English sectionŽelezničná trať / Railway line
Leopoldov - Sereď
napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

Zoznam staníc / Station list

20. VII. 1885 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroje / Sources: 1 , 24/11 (?) , 27/1925/604, 33 )

1904 - sprevádzkovanie 2. koľaje Galanta - Leopoldov - Žilina

( Zdroj / Source :1 )

prev. dĺžka Galanta - Žilina (exkl.) 169,344 km.

( Zdroj / Source : 27/1925/604 )

Neveľká, ale významná

Táto trať svojim začiatkom prevádzky skrátila a zjednodušila spojenie Budapešti ako sídla vtedajšieho Uhorska cez Galantu a Sereď (táto bola sprevádzkovaná v roku 1883), cez Trnavu (1846), až z ktorej po úvrati mohla súprava pokračovať na Považie cez Leopoldov a Nové Mesto nad Váhom (1876) do západohaličskej uhoľnej oblasti. Spojenie Leopoldova a Budapešti cez Lužianky a Nové Zámky bolo dobudované až o necelých 13 rokov (1898).
Trať sa zo Leopoldova uberá južným smerom, kde sa vo vzdialenosti 8 km nachádza žst. Siladice . O ďaľších 5 km nasleduje zastávka Šúrovce a 4 km ju delí od poslednej stanice tejto trate, ktorou je Sereď .
I napriek svojej neveľkej dĺžke, len 17,3 km bola táto trať ďalším príspevkom k rozvoju železničnej siete na Slovensku.

 20. VII. 1885 opening of line Leopoldov - Sered' .

(pôvodné znenie: Martin ROTTMANN , upravená verzia: Ž-Semafor 14/95)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 29, 651+ 137166 xx oo Leopoldov [ 120 , 141 ] Mestečko; Lipótvár
xx __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 120 / 133-3  
_8 21, 812+ 149963 __ oo Siladice Siladice Dol. Zelén; Szilád-Alsózélle
13 16, 636+ 15006_ xo __ Šúrovce z. (ex-nz) Valtasúr mh.
xx 13, 05_+ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 133-2 / 133-3  
17 12, 423+ 149864 xx oo Sereď [ 133-2 , 133-4 ] Sered; Szered
¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building
+ z žst. / from station Galanta

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    22-VI-1995 Bratislava
    Posledná aktualizácia / Last update : 19-XII-2004
    ( h133-3.htm )