RABDe 500 / ICN
(InterCity Neigung)

Tento rad súprav s aktívnym naklápacím systémom premáva najmä na trati Genève - Zürich - Sankt Gallen ( SBB-CFF-FFS )

Technické údaje

Objednávka február 1996, júl a december 2001
Celková kilometráž (marec 2002) 9.000.000
Počet vlakových súprav 44 po 7 vozňov
Počet trakčných jednotiek 2
Počet trakčných motorov na jednotku 4
Max . rýchlosť 200 km/h
Trolejové napätie 15 kV 16 2/3 Hz
Maximálny výkon na obvode hnacích kolies 5,2 MW
Ťažná sila na obvode hnacích kolies 210 kN
Rozchod 1435 mm
Celková hmotnosť – r. o. 355 t
Šírka skrine 2,82 m
Celková dĺžka 187, 6 m
Celkový počet sedadiel 463

( Zdroje/Sources: Addams, ALSTOM )

500a RABDe 500 v žst. Genève *
RABDe 500 in Genève Station *
Martin ROTTMANN - 20030611/11:18:04)
  500l RABDe 500 v žst. Genève *
RABDe 500 in Genève Station *
Martin ROTTMANN - 20030611-11:42:11)
500b RABDe 500 v žst. Zürich HB *
RABDe 500 in Zürich HB Station *
Martin ROTTMANN - 20030615/08:10:26)
  500m 2x RABDe 500 v žst. Genève
2x RABDe 500 in Genève Station *
Martin ROTTMANN - 20030611-11:40:57)
500c RABDe 500 v žst. Zürich HB *
RABDe 500 in Zürich HB Station *
Martin ROTTMANN - 20030615/08:10:22)
  500n interiér vozňa 1. triedy RABDe 500 *
RABDe 500 1st class coach interior *
Martin ROTTMANN - 20030611-09:45)
500d RABDe 500 v žst. Genève *
RABDe 500 in Genève Station *
Martin ROTTMANN - 20030611/11:19)
  500o interiér vozňa 1. triedy RABDe 500 *
RABDe 500 1st class coach interior *
Martin ROTTMANN - 20030611-09:48)
500e 2x RABDe 500 v žst. Zürich HB *
2x RABDe 500 in Zürich HB Station *
Martin ROTTMANN - 20030615-08:02)
  500p interiér vozňa 1. triedy RABDe 500 *
RABDe 500 1st class coach interior *
Martin ROTTMANN - 20030611-09:46)
500f 2x RABDe 500 v žst. Zürich HB *
2x RABDe 500 in Zürich HB Station *
Martin ROTTMANN - 20030615-08:00)
  500q interiér vozňa 1. triedy RABDe 500 *
RABDe 500 1st class coach interior *
Martin ROTTMANN - 20030611-06:59)
500g 4x RABDe 500 v žst. Zürich HB
4x RABDe 500 in Zürich HB Station
Martin ROTTMANN - 20030615-08:05)
  500r interiér vozňa 2. triedy RABDe 500 *
RABDe 500 2nd class coach interior *
Martin ROTTMANN - 20030611-06:56)
500h RABDe 500 v žst. Genève *
RABDe 500 in Genève Station *
Martin ROTTMANN - 20030611-11:43)
  500s interiér vozňa 2. triedy RABDe 500 *
RABDe 500 2nd class coach interior *
Martin ROTTMANN - 20030611-09:37)
500i RABDe 500 v žst. Genève *
RABDe 500 in Genève Station *
Martin ROTTMANN - 20030611-11:40:34)
  500t rozjazd RABDe 500 zo žst. Zürich HB 1/2 *
Outgoing RABDe 500 from Zürich HB Station 1/2 *
Martin ROTTMANN - 20030615-08:10:36)
mov-video 4,61 MB
500j RABDe 500 v žst. Genève *
RABDe 500 in Genève Station *
Martin ROTTMANN - 20030611-11:42:46)
  500u rozjazd RABDe 500 zo žst. Zürich HB 2/2 *
Outgoing RABDe 500 from Zürich HB Station 2/2 *
Martin ROTTMANN - 20030615-08:11)
mov-video 2,38 MB
500k RABDe 500 v žst. Genève *
RABDe 500 in Genève Station *
Martin ROTTMANN - 20030611-11:41)

* veľká fotografia/video je dostupná/-é len na Rail CD / Big photo/video is at Rail CD available only

Odkazy/Links:

 • 15 rokov prevádzky vysokorýchlostnych vlakov v Európe
 • Železničná URL Bertrama Wlasaka o.i. o vlakoch s naklápacou technológiou (len nemecky a anglicky)
 • EriksRailNews - správy o vysokorýchlostnej želelezničnej doprave (len anglicky)
 • Eurailpress - železničné správy z Európy (len nemecky)
 • International Railway Journal (len anglicky)
 • Railway Gazette International (len anglicky)
 • EÚ: železničná doprava - súhrn legislatívy (v jazykoch krajín EÚ 15 - do 30.4.2004, v slovenskom jazyku veľmi málo)
 • UIC: vysokorýchlostná železničná doprava
 • Vlaky s naklápacími súpravami - URL Klubu přátel železnic
 • Vysokorýchlostná žel.doprava v Európe - bakalárska práca Jiřího Kinského
 • Vysokorýchlostná železničná doprava v Európe - správy z tlače , diskusia
 • Siemens a Alstom vytvoria konzorcium pri vývoji európskeho vysokorýchlostného vlaku
 • Vysokorýchlostné a naklápacie vlaky sveta - základné parametre
 • Súčasné tendencie vývoja vysokorýchlostných systémov pre hromadnú prepravu osôb

 • Strana vytvorená / Site created : 05-IX-2005
  Posledná aktualizácia / Last update : 03-IV-2009
  Späť na " Vysokorýchlostná železničná doprava v Európe "