Železničná trať / Railway line
Szob - Štúrovo
napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

Zoznam staníc / Station list

15. X. 1850 sprevádzkovanie trate / opening of line Vác - Szob ( MÁV ) - Chľaba ( ŽSR ) - Štúrovo ( Zdroje: 33 , 76/1 - 4/1999)

Prevádzková dĺžka Břeclav exkl. - Bratislava hl. st. - Helemba gr. 229, 907 km

( 27/31/2/594 )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku ++)
km due to bookish Timetable++)

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

km podľa knižného cestovného poriadku od
km due to bookish Timetable since
2006/7

Kilometrická poloha podľa hektome-
trovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0 0 204, 128 105049 oo xx Szob MÁV [ 70 MÁV , 130-6 ŽSR ] Soba
  2+) 1 203, 394 088708 / 100362     Szob h./State Border [ 130-6 ŽSR ]  
1   3 201, 572       Chľaba [ 130-6 ŽSR ] +++) Helemba
5             Kováčov (zrušená zastávka / canceled stop) [ 130-6 ŽSR ] Ostrihomský propeler; Esztergomi csavargözös mh.
7     196, 303 165068     Kamenica nad Hronom [ 130-6 ŽSR ] Hronská Kamenica; Garamkövesd
14 16 15 189, 584 135269 xx oo Štúrovo [ 130-4 , 130-6, 152 ] Parkaň Nána; Parkáň-Nána; Parkáň; Parkan; Parkan Nána; Párkány; Párkánynána

+) vzdialenosť Szob - Szob h. je podľa MÁV 1 km, podľa ŽSR 2 km, zhodne však uvádzajú vzdialenosť Szob - Štúrovo 16 km
++) vzdialenosti podľa cestovného poriadku platného v období 15. V. 1936 - 21. V. 1937 / according to Timetable for period 15. V. 1936 - 21. V. 1937
+++) do 2. IX. 2006 tu vlaky osobnej dopravy podľa KCP nezastavovali

Prevádzku na trati zabezpečujú vlakovým personálom a väčšinou aj vozidlami MÁV .

od/since číslo trate/Line No.
? ?
? ?
? 70 ( MÁV )
3. IV. 2000 70 ( MÁV ), 261 ARN
10. XII. 2006 130

Odkazy/Links:

 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Železničné koridory


 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 03-IV-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 05-XII-2006
  ( h261.htm )