Železničná trať / Railway line
Šahy - Čata
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

24. IX. 1886 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source: 33 )

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling
15. VI. 2003 obnovenie osobnej dopravy ZSSK / passenger transportation reopening

Zoznam staníc / Station list

Pri zrážke s autom mal väčšiu škodu rušeň
TASRBratislava 13. 10.2004 - Našťastie iba vyčíslením škody sa skončila zrážka vlaku s automobilom na priecestí v úseku trate Čata – Zalaba v okrese Levice v utorok popoludní. Škoda na motorovom vozidle predstavuje 20 tisíc, na rušni prekvapujúco až raz toľko - 40 tisíc korún.
Vodič škodovky 120 nerešpektoval zvukovú a svetelnú signalizáciu a vošiel na priecestie, kde ho zachytil prichádzajúci vlak. Rušeň auto odhodil mimo trať, kde začalo horieť. Jeho posádka, dvaja muži (25, 53 r.), vyviazli zo zrážky iba s ľahkými odreninami rúk a hlavy. K zraneniu osôb v brzdiacom vlaku nedošlo.
Účastníci nehody neboli pod vplyvom alkoholu, informoval hovorca Železničnej polície Jozef Búranský s dôvetkom, že železničná doprava bola v tomto úseku zastavená, čím došlo k zmeškaniu troch osobných vlakov, v jednom prípade o viac než 100 minút.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 31,486 154040 oo xx Šahy [ 153-2 , 472 ] Ipolyság
      xo xx súbeh tratí / connection of lines 153-1 / 153-2  
9 22,654 16426_ xx xo Vyškovce nad Ipľom nz Viška nad Ipľom z.; Ipolyvisk
  18, 9     most/bridge  
        most/bridge  
        most/bridge  
  18, 0     most/bridge  
15 17,063 163964 oo xx Ipeľský Sokolec Sakáloš; Ipolyszakállos
19 12,984 16406_ xx xo Bielovce z Ipolybél mh.
22 9,499 163865 xx oo Pastovce [ 457 ] Pastúchovo; Ipolypásztó
27 4,796 16336_ __ __ Zalaba z  
  4, 6     most/bridge  
  3, 6 - 3, 15     most/bridge  
  1, 8 - 1, 4     most/bridge  
      xo xx súbeh tratí / connection of lines 152 / 153  
32 0,000 163261 xx oo Čata [ 152-1 , 152-2 ] Csata

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Historický prehľad dejín železníc v okolí Šiah
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last Update : 16-I-2005
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h153-1.htm )