Rušne radu
702.9

Základné technické údaje

Rad:   702.9
Pôvodný rad:   TU 29.1
Výrobca:   TS Martin
Rozchod:   1000 mm
Usporiadanie pojazdu:   B
Hmotnosť rušňa:   24 t
Priemer kolies:   1000 mm
Najvyššia dovolená rýchlosť:   40 km/h
Typ spaľovacieho motora:   TATRA 930-51
Najväčší výkon motora:   147 kW
Najväčšie otáčky motora:   1800 ot/min
Objem palivovej nádrže:   350 l
Minimálny polomer prechodnosti oblúka:   60 m
Dĺžka cez nárazníky:   7240 mm
Rázvor rušňa:   2800 mm
Prenos výkonu:   mechanický
Typ prevodovky:   Milius M 150
Továrenský typ:   1000 B

Popis

Po objavení sa potreby rozšíriť malý stav prevádzkovaných rušňov na tratiach Tatranských elektrických železníc (TEŽ) , bol dodaný ďalší dvojosový motorový rušeň s pôvodným označením TU 29.1001. Tento rušeň je zosilnená verzia pôvodného rušňa TU 29.0038, ktorý bol pre Železničné staviteľstvo Bratislava vyrobený vo februári 1968, pričom jeho cena bola 514000 Kčs. Prvú technicko bezpečnostnú skúšku (TBS) vykonal tento rušeň dňa 14. mája 1968 a v RD Poprad je od 15.5.1968. Vzhľadom na to, že doklady z uvedenej TBS neboli po čase k dispozícii, bola dňa 17.11.1993 vykonaná opätovná TBS na trati Poprad - Veľký Slavkov . Počas rekonštrukcie, ktorá bola vykonaná v TS Martin, bol vymenený spaľovací motor a ostatné hlavné prvky pôvodného rušňa zostali zachované. V tejto podobe je rušeň na tratiach TEŽ využívaný aj v súčasnej dobe a je umiestnený v RD Poprad.

MDPaT 5.11.1998

Použitie - vlaky nákladnej dopravy: Úzkorozchodné rušne ( 701.9 a 702.9 ), len niekoľko kusov - 702.951 v rušňovom depe Poprad, používaný pre pracovné vlaky na TEŽ (Tatranské elektrické železnice) ( pozri: rad 420.9 ).

 

číslo rušňa rušňové depo
702 951  Poprad 

( Petr Kadeřávek )

URL o rušňoch ŽSR radu 702.9 Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 19-XI-2001
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/702.9.htm )