Železničná stanica/Railway station
Starý Smokovec

(Toto nie je oficiálna strana ŽSR)

Úsek Poprad-Studený Potok - Tatranská Lomnica je spojazdnený, TEŽ je ... (22. 11. 2004)

ŽSR odhaduje škodu zatiaľ na vyše 120 miliónov korún (22. 11. 2004)

Situácia na železnici je od poludnia stabilizovaná (20. 11. 2004)

Železničná spoločnosť buduje sieť nových zákazníckych centier
TASRBratislava 7. 4.2004 - V súvislosti s očakávaným zvýšením mobility obyvateľstva po vstupe SR do EÚ a v snahe poskytnúť cestujúcej verejnosti komplexné informácie o osobnej preprave i nové doplnkové a nadštandardné služby, plánuje ZSSK , a. s., tento rok vybudovať ďalších 7 zákazníckych centier.
Vzniknú v Košiciach , Prešove , Poprade , Banskej Bystrici , Nových Zámkoch , Starom Smokovci a v spolupráci so samosprávou aj v Trenčianskych Tepliciach . Rozšíria tak doterajšiu sieť 3 zákazníckych centier, fungujúcich vo Zvolene , Liptovskom Mikuláši a Humennom , ktoré nahradili pôvodné informačné kancelárie ZSSK .
Zákaznícke centrá podľa novej integrovanej koncepcie poskytnú cestujúcim komplexný servis od A po Z na jednom mieste a v reálnom čase, a to od bežných služieb až po nadštandardné. Portfólio produktov a služieb tvoria informácie o grafikone vlakov, rezervácia lístkov, miesteniek, leteniek, vstupeniek na kultúrne a športové podujatia, vydávanie cestovných lístkov, poistenie, vybavenie cestovných dokladov, taxislužba, knihy a mapy regiónov. Centrá tak dokážu pružne a kvalifikovane reagovať na požiadavky cestujúcich v rámci celého logistického prepravného reťazca, teda pred, počas i po preprave.
Tieto pracoviská sa budú v niektorých prípadoch vytvárať spoločne s pracoviskami miestnej samosprávy. Podľa spôsobu prevádzky a financovania uvažuje ZSSK o vytváraní 3 typov zákazníckych centier: vlastné - zabezpečené výlučne ZSSK , vytvorené v spolupráci so samosprávou, alebo zákaznícke centrum s prevádzkou outsourcingového typu. Nové pracoviská budú umiestnené na železničných staniciach a v prípadoch, keď pôjde o spoluprácu so samosprávou alebo podnikateľským subjektom, aj v centrách miest. Plán ďalšej výstavby predpokladá vybudovanie centier vo všetkých sídlach samosprávnych krajov a v dôležitých turistických strediskách. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Miloš Čikovský.

Staničná budova - pohľad od juhovýchodu Staničná budova - pohľad od juhovýchodu
Addams 15. VIII. 2002/18:39 hod.)
Staničná budova - pohľad od juhozápadu Staničná budova - pohľad od juhozápadu
Addams 15. VIII. 2002/18:37:02 hod.)
Staničná budova - pohľad od severozápadu Staničná budova - pohľad od severozápadu
Addams 15. VIII. 2002/18:36 hod.)
Prevádzková budova - pohľad od juhovýchodu Prevádzková budova - pohľad od juhovýchodu
Addams 15. VIII. 2002/18:40 hod.)
Prevádzková budova - pohľad od juhozápadu Prevádzková budova - pohľad od juhozápadu
Addams 15. VIII. 2002/18:41 hod.)
Priestor koľajiska - pohľad od západu Priestor koľajiska - pohľad od západu
Addams 15. VIII. 2002/18:37:36 hod.)
Schéma koľajiska Schéma koľajiska
Addams )

Odkazy/Links:


Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
Strana vytvorená / Site created : 25-VII-2002
Posledná aktualizácia / Last update : 14-III-2005
(14050.htm)