Železničná stanica/Railway station
Kúty

(Toto nie je oficiálna strana ŽSR)

Prijímacia budova - pohľad od severozápadu Prijímacia budova - pohľad od severozápadu (14. VIII. 2002-14:05:22 hod.)
©
Addams
Prijímacia budova - pohľad od severovýchodu Prijímacia budova - pohľad od severovýchodu (14. VIII. 2002-14:14:52 hod.)
©
Addams
Prevádzková budova severne od prijímacej budovy - pohľad od juhozápadu Prevádzková budova severne od prijímacej budovy - pohľad od juhozápadu (14. VIII. 2002-14:06:14 hod.)
©
Addams
Prevádzková budova severne od prijímacej budovy - pohľad od severozápadu Prevádzková budova severne od prijímacej budovy - pohľad od severozápadu (14. VIII. 2002-14:04:02 hod.)
©
Addams
Prevádzková budova severne od prijímacej budovy - informácie o rekonštrukcii Prevádzková budova severne od prijímacej budovy - informácie o rekonštrukcii (14. VIII. 2002-14:13:44 hod.)
©
Addams

DEPOZITÁR V KÚTOCH

Na severnom zhlaví stanice Kúty sa nachádza opustené depo z obdobia prvej Československej republiky či Slovenského štátu. Administratívna časť je schátraná – zdevastovaná; vlastná šesťkoľajná remíza (s točňou) však zatiaľ drží pohromade a slúži ako depozitár doteraz neobnovených vozidiel Múzejno-dokumentačného centra ŽSR .

Mali by tu byť uschované následujúce historické trakčné vozidlá (bez záruky):

Natíska sa určitá analógia se situáciou pred rokmi v ČR, keď múzejné vozidlá využívali voľnú kapacitu depa v pohraničných Českých Veleniciach. To však bolo v dobách, kedy akýkoľvek pohyb eventuálnych železničních fanúšikov nepatričným smerom pripadal orgánom ochrany hraníc ako krajne podozrivý (teda pokiaľ sa železničný cestovateľ z vnútrozemia vôbec do Veleníc dostal).

(Zdroj: Tulák po dráhach /pravdepodobne/).

  • Železničná trať Jablonica - Kúty
  • Železničná trať Devínska Nová Ves - Skalica na Slovensku
  • Železničná trať Kúty - Břeclav
  • Železničné koridory

  • Strana vytvorená / Site created : 20-VIII-2002
    Posledná aktualizácia / Last update : 25-VIII-2002
    ( 130161.htm )