Železničná stanica/Railway station
Štrba

Staničná budova - pohľad od juhovýchodu   Staničná budova - pohľad od juhovýchodu
Addams 15. VIII. 2002/19:48 hod.)
Staničná budova - nástupište OŽ   Staničná budova - nástupište OŽ
Addams 15. VIII. 2002/19:45 hod.)
Staničná budova - pohľad od severozápadu   Staničná budova - pohľad od severozápadu
Addams 15. VIII. 2002/19:53 hod.)
Staničná budova - hala s nástupišťom OŽ   Staničná budova - hala s nástupišťom OŽ
Addams 15. VIII. 2002/19:54 hod.)
Staničná budova - pohľad od severovýchodu   Staničná budova - pohľad od severovýchodu
Addams 15. VIII. 2002/19:59 hod.)

NA ŽELEZNIČNEJ STANICI V ŠTRBE UŽ V JÚNI PRIBUDNE NOVÝ ESKALÁTOR
17.01.2020, ŽSR - Cestujúci sa už čoskoro dočkajú nových pohyblivých schodov na stanici v Štrbe. Okrem eskalátorov pribudne aj nový výťah pre imobilných z prízemia na poschodie do haly a výmenou prejdú presklené steny a vchodové dvere na vstupe do vestibulu a na vstupe do obce. Stanica v Štrbe dostane zároveň novú elektroinštaláciu pre pripojenie výťahu, eskalátora a pohyblivých dverí.
V budove železničnej stanice Štrba boli pôvodne pohyblivé schody zahraničnej výroby, ktoré boli osadené pred svetovým lyžiarskym šampionátom v roku 1969. Tie boli v prevádzke len necelý rok, kedy po odstraňovaní poruchy neboli dodané náhradné diely a chýbala sprievodná dokumentácia.
V rámci stavby zhotoviteľ od mája 2019 zabezpečuje realizáciu nielen výmeny pohyblivých schodov, ale aj realizáciu výťahu pre imobilných, výmeny presklenia celej haly, dverí, podhľadov stropov a ďalších stavebných prác. Taktiež sa na stanici v rámci stavby bude realizovať aj podhľad nad eskalátorom. Z toho dôvodu je nutné nad eskalátorom postaviť lešenie a celý eskalátor prikryť, čo má vplyv na uvedenie eskalátoru do samotnej prevádzky.
Okrem vyššie spomínaných aktivít bude v jarnom období vykonaná aj lokálna oprava zatekania strechy v ŽST Štrba, aby nedošlo k znehodnoteniu technológie eskalátora a už vykonaných prác. Po komplexnom dokončení rekonštrukcie stanice Štrba pristúpia ŽSR k úradným skúškam technológie a následne uvedieme eskalátor do užívania pre verejnosť. Predpokladaný termín uvedenia do prevádzky je koniec júna 2020.
Vybudovaním výťahu pre imobilných sa zabezpečí bezbariérový prístup cestujúcich s obmedzenou pohybovou schopnosťou z vestibulu do prestupovej haly ozubnicovej železnice. V súčasnej dobe je táto časť stavby ukončená, prebiehajú revízne skúšky a po ich skončení bude vykonaná úradná skúška, po ktorej môže byť výťah uvedený do predčasného užívania. ŽSR predpokladajú, že uvedenie výťahu do prevádzky prebehne už v marci tohto roka.

Ďaľšie informácie / Other information:

 • Železničná trať Poprad-Tatry - Žilina
 • Železničná trať Štrbské Pleso - Štrba
 • Informácie vzťahujúce sa ku všetkým tratiam TEŽ, príp. aj OŽ
 • Vysoké Tatry I
 • Vysoké Tatry II
 • Vysoké Tatry III
 • Wikipedia SK

 • Strana vytvorená / Site created : 27-VIII-2002
  Posledná aktualizácia / Last update : 17-feb-2020
  ( 132001.htm )