Maďarská republika

Zľavy od 15. XII. 2003 :
Do Maďarskej republiky (železnice MÁV) poskytuje Železničná spoločnosť, a.s. a MÁV jednotlivcom pri zakúpení spiatočného cestovného lístka zľavu 65 % za úsek Železničnej spoločnosti, a.s. a 60 % za úsek MÁV . Zľavený spiatočný cestovný lístok platí 2 mesiace a deti platia len polovičné cestovné. S uvedenou zľavou zaplatíte za spiatočný lístok Bratislava - Budapest len 843 Sk v 2. vozňovej triede. Spiatočný lístok Košice - Budapest stojí 988 Sk v 2. vozňovej triede.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú vo všetkých výdajniach medzinárodných cestovných dokladov. Okrem tejto zľavy sú v nasledujúcich reláciach pre jednosmerové cestovné lístky v 2. vozňovej triede platné 1 deň dohodnuté špeciálne ceny.

Dohodnuté ceny medzi železničnými stanicami
na Slovensko a v Maďarsku

Trať Celé cestovné
v Sk
Polovičné cestovné
v Sk
Celé cestovné
v HUF
Polovičné cestovné
v HUF
Rusovce - Rajka 24 12 150 75
Komárno - Komárom 24 12 150 75
Lenartovce - Bánréve 16 8 100 50
Lenartovce - Ózd 36 18 220 110
Slovenské Nové Mesto - Sátoráljaújhely 16 8 100 50
Fiľakovo, Belina, Radzovce, Šiatorská Bukovinka - Salgótarján 42 21 250 125
Fiľakovo, Belina, Radzovce - Šiatorská Bukovinka - Somoskőújfalu 36 18 200 100

Zľavy do 14. XII. 2003 :
Cestujete do Maďarska ? Využite mimoriadne zľavy, ktoré poskytuje ŽSR pri ceste do susedných štátov.

Pri ceste do Maďarskej republiky ( MÁV ) Vám poskytneme pri zakúpení spiatočného cestovného lístka zľavu z medzinárodnej tarify vo výške 65% za trate MÁV, za trate ŽSR je táto zľava až 60% z medzinárodnej tarify.

Malý pohraničný styk (MPS) - zľavy z medzinárodnej tarify v prihraničných oblastiach

Medzi vybranými stanicami Slovenska a Maďarskej republiky v pohraničnej oblasti Vám ponúkame mimoriadne ceny pre jednosmerné cestovné lístky MPS:

Rusovce - Rajka 20,- Sk (130,- HUF)
Komárno - Komárom 20,- Sk (130,- HUF)
Lenártovce - Bánréve 14,- Sk (90,- HUF)
Lenártovce - Ózd 30,- Sk (200,- HUF)
Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely 14,- Sk (90,- HUF)
Fiľakovo, Belina, Radzovce - Salgótarján 36,- Sk (230,- HUF)
Fiľakovo, Belina, Radzovce - Somoskőújfalu 30,- Sk (180,- HUF)
Šiatorská Bukovinka - Somoskőújfalu 24,- Sk (160,- HUF)

Za prepravu detí a za prepravu psa sa platí polovica z dohodnutého zľavneného cestovného.

Zľavy do 9. VI. 2001:
Pri zakúpení spiatočného cestovného lístka zo ŽSR na
MÁV alebo opačne sa poskytuje zľava z medzinárodnej tarify TCV ŽSR a MÁV vo výške 60 %. Zľava sa poskytuje len pri zakúpení cestovného lístka pre obidve železnice. Pohraničná prechodová stanica môže byť iná pri ceste tam a iná pri ceste späť.
Za prepravu detí a za prepravu psa sa platí polovica cestovného z dohodnutej zľavy. Veková hranica detí podľa TCV Zošita I.
Platnosť cestovných lístkov je 2 mesiace - podľa TCV Zošita I. Uvedená zľava platí len pre individuálnych cestujúcich.
Pre skupiny platia prepravné podmienky podľa TCV Zošita I - Kapitoly B.

V preprave PKP - ČD - ŽSR - MÁV - CFR - BDŽ - JŽ
Pri zakúpení spiatočného cestovného lístka sa poskytuje 30 % zľava z medzinárodnej tarify TCV. Za prepravu detí a za prepravu psa sa platí polovica z dohodnutého zľavneného cestovného. Veková hranica detí podľa TCV Zošita I.
Platnosť cestovných lístkov je 2 mesiace - podľa TCV Zošita I. Uvedená zľava platí len pre individuálnych cestujúcich.
Pre skupiny platia prepravné podmienky podľa TCV Zošita I - Kapitoly B.

Malý pohraničný styk (MPS) ŽSR - MÁV
V rámci MPS boli dohodnuté ceny medzi stanicami:

Rusovce - Rajka      16,- Sk (88,- HUF)
Komárno - Komárom    16,- Sk (88,- HUF)
Lenartovce - Bánréve   8,- Sk (44,- HUF)
Lenartovce - Ózd 34,-Sk (188,- HUF)
Slovenské Nové Mesto - Sátoráljaújhely 8,- Sk (44,- HUF)
Fiľakovo, Belina, Radzovce - Salgótarján 48,- Sk (264,- HUF)
Fiľakovo, Belina, Radzovce - Somoskőújfalu 34,- Sk (188,- HUF)
Šiatorská Bukovinka - Somoskőújfalu, Salgótarján 34,- Sk (188,- HUF)

Predávajú sa len jednosmerné cestovné lístky v 2. vozňovej triede. Cestovný lístok platí 1 deň. Návratok na nevyužitý cestovný lístok je možný najneskôr v posledný deň pred dňom začiatku platnosti cestovného lístka.

Všetky údaje bez záruky.

Na vývoji tejto strany sa tvrdo pracuje.


Späť na " Rady pre cestovateľov "  
Strana vytvorená / Site created : 04-IX-2000
Posledná aktualizácia / Last update : 25-I-2004
( clhu.htm )