Železničná trať / Railway line
Stakčín - Humenné

30. XI. 1909 - sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

Zoznam staníc / Station list

Miestne dráhy v prevádzke štátnych dráh:

Humenné - Stakčín +)
H. S.
 
Stavebná dĺžka: 26,742 km
Prevádzková dĺžka: 26,749 km
Zriaďovací kapitál: K 4.334.000

+) Správa spoločnosti v Bratislave, Kempelenova č. 10

( Ročenka státních a soukromých drah v Československé republice pro rok 1931/2, str. 623 )

Humenné - Stakčín
...
Od svého otevření dne 30.11.1909 zažila trať, vedená příhodným terénem širokého údolí řeky Cirochy, mnohé události. Stručně si připomeňme některé zajímavosti. A nejlépe od začátku trati. V době její stavby byla hlavní ...

( Tulák po drahách 61/11. VI. 2010, str. 29 )

Fotoalbum

fotka bude zapracovaná / photo will be inserted fotka bude zapracovaná / photo will be inserted fotka bude zapracovaná / photo will be inserted fotka bude zapracovaná / photo will be inserted
žst. Stakčín
( © Addams 18. XI. 2002/12:07 )
žst. Stakčín
( © Addams 18. XI. 2002/11:59 )
žst. Stakčín
( © Addams 18. XI. 2002/12:06 )
žst. Stakčín
( © Addams 18. XI. 2002/12:08 )
       
  5 -> 64 kB 5 -> 66 kB 5 -> 77 kB
  žst. Snina
( © Addams 18. XI. 2002/11:48 )
zastávka Snina mesto
( © Addams 18. XI. 2002/11:44 )
zastávka Snina predmestie
( © Addams 18. XI. 2002/11:41 )
       
4 -> 65 kB fotka bude zapracovaná / photo will be inserted fotka bude zapracovaná / photo will be inserted fotka bude zapracovaná / photo will be inserted
Belá nad Cirochou nz
( © Addams 18. XI. 2002/11:36 )
zastávka Dlhé nad Cirochou obec
( © Addams 18. XI. 2002/11:30 )
Dlhé nad Cirochou
( © Addams 18. XI. 2002/11:27 )
zastávka Modra nad Cirochou
( © Addams 18. XI. 2002/11:24 )
       
fotka bude zapracovaná / photo will be inserted fotka bude zapracovaná / photo will be inserted fotka bude zapracovaná / photo will be inserted fotka bude zapracovaná / photo will be inserted
zastávka Kamenica nad Cirochou dvor
( © Addams 18. XI. 2002/11:20 )
žst. Kamenica nad Cirochou
( © Addams 18. XI. 2002/11:17 )
zastávka Hažín nad Cirochou
( © Addams 18. XI. 2002/11:13:56 )
zastávka Humenné mesto
( © )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 26, 763 163402 xx oo Stakčín [ 539 ]______________ Stakčin; Takcsány
04 22, 778 163006 xx oo Snina [ 538 , 613 ]__________ Szinna
06 21, 284 163303 xx xo Snina mesto z______________ Snina zastávka
08 19, 400 163204 xo xx Snina predmestie z__________  
__ __, ___ 000000 xxxxxx most/bridge________________  
10 16, 705 163105 xx xo Belá nad Cirochou nz________ Cirocká Belá z.; Czirókabéla
14 13, 200 161208 xo xx Dlhé nad Cirochou obec z_____  
15 12, 224 161109 oo xx Dlhé nad Cirochou__________ Cirocké Dlhé; Czirókahosszumezö
16 10, 645 161000 xx xo Modra nad Cirochou z________ Modrá nad Cirochou z
19 07, 705 160903 xx xo Kamenica nad Cirochou dvor z Kamenica pri Humennom; Nagykemencze mh.
20 06, 824 160804 xx oo Kamenica nad Cirochou [ 537 ]  
22 04, 495 160705 xx xo Hažín nad Cirochou z________ Malý Hažin z.; Kisgézsény mh.
26 00, 889 160606 xx xo Humenné mesto z [ 191-2 ]____  
27 00, 000 160408 oo xx Humenné [ 191-2 , 191-3 , 193 ] Homonna

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • číslo trate / Line No. od / since
  67 ??? (1922)
  ??? ???
  81 ??? (1936)
  321 ??? (1938)
  ??? ???
  445 ???
  196 1993

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 02-V-2011
  (h196.htm)