Železničná stanica/Railway station
Humenné

(Toto nie je oficiálna strana ŽSR)

Železničná spoločnosť buduje sieť nových zákazníckych centier

Opitý muž si zo železničného nástupišťa v Humennom urobil verejný záchod
TASRBratislava 15. 1.2004 - Verejný záchod si zo železničného nástupišťa v Humennom urobil v utorok 44-ročný opitý muž z Vranova nad Topľou, ktorý nešetril ani slovnými urážkami na adresu pohoršených okolostojacich cestujúcich.
Pri uvoľňovaní nahromadených telesných tekutín na verejnom priestranstve sa pustil aj do príslušníkov železničnej polície, ktorým vynadal do komunistických svíň. Počastoval ich tými najhrubšími nepublikovateľnými vulgarizmami, poslal ich kamsi a sľúbil, že ich vyzlečie z uniformy tak, že už na druhý deň nebudú robiť.
Keďže podgurážený muž kládol aktívny odpor, policajti museli použiť hmaty sebaobrany a tak ho predviesť na oddelenie Železničnej polície v Humennom, kde v agresivite pokračoval, a tak mu nasadili putá.
Na druhý deň, keď vytriezvel, povedal, že deň predtým vypil väčšie množstvo alkoholu a na svoje konanie si nepamätá. V krvi mal 1,37 promile alkoholu. Polícia ho obvinila z trestného činu výtržníctva.
TASR o tom dnes informoval hovorca Železničnej polície Jozef Búranský.

Rekonštrukcia stanice v Humennom
Železnice Slovenskej republikyBRATISLAVA (26.10.2000) - Na Železničnej stanici v Humennom sa začala rekonštrukcia prijímacej a prevádzkovej budovy. Stavebné prace a oprava strechy by mali byť hotové do konca tohto roka. Začatie ďalších etáp rekonštrukcie v prevádzkovej časti stanice sa predpokladá v roku 2001.
Budovu súčasnej Železničnej stanice v Humennom postavili v roku 1947. Počas existencie vyše 50-ročného objektu sa tu neuskutočnili žiadne rozsiahlejšie úpravy alebo modernizácia, takže jeho zlý technický stav si už nutne vyžadoval rekonštrukciu. Rekonštrukcia bola nutná aj z prevádzkových dôvodov, veď denná frekvencia cestujúcich pri 99 osobných vlakoch za 24 hodín je 4350 nastupujúcich a 4150 vystupujúcich.
Už v roku 1998 sa technický stav výpravnej budovy na základe výsledkov prehliadky technického stavu budov a zariadení definoval ako nevyhovujúci. Situáciu ešte zhoršili dve veterné smršte na jeseň pred rokom a začiatkom tohto roka, ktoré poškodili strechu. Okrem toho, že dovnútra zamakalo, hrozilo narušenie nosných častí strechy.
Havarijný stav strešného plášťa si vyžiadal zmenu plánu komplexných rekonštrukcií ŽSR a mimoriadne sa doň zaradila stavba výpravnej budovy v Humennom. V roku 1999 Správa železničných tratí a stavieb Prešov vypracovala zadanie pre projektovú prípravu komplexnej rekonštrukcie objektu, ktorú v júli 2000 realizovalo ŽSR, Projektové stredisko Bratislava. Projekt je rozdelený do jednotlivých etáp a stanovuje časovú postupnosť priebehu rekonštrukcie za plnej prevádzky železničnej stanice v závislosti od finančného zabezpečenia stavby.
Projekt predpokladá obnovu dožitých stavebných konštrukcií a jednoduché dispozičné úpravy tak, aby sa naplnili prevádzkové potreby stanice a zlepšili sociálne podmienky pracovísk. Obnovené budú prevádzkové priestory, výpravná hala, čakáreň a hygienické zariadenia pre cestujúcich a reštauračná časť.
Komplexná rekonštrukcia celého objektu sa začala v prvej etape okamžitým riešením havarijného stavu strešného plášťa vrátane nosnej konštrukcie strechy. Na základe verejného obstarania stavebno-montážne práce vykoná Chemkostav HSV Humenné, a. s. V tejto etape rekonštrukcie stavebná spoločnosť doplní nosnú konštrukciu krovu a vymení dožité prvky. Pri výbere strešnej krytiny sa brali do úvahy podmienky zachovania súčasného architektonického riešenia a tak pôvodnú pálenú škridlu nahradí alpská škridla a presvetľovacie svetlíky perónového prístrešku pôvodne zo sklobetónu sa nahradia polykarbonátovými. Súčasťou zákazky sú aj predprípravné práce využitia podkrovia na nové prevádzkové priestory.

  • Železničná trať Medzilaborce - Humenné
  • Železničná trať Humenné - Bánovce nad Ondavou
  • Železničná trať Humenné - Vranov n/T.
  • Železničná trať Stakčín - Humenné
  • Humenné

  •    
    Strana vytvorená / Site created : 09-IV-2002
    Posledná aktualizácia / Last update : 25-IV-2004