Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Výskumný a vývojový ústav železníc (VVÚŽ)
Múzejno-dokumentačné centrum (MDC)
(Toto nie sú oficiálne strany ŽSR)

- Vás pozýva na návštevu expozícií historickej železničnej techniky v rušňových depách Bratislava východ a Vrútky ŠTUDIJNÝ DEPOZITÁR V RD BRATISLAVA VÝCHOD
Je umiestnený v pamiatkovo chránenej budove bývalej personálnej kuchyne z počiatku 20. storočia a v priľahlom obvode rušňového depa. Malá výstavka stručne informuje o historickom vývoji železníc na území Slovenska
V usporiadanej časti knižnice a archívu je možné prezenčne študovať. Vystavené a na opravu čakajúce vozidlá pochádzajú z kanca 19. a 1. pol. 20. storočia. Depozitár je prístupný v období ad 1. 6 do 30. 9. po predchádzajúcom dohovore (na tel. č.: 02/5058 5363) denne okrem nedele v čase od 10.00 do 16.00 hod. 

INFORMÁCIE: ŽSR - VÝSKUMNÝ A VÝVOJOVÝ ÚSTAV ŽELEZNÍC, MÚZEJNO- DOKUMENTAČNÉ CENTRUM Nobelova 50, 836 01 Bratislava, tel.: 02/5058 7296, 02/5058 5363, 0903 758 808, fax: 02/5556 5867 Spojenie: Autobusom č. 56 z Rače alebo z Vajnory (zastávka "Lokomotívne depo I"), odtiaľ pešo cca 10 min. po asfaltovej ceste medzi záhradkami a garážami (od zastávky smerom na Raču).

(Knižný cest. poriadok ŽSR 2001/2)

Železničná stanica Bratislava-východ
Železničná stanica Bratislava-východ, ktorá je evidovaná v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 827 – rušňové depo, pozostávajúce z nasledovných technických pamiatok: remíza, vodáreň, trubkáreň, budova administratívy s prislúchajúcimi technickými zariadeniami. Zámer v r.1991 bol vybudovať v tomto území železničné muzeum s vystaviteľnými technickými pamiatkami celoeuropskeho významu.

(Urbanistická štúdia mestskej časti Rača, hl. mesta SR Bratislavy, Bratislava, november 1994, HUPRO)

Začiatky záchrany

Na počiatku bola skupina nadšencov doc. Ing. Ladislava Križana zo Strojníckej fakulty SVŠT. Výsledkom bola zbierka 10 parných rušňov, z ktorých 310.433 sa podarilo sprevádzkovať.

Kde sa zachovali?

 • 422.0108 - prežila ako účelové zariadenie na vlečke bratislavského kovošrotu
 • 310.0107 - bola 10 rokov pietne uložená na remíze v Šarišských Michaľanoch
 • 310.433 - dojazdila na vlečke cukrovaru v Pohronskom Ruskove. Po 10 ročnom odstavení ho získala Strojnícka fakulta vtedajšej SVŠT. Od 1983 sa stala známou z Dní železničiarov, Dní detí, osláv výročí tratí a filmovaní.
 • posledné 2 rušne 555.3 (555.3008 a 555.3254) sa na Slovensku zachovali v Pozemných stavbách v Bratislave, kde slúžili ako vykurovacie kotle. Roku 1981 boli obe získané pre múzejné účely.
 • 15 rokov pamiatkovej starostlivosti v SR

  Rozkazom 5/83 náčelníka Východnej dráhy roku 1983 vzniklo profesionálne železničné pracovisko – Pamätník železničnej dopravy na Slovensku. Spočiatku bolo začlenené do štruktúry Strediska technického rozvoja, od 1983 pracuje v rámci výskumného a vývojového ústavu železníc. Jeho poslaním je tvorba zbierkového fondu, spracovávanie zozbieraného materiálu a jeho prezentácia širokej odbornej a turistickej verejnosti, výskum, jazdy historických vlakov, publikačná činnosť. Pracovisko (MDC) prevzalo zbierkový fond SVŠT a ďalej ho doplnilo. V rámci tejto inštitúcie sa za účasti dobrovoľných spolupracovníkov podarilo v obvode RD Bratislava východ sprevádzkovať T679.019 a 331.037 (375.666 MÁV ešte v roku 1988). Udržiava a buduje sa zbierka prevádzkyschopných železničných osobných a nákladných historických železničných vozňov, knižnica a archív písomného a obrazového materiálu železničnej techniky, koordinuje dokumentačné aktivity na niektorých železničných pracoviskách, podieľa sa na organizácii viacerých výstav i príprave publikácie o dejinách železníc na Slovensku.
  Niektoré historické vozidlá zrekonštruovali SŽOS a.s. Nové Zámky a DGM a.s. Kunovice (M140.101, Ci 4-1358, Ca 4-5099).
  V roku 1999 sa rozhodli členovia Klubu priateľov železníc pri MDC v RD Bratislava východ oživiť rušeň 555.3008. Na jar 2000 sa začali prípravné práce.

  RD Vrútky

  - sa stali strediskom aktivít na začiatku 90 rokov. Prvý rušeň bol 433.023 v roku 1992 “Moravka”. Čoskoro ho nasledoval typický stroj ČSD 475.196/932.359 zrekonštruovaný z úplného vraku. Pre výstavu pri príležitosti 20. Výročia prevádzky rušňov M62 v Maďarsku tu bol do vzorného pôvodného stavu uvedený T 679.1168. Nasledovala ho rovnako citlivá rekonštrukcia 310.433, ukončená 1996 pri príležitosti 100-ho výročia výroby. Najväčším v tomto depe ukončeným dielom je oprava 2 predvojnových železničných vozidiel – rýchlikového parného rušňa 486.007/930.003 z roku 1936 a motorového vozňa M 274.004 + Calm 5-0038 z roku 1938. Obidve sú po prvýkrát prezentované pri príležitosti 150 rokov železníc na Slovensku.
  Okrem opravárenskej činnosti sa v depe venujú i prevádzke železničných vozidiel a výstavbe regionálneho železničného múzea “Výhrevňa Vrútky”. Významná akcia depa bola účasť na nakrúcaní filmu S. Spielberga “Peacemaker”.

  RD Bratislava hl. st.

  Od roku 1991 pracovali na 498.104/935.2284, ktoré sa podarilo zachrániť pred fyzickou likvidáciou. Prácu ukončili úspechom 1994. Slúži po vyradení ako stabilný vykurovací kotol.

  RD Zvolen

  Od 60 rokov bolo domovom T 678.0 a T679.0. Pri príležitosti 125 výročia RD predstavili T 678.012 v pôvodnom nátere. Prvý vlak odviezla v máji 1998. Pre 150 rokov na Slovensku sprevádzkovali 422.0108. Opravu 422.108 začali v Bratislava východ, jej dokončenie bolo znemožnené neopraviteľnými závadami na kotle. Nová perspektíva pre rušeň sa objavila v RD Zvolen, kde sa podarilo získať kotol v podstatne lepšom stave.

  RD Leopoldov

  Posledné depo, ktoré prevádzkovalo parnú trakciu na Slovensku. 1980 odviezla 556.036/935.257 posledný parný vlak. Po 5-ročnom odstavení sa pustili do jej opravy. 1988 ho vystavili verejnosti. Na čele vlakov sa striedala až do roku 1992.

  RD Poprad

  Slúži na zabezpečenie vozby TEŽ.

  Vozidlo EMU 26.001 bývalá “nová pošta” opravili v súvislosti s filmovaním už roku 1988.

  V roku 1998 rekonštruovali tu parný rušeň 477.013 .

  Pri príležitosti 150 rokov železníc na Slovenku opravili letný prívesný vozeň k EMU 26.001, motorový rušeň EMU 49.001 z roku 1930 a vozeň na uhlie SŽ 3412.

  RD Prešov

  Motorový rušeň T444.0 patril v tomto depe k charakteristickým, preto T444.0055 zaviedli do stavu MDC.

  RD Košice

  U36.003 zo železnice Gelnica - Smolnícka Huta. V Čermeli prevádzkujú ju pracovníci RD Košice.

  RD Nové Zámky

  Vykonali v rokoch 1990-93 rekonštrukciu T679.019. V 1998 rekonštruovali parný nehodový žeriav z roku 1947 č. 137 s tendrom a ochranným vozňom, ktorý sa zachoval v RD Leopoldov ako jediný na Slovensku.

  M131.1053 - odovzdali do miesta používania v RD Brezno

  RD Haniska pri Košiciach

  Prevádzkuje vozidlá normálneho a širokého rozchodu

  Preto M 131.1125 použili s vozňom Clm na prevádzku na obidvoch rozchodoch. Práce ukončili v roku 1997

  RD Žilina

  Upravili do vystaviteľného stavu 434.128/516.0684

  Opravovne vozňov Nové Zámky

  Oprava vozňa minerálnych olejov R569152 Apollo z roku 1902

  Opravovne vozňov Fiľakovo

  Oprava služobného vozňa ČSD D6-0497, z roku 1921, dotiahli do úspešného konca v roku 1996

  (Opísané pri oslavách 150 rokov železníc na Slovenku (1998) - dodnes inštalované v budove MDC Bratislava)

  Víkend patril veteránom na koľajniciach
  Národná obroda6.09.2004, Márius Kopcsay - Ešte skôr, než sa začne sezóna vinobraní, majú už tradične svoj sviatok v Bratislave priaznivci starých lokomotív. Aj tento rok patril prvý septembrový víkend zrazu historických železničných vozidiel, ktorý prilákal stovky záujemcov do depa Bratislava východ. Nadšenci s fotoaparátmi, otcovia a mamičky s deťmi a aj početní návštevníci z Nemecka, Češka či z Maďarska mali možnosť vidieť a dotknúť sa exponátov, ktoré kedysi premávali po našich tratiach. V plnej kráse a sile sa dokážu predviesť aj dnes ako napríklad parná lokomotíva 310.433. Vyrobili ju v roku 1896 v budapeštianskej lokomotívke a až do roku 1971 slúžila na vlečke cukrovaru v Pohronskom Ruskove. Z novšej éry sa teší obľube predovšetkým dieselový rušeň T 679, ktorý pre svoju typickú farbu dostal prezývku "pomaranč". Aby sa dostali k slovu aj novinky, diváci mohli vidieť lokomotívu na diaľkové ovládanie, ktorú riadil jediný člen posádky - plyšový macko so železničiarskou čiapkou. S najväčším napätím však návštevníci čakali na zmeškaný príjazd dvoch Albatrosov, azda najpopulárnejších parných strojov, ktoré kedysi ťahali naše rýchliky.
  Expozícia bola tohto roku predsa len o čosi skromnejšia. "Vyplýva to z technického stavu lokomotív. Tri rušne museli pre kotly podstúpiť opravu, o rok to zasa čaká Albatrosy," vysvetľuje Jiří Kubáček z Múzejno-dokumentačného centra ŽSR . Finančné problémy zatiaľ akciu neohrozujú. "Železnice nás nechajú žiť, no rozhodujúce je najmä obrovské nasadenie všetkých dobrovoľníkov," dodáva J. Kubáček.
  K milej atmosfére stretnutia prispela aj preprava návštevníkov historickou električkou či autobusom z centra mesta. Opäť sa potvrdilo, že veterány na koľajniciach takmer v každom vyvolajú úsmev a možno aj milú spomienku na vlastné detstvo či mladosť.

  Milovníci železničných veteránov sa v Rači stretli...
  SmeBRATISLAVA 06.09.2004, Kráková Dorota - V železničnom depe na stanici Bratislava-východ v Rači sa počas víkendu cestovalo v čase. Šiesty zraz historických lokomotív sem pritiahol najmä deti, milovníkov veteránov a tých, ktorí od detstva túžia sedieť na rušňovodičskej stoličke. "Najstaršou lokomotívou je tu parný rušeň 310.433, ktorý bol vyrobený pre uhorské miestne železnice v roku 1896," povedal Jiří Kubáček, vedúci Múzejno-dokumentačného centra Výskumného a vývojového centra ŽSR . V rušni sa počas víkendu mohli povoziť zvedavci a využili to najmä deti.
  Protipólom najstaršej lokomotívy bol rýchlikový parný rušeň Albatros z ČR, vyrobený v 50. rokoch pre dopravu rýchlikom po hlavných tratiach. Ten završoval konštrukciu parných rušňov pre štátne železnice. Z ČR bola dovezená aj špeciálna vozňová súprava so salónnym vozňom prezidenta Tomáša Garriquea Masaryka.
  "Okrem zbierky historických parných vozidiel, z ktorých sú všetky pojazdné, sú tu aj nové lokomotívy - elektrické, motorové alebo dieselové. A dopĺňajú ich aj železničné žeriavy, ktoré sú ďalšou témou výstavy," dodal Kubáček. Pozornosť návštevníkov upútal ručný či parný žeriav a záujem bol aj o obojživelné vozidlo značky Mercedes, ktoré sa pohybovalo rovnako graciózne po koľajniciach i po vozovke.
  Každoročná prehliadka lokomotív je výbornou príležitosťou na stretnutie milovníkov železničných veteránov z celého okolia, v depe bolo okrem slovenčiny počuť aj češtinu, maďarčinu či nemčinu. Čím tieto staré parné kolosy zakaždým pritiahnu toľkých ľudí ku koľajniciam? "U parného rušňa je súboj živlov najdramatickejší, tu je to víťazstvo človeka najviditeľnejšie. U motorových a elektrických je už táto prevaha civilizovanejšia," vysvetlil Kubáček.

  Cez víkend bude zraz historických lokomotív
  TASRSme3.09.2004 - Prehliadkou ľudského umu a techniky bude počas nasledujúceho víkendu 6. celoslovenský zraz historických železničných vozidiel. Najväčším lákadlom bude pätica prevádzkyschopných parných lokomotív, poltucet motorových elektrických rušňov a mnohé ďalšie historické koľajové vozidlá z Maďarska, Česka a Nemecka.
  Ako povedal vedúci Múzejno-dokumentačného centra Výskumného a vývojového centra ŽSR Jiří Kubáček, slovenské železnice iba v uplynulom roku navštívilo približne 4-tisíc obdivovateľov historickej techniky, ktorá slúži ľuďom.
  V priestoroch Rušňového depa Bratislava východ medzi Vajnormi a Račou bude možné sledovať rušne na točni, prácu špeciálnych železničných žeriavov, osobné dreziny a historické osobné vozne.
  Legendárny Albatros - posledný typ rýchlikovej parnej lokomotívy - by mali priviezť zo susednej Českej republiky. Podobne aj špeciálnu vozňovú súpravu so salónnym vozňom prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka. Divácky príťažlivým bude aj predstavenie obojživelných vozidiel značky Mercedes, výnimočne sa pohybujúcich na cestách aj na koľajniciach.
  Dopravu na podujatie budú zabezpečovať v pravidelných intervaloch historické motorové vlaky z Hlavnej stanice. Dopravný podnik bude zvážať záujemcov aj historickými električkami a autobusmi až na miesto určenia.

  Bratislava privíta na Deň železničiarov historické lokomotívy
  TASRBratislava 31. 08.2004- Prehliadkou ľudského umu a techniky bude počas nasledujúceho víkendu šiesty celoslovenský zraz historických železničných vozidiel v Bratislave. Najväčším lákadlom bude pätica prevádzkyschopných parných lokomotív, poltucet motorových elektrických rušňov a mnohé ďalšie historické koľajové vozidlá z Maďarska, Česka a Nemecka.
  Vedúci Múzejno-dokumentačného centra Výskumného a vývojového centra ŽSR Jiří Kubáček dnes informoval, že slovenské železnice iba v uplynulom roku navštívilo približne 4 tisíc obdivovateľov historickej techniky, ktorá slúži ľuďom.
  V priestoroch Rušňového depa Bratislava východ medzi Vajnormi a Račou bude možné sledovať rušne na točni, prácu špeciálnych železničných žeriavov, osobné dreziny a historické osobné vozne. Legendárny Albatros - posledný typ rýchlikovej parnej lokomotívy - by mal priviezť zo susednej Českej republiky. Podobne aj špeciálnu vozňovú súpravu so salónnym vozňom prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka. Divácky príťažlivým bude aj predstavenie obojživelných vozidiel značky Mercedes výnimočne sa pohybujúcich na cestách aj na koľajniciach.
  Dopravu na podujatie budú zabezpečovať v pravidelných intervaloch historické motorové vlaky z bratislavskej Hlavnej stanice. Dopravný podnik Bratislava bude zvážať záujemcov aj historickými električkami a autobusmi až na miesto určenia.

  Na zraze historických železničných vozidiel aj zahraničné vozne
  SITABRATISLAVA 31. 08.2004- Historické motorové vlaky odchádzajúce z bratislavskej Hlavnej stanice a historické električky s odchodom od hotela Carlton budú tento víkend voziť návštevníkov počas šiesteho celoslovenského zrazu historických železničných vozidiel. Päť parných rušňov, šesť motorových a elektrických rušňov, štyri motorové vozne a niekoľko koľajových vozidiel z Maďarska, Rakúska a Česka sa stretne na stanici Bratislava východ. Podujatie pripravili ŽSR spolu so ZSSK a klubmi historických vozidiel a modelárov pri príležitosti Dňa železničiarov. Minulý rok si prišlo pozrieť staré vlaky okolo štyri tisíc ľudí.
  Ako na dnešnej tlačovej besede povedal vedúci Múzejno-dokumentačného centra Výskumného a vývojového centra ŽSR Jiří Kubáček, múzejníctvo je na Slovensku v strašnom úpadku. Preto ŽSR týmto stretnutím železničných veteránov už tradične zatraktívňuje kultúrnu históriu železníc. Múzejno-dokumentačné centrum by chcelo postupne zriadiť reprezentatívne národné múzeum dopravy .
  Súčasťou podujatia bude predstavovanie rušňov na točni depa, prezentácia modelových koľajísk, výstava železničných žeriavov, predaj suvenírov alebo vyhliadkové jazdy parnými vlakmi. Nebude chýbať ani nočné fotografovanie v sobotu od 20:30 do 21:30. Priaznivcov koľajových vozidiel poteší aj prehliadka historickej požiarnej techniky a výstava automobilov Mercedes. Po oba dni vystúpi bratislavský komorný dychový orchester.
  Areál stanice Bratislava-východ bude otvorený v sobotu od 9:00 do 21:45 a v nedeľu od 9:00 do 18:00.

  Zraz historických železničných vozidiel v rušňovom depe
  SITABRATISLAVA 21. 08.2004 - Pokochať sa pohľadom na historické železničné vozidlá a techniku sa budú môcť Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta 4. a 5. septembra. Pri príležitosti Dňa železničiarov sa bude konať 6. zraz historických železničných vozidiel v priestoroch starého bratislavského rušňového depa. Milovníci starých lokomotív si budú môcť prezrieť zo Slovenska päť prevádzkyschopných parných rušňov, šesť motorových a elektrických rušňov a štyri motorové vozne. Do Bratislavy 4. septembra dorazia aj mimoriadne vlaky z Česka, Maďarska a Nemecka. Ďalej / NextSúčasťou programu budú aj vyhliadkové jazdy historickým parným vlakom či jazdy na motorovej drezine. Dobrovoľný požiarny zbor bude záujemcom predvádzať historickú požiarnu techniku. Kúpiť sa budú dať suveníry a pohľadnice a o dobrú náladu sa bude starať bratislavský c.k. komorný dychový orchester.

  Múzeum dopravy Bratislava
  Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR - oficálna stránka


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 03- XII- 2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 26-IV-2009