vlakové spojenie vznikne predĺžením jedného páru súčasných vlakových spojov jazdiacich na trati Praha – Brno – Bratislava a späť,“ ozrejmil Ondrůj s tým, že ponúknu cestujúcim servis v štyroch cestovných triedach a lístky na nové spoje sú už v predaji.
Spoje pôjdu podľa nasledujúceho cestovného poriadku:
RJ 1046 Žilina – Bratislava – Brno – Praha:
Žilina (5:57) – Púchov (6:36) – Trenčianska Teplá (6:52) – Trenčín (7:00) – Nové Mesto nad Váhom (7:14) – Piešťany (7:26) – Trnava (7:47) – Bratislava hl. st. (8:30 – 8:47) – Břeclav (9:38) – Brno hl. n. (10:09) – Pardubice (11:45) – Praha (12:42).
RJ1045 Praha – Brno – Bratislava – Žilina:
Praha (15:20) – Pardubice (16:15) – Brno hl. n. (17:48) – Břeclav (18:23) – Bratislava hl. st. (19:12 – 19:15) – Trnava (19:41) – Piešťany (19:59) – Nové Mesto nad Váhom (20:10) – Trenčín (20:23) – Trenčianska Teplá (20:31) – Púchov (20:46) – Považská Bystrica (21:04) – Žilina (21:25).

Buďte rušňovodičom na trati Bratislava - Trnava
TABLET.TV vďaka spolupráci s ZSSK prináša našim čitateľom zážitok, inšpirovaný hitom severských televízií. Projekt umožňuje precestovať reálnu vlakovú trať Bratislava hlavná stanica - Trnava v roli rušňovodiča!
Bratislava 11. apríla 2015 (Teraz.sk/TABLET.TV) - TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) predstavuje videoexperiment, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval. Podobné projekty sú však hitom mnohých zahraničných, najmä severských televízií.
Dnes vám ponúkame možnosť precestovať trať Bratislava hlavná stanica - Trnava od prvej do poslednej sekundy v roli rušňovodiča rýchlika Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. R 605 (Dargov) v elektrickom rušni radu 361.
Na rozdiel od neho však budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu cesty opíše, čo sa v danom okamihu okolo vás nachádza. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré znamená prechod do vlakovej reality. Príjemnú cestu!


480 x 270

( Zdroj : 89/46/1989 )

Fotografie / Photos:

  Železničná stanica Cífer
kedysi dávno ...

©
Addams
    Železničná zastávka Báhoň
kedysi dávno ...

©
Addams
             
  Železničná stanica Cífer
kedysi dávno ...

©
Addams
    Železničná zastávka Báhoň sa mení ...
730632-7
(20060819/15:28 hod./hr.)
©
M.Kožuch
             
  Železničná stanica Cífer
20031016/16:52
©
Addams
    Rušeň ZSSK loco 381 001-7
(Báhoň 20130226/15:37:43 hod./hr.)
©
Addams

 

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
¤
Kilometer
position due to
Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 47, 357 136762 oo xx Trnava [ 116 , 120-10 , 133 , 422 , 602 ]  
__ 46, 495 ______ oo xx Trnava nákladná stanica [ 116 , 422 , 602 ] Trnava na Slovensku; Tyrnau; Nagyszombat
__ 45, 47_ ______ xo xx súbeh tratí / connection of lines 116 / 120  
xx 41, 945 ______ xo xx Dolina (hradlo/bývalá výhybňa v prevádzke počas prác na zvyšovaní traťovej rýchlosti v úseku Trnava - Cífer)  
_9 37, 577 136663 xx oo Cífer [ 415 ] Czifer
12 34, 284 136564 xo xx Báhoň Báhony
__ 33, 7__ ______ xo xx hradlo Vŕšok  
__ 28, 1__ ______ xo xx ?  
20 26, 050 136465 oo xx Šenkvice [ 414 , 602 ] Veľké Čaníkovce, Modor Nagysenköcz
__ 23, 508 ______ xo xx hradlo Malé Trnie (zp) Trlinok; Terlény
27 19, 317 136267 oo xx Pezinok [ 602 ] Bösing, Bazin
xx 17, 7__ xxxxxx xxxxx (priecestie nahradené v r. 2003 mostom)  
30 16, 800 136366 o xx Pezinok zastávka (automatické hradlo) Grinava; Grünau; Grinád
33 13, 597 136168 oo xx Svätý Jur Jur pri Bratislave, St. Georgen, Szent György
__ __, ___ ______ xx xx ?  
39# _7, 407 + 136069 oo xx Bratislava-Rača [ 120-04 , 305 ] Račišdorf, Račištorf, Rastislavice, Ratzersdorf, Récse
xx 5, 732 + / 2, 902 xxxxxx oo xx odbočka Vinohrady [ 120-04 , 304 , 305 ]  


km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
¤
Kilometer
position due to
Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
__ _6, 010 145367 xx oo Bratislava filiálka [ 303 , 405 ] Bratislava-Fiok
__ __, ___ ______ xx xo Bratislava-Slovany [ 303 ] Stollwerckova továreň z
43# 3,243 / 3, 501 / 3, 260 145169 oo xx Bratislava predmestie [ 120-01, 130-1 , 130-3 , 303 ] Dynamitka
xx 5, 732 + / 2, 902 xxxxxx oo xx odbočka Vinohrady [ 120-04 , 304 , 305 ]  

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building
+ km trate Bratislava-Rača - Bratislava hl. st.
# km podľa knižného cestovného poriadku/km due to bookish Timetable Bratislava-Rača - Bratislava predmestie : 4 km

Odkazy/Links:

 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Správy z tlače
 • Fotoalbum/Photoalbum
 • Železničné koridory
 • Železnica po Považí 105. rok
 • Bratislava - oficiálna stránka hlavného mesta Slovenskej republiky
 • Bratislava - Staré mesto - oficiálne stránky mestskej časti Bratislava-Staré mesto
 • Bratislava - informácie o Bratislave (v anglickom jazyku / in english language)
 • číslo trate/Line No. od/since úsek/Section
  120 1993 Trnava - Šenkvice
  Šenkvice - Pezinok
  Pezinok - Bratislava-Rača
  Bratislava-Rača - Bratislava predmestie
  602 1998 Šenkvice - Modra - Pezinok
  324 1998 Bratislava predmestie - Bratislava filiálka
  601 5. III. 2001 Šenkvice - Modra - Pezinok
  303 5. III. 2001 Bratislava predmestie - Bratislava filiálka

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 14-III-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 02-feb-2021
  ( h120-07.htm )