Železničná trať / Railway line
Čata - Štúrovo
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

1. VI. 1885 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj : 33 )

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling

15. VI. 2003 obnovenie osobnej dopravy ZSSK / passenger transportation reopening

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hektometrovníkov
Kilometer position
due to Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 20, 080 163261   oo Čata [ 152-2 , 153 ] Csata
3 17, 716 16356_   o Bíňa zastávka  
5 15, 548 163469   oo Bíňa nz Beny
8 11, 716 16366_ o   Kamenín z Kemend z.; Kémend mh.
13 6, 627 163766   oo Kamenný Most nad Hronom nz Köhidgyarmat
        o súbeh tratí / connection of lines 152 / 261  
20 0, 000 135269   oo Štúrovo [ 130 , 261 ] Parkaň Nána; Parkáň-Nána; Parkáň; Parkan; Parkan Nána; Párkány; Párkánynána

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 05-V-1999
  Posledná aktualizácia / Last Update : 18-XII-2004
  ( h152-1.htm )