Rušne radu 150

Rušne radu
150

Původní řadové označení ČSD E 499.2
Současné řadové označení 150
Označení výrobce 65 E 1
Výrobce ŠKODA Plzeň
Počátek dodávek 1978
Počet vyrobených vozidel 27
Počet vozidel ve stavu ČD 26
Uspořádání pojezdu Bo'Bo'
Průměr hnacích dvojkolí 1250 mm
Délka přes nárazníky 16 740 mm
Rozchod 1435 mm
Trvalý výkon 4000 kW
Nejvyšší rychlost 140 km/h
Služební hmotnost 82 t
Trakční systém – stejnosměrný 3 kV

Vznik a popis

Pro vozbu těžkých vnitrostátních i mezinárodních rychlíků na sklonově obtížných úsecích v České i Slovenské republice nestačily čtyřnápravové stejnosměrné elektrické lokomotivy 1. generace o výkonu cca 2000 kW a musely být zdvojovány. Při tvorbě koncepce 2. generace elektrických lokomotiv bylo z hlediska typové skladby rozhodnuto ministerstvem dopravy o třech kategoriích lokomotiv dle použití - posunovacích, univerzálních a rychlíkových. Poslední z nich byly potřebné pro tratě elektrizované stejnosměrným proudovým systémem a pro vozební ramena zahrnující oba systémy.
Na základě zadání FMD z roku 1969 byly vyvinuty, vyrobeny a v letech 1973 - 1975 dodány nejdříve dvouproudové lokomotivy řady ES 499.0 (
350) a po vyhodnocení jejich provozních výsledků objednalo v roce 1976 federální ministerstvo dopravy 27 lokomotiv obdobné koncepce ve stejnosměrné verzi řady E 499.2 (150). Pojezdová část lokomotivy je řešená obdobně jako u lokomotiv řady 350 , pouze převod je změněn pro maximální rychlost 140 km/h, která se jevila jako dlouhodobě postačující. Pro zlepšení chodových a adhezních vlastností byla dosazena mezipodvozková vazba a zařízení pro vyrovnávání nápravových tlaků pneumatickými válci. Duté nápravy, které u předchozího typu byly nutné z váhových důvodů, byly nahrazeny nápravami plnými. Dvojité vypružení šroubovými pružinami doplněné svislými a příčnými hydraulickými tlumiči, právě tak jako uložení skříně na podvozky zůstalo zachováno, stejně jako tvarové řešení skříně.
Rovněž koncepce elektrické části vychází z provedení lokomotivy řady ES 499.0 (
350) při vypuštění částí potřebných pro jízdu na střídavém systému. Používá se odporová regulace s 56 jízdními stupni, přičemž rozjezdové odporníky jsou dimenzovány pro trvalé zatížení. Trakční motory AL 4741 Flt o výkonu 1000 kW byly zcela nové konstrukce s kompenzačním vinutím a měrnou hmotností 4,5 kg/kW se řadily mezi špičkové elektrické stroje ve světě. Spolu s uspořádáním trakčního obvodu umožňují využití dynamické brzdy řízené pulsními měniči. Dynamická brzda se zapojuje automaticky při brždění pneumatickou samočinnou brzdou a při nízkých rychlostech se rovněž automaticky odpojuje. Je možno ji používat samostatně jako spádovou brzdu. Sběrače jsou osvědčené jednostranné konstrukce, ověřené již u předchozího typu. Sériově byla montována automatická regulace rychlosti.
Lokomotiva 150.020 má od roku 1993 úpravu pro zvýšení rychlosti na 160 km/h změnou nápravového převodu.
Barevné řešení lokomotiv z výroby vycházelo z kombinace zeleně tmavé na spodní a krémové střední na střední a horní části skříně. Střecha a část bočnice nad okapovým žlábkem byla, právě tak jako podvozky a části spodku pod skříní lokomotivy, středně šedá. Narážecí ústrojí a nárazníky byly černé, madla pastelově šedá. Skříně odporníků byly stříbřitě šedé, sběrače oranžové (oranž návěstní).

Zdroj:173

Rušeň 150 002-4 počas prestávky medzi príchodom Ex/IC 141 "Detvan" Praha hl. n. - Zvolen os. st. a odchodom Zr 1844 "Rozsutec" Zvolen os. st. - Žilina ( Vrútky 12. VIII. 2002 - 17:11:24 hod.) Rušeň 150 002-4 počas prestávky medzi príchodom Ex/IC 141 "Detvan" Praha hl. n. - Zvolen os. st. a odchodom Zr 1844 "Rozsutec" Zvolen os. st. - Žilina ( Vrútky 12. VIII. 2002 - 17:11:24 hod.)
© Addams
Rušeň 150 002-4 po odpojení od Ex/IC 141 "Detvan" Praha hl. n. - Zvolen os. st. ( Vrútky 12. VIII. 2002 - 16:10:30 hod.) Rušeň 150 002-4 po odpojení od Ex/IC 141 "Detvan" Praha hl. n. - Zvolen os. st. ( Vrútky 12. VIII. 2002 - 16:10:30 hod.)
© Addams

 

Použitie - vlaky osobnej dopravy:
 • Umiestnené len v Prahe, Česká republika, ale s niektorými rýchlimi premávajú aj keď po celom Slovensku do/z :
 • Žilina s vlakmi 222, 225, 240, 241, 243, 244, 245, 331, 430, 432
 • Vrútky s vlakmi 141, 142, 143
 • Martin s vlakom 390
 • Košice s vlakmi 120, 121, 224
 • Bánovce nad Ondavou 223 (len cez letné víkendy, inak len do stanice Košice), 226, 227
 • Dosť často nahradený radom 162 alebo 163 
 • ( Zdroj )

  Prezývky: Banán
  Buldozér
  Dvojka
  Krysa
  Potkan

  ( Zdroj )

  URL o rušňoch ŽSR radov 150, 151 Ľubora Bánika


  Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 13-VIII-2002
  ( 150.htm )