Železničná trať / Railway line
Poprad-Tatry - Starý Smokovec
(rozchod koľaje/gauge: 1 000 mm)

20. XII. 1908 sprevádzkovanie elektrifikovanej trate / electrified line opening

Zdroj/Source: 33

Zoznam staníc / Station list

Aktuálna železničná doprava v Tatrách (22. 11. 2004)

Náhradná autobusová doprava v utorok na všetkých úsekoch (22. 11. 2004)

Úsek Poprad-Studený Potok - Tatranská Lomnica je spojazdnený, TEŽ je ... (22. 11. 2004)

Sprevádzkovanie železnice bude trvať niekoľko mesiacov (22. 11. 2004)

Škody v Tatrách odhadujú ŽSR predbežne na 110 mil. Sk (22. 11. 2004)

Niektoré úseky vo Vysokých Tatrách stále nie spojazdnené (21. 11. 2004)

Popadané stromy zablokovali električky na 17 hodín
SITAPOPRAD/VYSOKÉ TATRY 22. 3.2004 – Takmer 17 hodín nejazdili električky Tatranských elektrických železníc na trati Veľký Slavkov – Starý Smokovec pre popadané stromy a strhnuté trolejové vedenia. Prvé stromy vyvrátil silný vietor v nedeľu nadránom. Pracovníci ŽSR začali ...

Stromy prerušili dopravu
Nový Čas22. 3.2004, Pavol Hudák - Mimoriadne silný vietor spôsobil cez víkend problémy vo Vysokých Tatrách a ich okolí. Začali padať stromy ...

 

Údržba prostriedky vráti
Nová električka na Štrbské Pleso od prvého decembra

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 23/2001 časopisu Ž-Semafor z 5. XII. 2001)

Do konce minulého století tedy spojovaly Košicko-bohumínskou dráhu s Vysokými Tatrami odbočné tratě z Popradu do Tatranské Lomnice a ze Štrby na Štrbské Pleso. Ale bylo potřebné vytvořit třetí přístupovou trať do Starého Smokovce a spojit lázeňské osady na podtatranské silniční magistrále. Trvalo léta, než došlo k realizaci.
V roce 1888 získala Košicko-bohumínská dráha koncesi pro spojovací trať z Popradu do Starého Smokovce a odtud pod horami do Štrby, ale zase z toho nebylo nic.
Přišla zlatá léta tatranských fiakristů, i když jim nesměle začaly ...
V třicátých letech za hospodářské krize ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

(Josef Hons: Horské dráhy světa, Nadas, 1985)

Staré vedenie trate TEŽ v Poprade:
šla od predstaničného priestoru na východ k podjazdu pod stanicou a na severnej strane stanice sa potom vracala na západ, kde sa napojila na starú (dnes už tiež zrušenú) trasu cez Veľkú.

Zdeněk Maruna

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 00, 0__ 132506 oo Poprad-Tatry [ 180-1 , 180-2 , 185 ] Poprad-Veľká; Poprád-Veľka; Poprádfelka
xx __, ___ 13280_ xx xx Veľká (zrušená zastávka / canceled stop)  
xx __, ___ 13290_ xx xx Veľká zastávka (zrušená zastávka / canceled stop) Veľka zastávka; Felkafötér mh.
xx __, ___ xxxxxx xx xx Poprad sídlisko z (plánovaná zastávka / planned stop)  
xx 03, 35_ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 183 / stará/old 183  
05 05, 091 133009 oo xx výhybňa Veľký Slavkov Veľký Slavkov z.; Nagyszalók mh.
xx 07, 4__ xxxxxx xo xx ?  
08 08, 320 140004 xo xx Nová Lesná z  
10 10, 042 141408 oo xx výhybňa Pod Lesom z  
11 10, 872 141309 xo xx Dolný Smokovec z Nný Smokovec z; Alsótátrafüred mh.
xx 12, 5__
0, 6 [ 184 ]
xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 183 / 184  
13 13,088 140509 oo xx Starý Smokovec [ 183-2 , 184 ] Tátrafüredek

Zdroj / Source : ŽSR

číslo trate/Line No. od/since
420 ????
183 1993

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Informácie vzťahujúce sa ku všetkým tratiam TEŽ, príp. aj OŽ
 • Vysoké Tatry I
 • Vysoké Tatry II
 • Vysoké Tatry III

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia/Last update: 01-V-2005
  ( h183-1.htm )