Muzeálny elektrický motorový vozeň radu
TEŽ 22

Rarita z Veterán klubu
Miroslav PAVLÍK

Muzeálny motorový vozeň Tatranských elektrických železníc (TEŽ) TEVD 22, zostrojený v Maďarsku s prípojným letným vozňom Clm/u 307, neskôr Blm/u 785

Muzeálny motorový vozeň TEVD 22, s prípojným letným vozňom Clm/u 307, neskôr Blm/u 785 (žst. Poprad-Tatry 15.III.2001)
©
Addams

Od roku 1982 pôsobí v Rušňovom depe Poprad pätnásťčlenná skupina nadšencov, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú rekonštrukcii historických železničných dopravných prostriedkov. Spod ich rúk v ro­ku 1987 vyšla znova na trať obnovená krásavica Kométa, úzkorozchodný elektric­ký motorový vozeň s označením TEVD 22 a rokom výroby 1913.
- Z pôvodnej skupiny sme len štyria: Stanislav Antalík, Vladimír Jánkopál a Jaroslav Vančo, hovorí rušňovodič Marián Vaverčák. - Neostali sme však sami. Dnes sa okolo údržby a renovácie histo­rických mašiniek u depe točí dvanásť chlapov.

tevd22ss

Kométa
© Európsky železničný server

Video:

Technológie v preprave (Kométa a iné)
Svet technológií, 15.09.2013, TA3

Túžbu mať v depe parný rušeň schopný prevádzky začali realizovať pred štyrmi rokmi. Vtedy S. Antalík, V. Jánkopál a M. Vaverčák priviezli z Múzejno-dokumentačného centra Ústavu rozvoja železníc ŽSR v Bratislave vyradený rušeň parnej trakcie 477.013 , ktorý fanúšikovia pary poznajú pod menom "Papagáj". Úspešne dokončené tla­kové skúšky kotla a relatívna dostupnosť potrebných náhradných dielcov sú optimis­tickou predpoveďou obnovenia jeho prevádz­ky. Rušňov tejto série vyrobili 43 kusov a posledný z nich 477.043 prevádzkujú v Prahe. Po oprave popradského bude druhá prevádzkyschopná a súčasne jediná funkč­ná 477-ka na Slovensku. Súbežne s obnovou "Papagája" pokračujú práce na rekonštruk­cii vozňa Balm/n 781, s ktorým sa chcú - ako s letným otvoreným vozňom - predstaviť už v tejto letnej sezóne.
Korunou aktivít pracovníkov RD a Veterán klubu je úsilie založiť stálu expozíciu historického múzea v Poprade.

(Ž-Semafor, 10/1996)

EMU26.001


Spä» / Back Strana vytvorená / Site created : 05- VI-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 28-9-2013
( emu22.htm )