Rušne radu
701.9

Rušeň 701.953-2/TU29.203 "Danka", ČKD Praha (62,7 kB)
Rušeň 701.953-2/TU29.203 "Danka", ČKD Praha, opravovňa RD Vrútky
Na ľavej strane má výrob. šítok 5031/1960 a na pravej 4742/1960
©
Emil Schenk / 2001-VII-05 08:16:50

Základné technické údaje

Rad:   701.9
Pôvodný rad:   T 211.0
Výrobca:   ČKD Praha
Rozchod:   1000 mm
Usporiadanie pojazdu:   B
Hmotnosť rušňa:   22 t
Priemer kolies:   1000 mm
Najvyššia dovolená rýchlosť:   40 km/h
Typ spaľovacieho motora:   TATRA 930-51
Najväčší výkon motora:   122 kW
Najväčšie otáčky motora:   1600 ot/min
Objem palivovej nádrže:   350 l
Minimálny polomer prechodnosti oblúka:   60 m
Dĺžka cez nárazníky:   7240 mm
Rázvor rušňa:   2800 mm
Prenos výkonu:   mechanický
Typ prevodovky:   1/ČKD
Továrenský typ:   1000 B 150

Popis

Pre potrebu Tatranských elektrických železníc (TEŽ) a Pionierskej železnice (PŽ) v Čermeli bola v dielňach ŽOS Nymburk realizovaná rekonštrukcia troch motorových rušňov pôvodného radu T 211.0. Tento zásah bol možný len vďaka vynikajúcemu konštrukčnému riešeniu týchto rušňov, ktoré umožňovalo zmenu rozchodu na 760, 1000 ba dokonca až na 1676 mm. Ako hnací agregát sa použil spaľovací motor Tatra 930-51. Dôležitým zásahom bolo demontovanie pôvodného ťahadlového a narážacieho ústrojenstva. Toto bolo nahradené spriahlami, ktoré umožňuje spájanie sa s vozidlami na tratiach TEŽ a PŽ. V súčasnosti sú v evidenčnom stave hnacích vozidiel ŽSR tri rušne radu 701.9 (predtým TU 29.0), pričom umiestnenie ostalo podľa pôvodného zámeru. Rušeň 701.951-6 je umiestnený v RD Poprad, rušne 701.952-4 a 701.953-2 sú v RD Košice pre potreby úzkorozchodnej železnice v Čermeli.

MDPaT 5.11.1998

Použitie - vlaky osobnej dopravy: Úzkorozchodné rušne ( 701.9 a 702.9 ), len niekoľko kusov - 701.952 a 701.953 sú používané na úzkorozchodnej (1000 mm) trati Pionier - Čermeľ na severozápadnom okraji mesta Košice. V súčasnosti sú vo vlastníctve a prevádzke Dopravného podniku Košíc. 
Použitie - vlaky nákladnej dopravy: Úzkorozchodné rušne - 701.951 v rušňovom depe Poprad, používaný pre pracovné vlaky na TEŽ (Tatranské elektrické železnice) ( pozri: rad 420.9 ).

 

číslo rušňa rušňové depo
701 951  Poprad 
701 952  Košice
701 953  Košice

( Petr Kadeřávek )

URL o rušňoch ŽSR radu 701.9 Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 05-VI-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 19-XI-2001
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/701.9.htm )