Spotreba hmôt a iné údaje
(porovnávacia tabuľka krátkych tunelov)

tunel

Pstruhársky

Hájnický

Pekelský

Štubniansky

dĺžka (m)

380

103

304

6461)

hornina

bridlica

dolomit

dolomit

tuf, andezit

 

celkom

na 1 m tunela

celkom

na 1 m tunela

celkom

na 1 m tunela

celkom

na 1 m tunela

kameň (m3)
štrk na betón (m3)
piesok (m3)
cement (q)
vlnitý plech (q)
dynamit a dynamon (kg) 
zápalná šnúra (m) 
rozbušky (ks) 
nafta (q)
benzín a benzol (q)
guľatina (m3)
rezivo (m3)
železo a oceľ (q)
uhlie (q)
olej (q)
karbid (q)
celkom výlom (m3)
celkom muriva (m3)
celkom betónu (m3)
denný postup v štôlni (m)
denný postup v obmurovke (m)
max.počet robotníkov v tuneli

 10 900
 100
 3 600
11 000
6
 4 200
 14 100
 10 500
470
620
 1 900
 1 200
150
600
44
32
 20 090
 9 080
 150
2,2-3,5
1,15-1,8
298

}         29
 9,5
 2,9
-
 11
 37
 27,5
1,24
1,63
 5
 3,16
0,395
1,58
0,116
0,084
 52,8
}      24,3
-
-
-

 1 530
 500
 750
3 100
18
 3 100
 10 300
 8 300
-
184
 100
 80
6
-
4
8
 4 580
 1 220
 650
1,9-4,2
0,5-1,3
132

}       19,8
 7,3
 3,0
-
 31
 100
 80,5
-
1,79
 0,97
 0,78
0,058
-
0,039
0,078
 44,5
}      18,2
-
-
-

 1 960
 2 140
 1 950
10 600
-
2 2002)
9 5002)
7 5002)
-
200
 300
 250
20
-
6
25
 13 100
 1 740
 3 020
1,9-4,4
1,5-2,0
207

}       13,5
 6,4
 3,49
-
7,22)
31,42)
24,82)
-
0,66
 0,99
 0,82
0,066
-
0,02
0,082
 43,1
}      15,7
-
-
-

 5 850
 4 040
 3 620
16 980
-
 24 100
 94 000
 74 800
-
897
 500
 280
136
3 892
114
94
26 2803)
 4 509
 4 620
1,5-3,1
1,1-2,7
234

}       15,3
 5,6
 2,64
-
 37,3
 147
 117
-
1,39
 0,77
 0,43
0,21
6,02
0,177
0,145
42,93)
}      14,1
ručne 2,0
-
-

Poznámky:

Prameň:


Strana vytvorená : 2. IX. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na tunely na trati Handlová - Horná Štubňa