1 2 3 4 5 6 7

5. Závěr

Řešením problému současné dopravy je převedení individualni automobilove dopravy vco nejvetsi mire na dopravu hromadnou a predevsim zeleznicni. Zeleznicni doprava je jednoznacne vyhodnejsi jak zhlediska spotreby energii, tak i vlivu na zivotni prostredi ci propustne vykonnosti.

Aby zeleznice byla konkurenceschopna a atraktivni pro cestujici musi splnovat nekolik podminek. Mezi nejdulezitejsi znich patri rychlost. Byla prijata zasada, ze pri cestach na vzdalenost nizsi nez 500 km, coz je maximalni mez pro uskutecneni cesty mezi 6. a 21. hodinou, musi byt cestovni cas zdomu do domu zeleznice kratsi nez pri pouziti automobilu a stejne dlouhy jako pri ceste letadlem (vcetne casu potrebneho kceste na letiste a zpet a casu spojenych sodbavenim pred odletem a po pristani). Bylo vypocteno, ze pri uvazovane rychlosti osobniho automobilu 90 km/h (uvazuje se provoz na dalnicich) musi se prumerna rychlost vlakove soupravy pohybovat kolem 135 km/h. Dosahovat tak vysokych prumernych rychlosti je mozne pouze na tratich dovolujicich maximalni rychlost 160 km/h a na nekterych vyjimecne priznivych usecich 180 - 200 km/h. Vseobecne receno pri cestach na vzdalenost vetsi nez 300 km jsou nutne maximalni rychlosti vyssi nez 200 km/h, ma-li byt cestovni cas po zeleznici kratsi nez pri cestovani letadlem.

VCeske republice se vnejblizsim obdobi jevi jako nejvyhodnejsi modernizace tranzitnich koridoru na nejvyssi rychlost 160 km/h a pouziti elektrickych jednotek snaklapecimi skrinemi pro rychlou osobni dopravu pro spojeni Berlin-Praha-Viden a Praha-Norimberk.

V delsim casovem horizontu, a vsouladu sceloevropskymi potrebami, je nutne sledovat moznost vystavby vysokorychlostnich trati pres nase uzemi. Tyto uvahy vsak sahaji za horizont roku 2010.

Prehled pouzivanych zkratek

ABS - Ausbaustrecken, modernizovane trate
AGC - Accord Europeen sur les grandes lignes internationales des chemin de fer, Evropska dohoda o mezinarodnich zeleznicnich magistralach
AGTC - Accord Europeen sur les grandes lignes de transport international combine et les installations connexes, Evropska dohoda o nejdulezitejsich trasach mezinarodni kombinovane dopravy a souvisejicich objektech
AVE - Alta Velocidad Espanola, AVE = ptak, Alta Velocidad = vysoka rychlost
CD - Ceske drahy
DB - Deutsche Bahn, Nemecke drahy
ECU - European Currency Unit, Evropska menova jednotka
EU - European Union, Evropska unie
FS - Ferrovie dello stato, Italske statni zeleznice
JNR - Japanese national railways, Japonske narodni zeleznice
NBS - Neubaustrecken, nove budovane trate
oskm - osobovy kilometr (vyjadruje prepravu 1 osoby na vzdalenost 1 km)
RENFE - Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles, Narodni spolecnost spanelskych zeleznic
SNCF - Societe nationale des chemins de fer francais, Narodni spolecnost francouzskych zeleznic
TAV - Trento ad Alta Velocita, Doprava vysokou rychlosti
TGV - Train a grande vitesse, Vlak vysoke rychlosti
TGV-A - Atlantique, Atlantsky ocean
TGV-N - Nord, sever
TGV-RA - Rhone-Alpes, Rhona - Alpy (kraj vjihovychodni Francii)
TGV-SE - Sudest, jihovychod
UIC - Union international des chemins des fer, Mezinarodni zeleznicni unie

Seznam pouzite literatury

 1. BRINKE, J.(1992) : Uvod do geografie dopravy Socioekonomicka geografie I., Nakl. Karolinum, Praha
 2. Entwicklung des europaischen Hochgeschwindigkeitnetzes. Eisenbahntechnische Rundschau 1996, c.9
 3. FORT, M. - KOUSAL, M. (1988): Doprava a zivotni prostredi, Nakl. SNTL, Praha
 4. GAZDA, J. (1992): Vysokorychlostna zeleznicna doprava - prostriedok kEuropskej integracii. Doprava, 1992, c.3
 5. JELEN, J. (1995), Koleje do 21. stoleti. Osudovy vlak, Praha
 6. KUBAT, B. - TYC, P. (1994) : Zeleznicni stavby: Vysokorychlostni trate, Nakl. CVUT, Praha
 7. REZNICEK, B. - KOUSAL, M. (1986): Zivotne prostredie a doprava, Nakl. Alfa, Bratislava
 8. SELLNER, K. (1995): Mezinarodni zeleznicni kongres Eurailspeed 95. Doprava,1995, c.3
 9. SELLNER, K. (1994): Modernizace infrastruktury zeleznic vCeske republice, Nova zeleznicni technika.1994, c.2
 10. SELLNER, K. (1995): Priprava, podpis a plneni prvnich mezinarodnich smluv o rozvoji zeleznic. Doprava, 1995, c.3
 11. SELLNER, K. (1992): Vysokorychlostni zeleznicni system pro Evropu. Doprava, 1992, c.3
 12. SELLNER, K. - CAP, J. (1996): Elektricke jednotky pro modernizovane a vysokorychlostni trate. Nova zeleznicni technika, 1996, c.2, I. cast
 13. SELLNER, K. - CAP, J. (1996): Elektricke jednotky pro modernizovane a vysokorychlostni trate. Nova zeleznicni technika, 1996, c.3, II. cast
 14. SELLNER, K. - CAP, J. (1995): Naklapeci vozidla - vozidla pro koridor ? Nova zeleznicni technika, 1995, c.2
 15. SKULINA, I. (1995): Projekty svetovych parametru. CD pro Vas, 1995, c.1
 16. SUSIL, J.(1978) : Aktualni problemy rozvoje dopravy, Nakl. UVTEI, Praha
 17. SUSIL, J.(1986) : Perspektivy vrozvoji zeleznicni dopravy, Nakl. UVTEI, Praha
 18. SPACKOVA, H. - NOVAK, I. (1995): Vysokorychlostni zeleznice ve Spanelsku. Nova zeleznicni technika, 1995, c.1
 19. TOMES, J. (1996) : Atlas dnesni svet, 3. vydani, Nakl. Terra, Praha
 20. VERZICH, V.(1985): Rozvoj evropske dopravni site. Nova zeleznicni technika, 1996, c.4
 21. Vyrocni zprava CD 1995 (1996)
 22. Vysokorychlostni zeleznicni doprava Fiat Ferroviaria (1995), NAVA TISK, Plzen
Zpet