Mosty na trati Lučenec - Kalonda - Nógrádszakál (MÁV) - Malá Straciny - Veľký Krtíš

Pri stavbe trate Lučenec - Aszód bolo postavených 221 mostov. Mosty dlhšie ako 8 m boli železné a kratšie ako 8 m drevené. Najdlhší most bol postavebý cez rieku Ipeľ pri Rapovciach, v dĺžke 45 m. Priepusty s priemerom 1 m boli z betónu. Dokončovacie práce komplikovali na jar 1896 povodne, čo oneskorilo práce na rapovskom moste. Trať bola slávnostne otvorená 12.9.1896.
Počas 2. svetovej vojny boli mosty cez Ipeľ značne poškodené.
Preprava hnedého uhlia z oblasti Modrého Kameňa si vyžiadala stavbu trate Nógrdádszakál (MÁV) - Malé Staciny. Úsek Bušince - Malé Straciny bol otvorený 1.5.1951, celá trať 12.9.1951. Na trati sa postavili 2 oceľové a 3 betónové mosty.
Vznikom okresu Veľký Krtíš (1.10.1968), postupným rozvojom priemyslu a poľnohospodárskej výroby a stavbou ďalšej vetvy tranzitného plynovodu, vznikali vyššie nároky na dopravu, ktoré si vyžiadali predĺženie trate z Malých Stracín do Veľkého Krtíša. Pri žst. Malé Straciny bol postavený nový železobetónový most schémy 16,5 + 15 + 16,5 m. Po viac ako 4 rokoch práce sa slávnostné otvorenie trate uskutočnilo 27.2.1978.

Prameň:


Strana vytvorená : 3. I. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku