Železničná trať / Railway line
Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava
(Trať mládeže)
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

10. VIII. 1873 sprevádzkovanie trate / line opening (1 000 mm)
29. X. 1949 sprevádzkovanie trate / line opening (1 435 mm - after reconstruction)

( Zdroj/Source: 33 )

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling
15. VI. 2003 obnovenie osobnej dopravy ZSSK / passenger transportation reopening

stavbou trate v r. 1948/9 sa zaoberá i film Oceľová cesta .

Zoznam staníc / Station list

Trať mládeže vybudovali desaťtisíce mladých, odmenou bola košeľa a odznak (30.11.2014)
Trať Mládeže (Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava, 1 435 mm) oslavuje 65-ku
"Line of Youth" (Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava, 1 435 mm) 65th Anniversary
(20141130/19:00, STV1)

Parný vlak pri príležitosti 60. výročia Trate mládeže

 

Trať mládeže (Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava, 1 435 mm) oslavuje 60-tku
"Line of Youth" (Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava, 1 435 mm) 60th Anniversary
Slovensko dnes (2009_10_24/19:25 Markíza)

 

Začiatok stavby Trate Mládeže Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica, 1 435 mm (1948)
(Archiv ČT24: Poúnorové Slovensko)

 

Lokálky – niekde chýbajú, niekde nie
Sme 12. 3. 2003 (rf) - Zlosť, rezignácia, ale aj radosť sa zmocnili obyvateľov v obciach, cez ktoré do konca januára prechádzali dnes zrušené motorové vlaky.

 

Ostatné trate
(r) - Obnovenie premávky na ostatných tratiach je zatiaľ otázne. Starostovia obcí a predstavitelia vyšších územných celkov by chceli, aby lokálky jazdili, ale nie je pravdepodobné, že niektoré sa v dohľadnom čase podarí obnoviť. Teoreticky by sa mohla obnoviť doprava na trati Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava , kde ...
(krátené)

Štiavnica čaká na verdikt riaditeľa železníc
Sme 12. 3. 2003, BANSKÁ ŠTIAVNICA, (eta) – Mesto Banská Štiavnica čaká rozhodnutie generálneho riaditeľa železníc, či sa obnoví prevádzka lokálky medzi Štiavnicou a Hronskou Dúbravou . Primátor mesta Marián Lichner hovorí, že veľmi chýba najmä študentom.
Autobusové spoje v piatok, keď študenti odchádzajú z mesta, a v nedeľu, keď sa vracajú, bývajú preplnené. „Do rozhodnutia riaditeľa železníc je predčasné hovoriť, akým spôsobom budeme trať prevádzkovať,“ hovorí primátor. Ak železnice odpovedia záporne, mesto má v spolupráci so samosprávnym krajom pripravenú vlastnú alternatívu.

Za siedmimi divmi sveta do Banskej Štiavnice
Ing. Dušan SZABÓ

Zlatá a strieborná jašterica ... Podľa povesti ukázali pastierovi cestu k bohatstvu a dostali sa tak do erbu mesta, ktorí sa stalo slávnym práve ťažbou drahých a farebných kovov. Na návštevu nášho najznámejšieho baníckeho mesta - Banskej Štiavnice - pozývame aj vás.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 15/2002 časopisu Ž-Semafor z 28. VIII. 2002)

JUBILEUM TRATĚ MLÁDEŽE

Události ze stavby železnice z Hronské Dúbravy do Banské Štiavnice plnily svého času stránky novin i plátna kin během promítání filmových týdeníků. Do Banské Štiavnice sice železnice vedla už od roku 1873, byla však úzkorozchodná (rozchod 1000 mm) a svými parametry dávno nevyhovující požadavkům doby. Vždyť jízda vlaku po dvacet kilometrů dlouhé trati tehdy trvala více jak hodinu a půl. Již roku 1943, za éry Slovenského štátu, bylo proto rozhodnuto vystavět železnici novou....

Procházka po zrušené staré trati

První jasné stopy po původní úzkorozchodné trati nalezneme hned v Hronské Dúbravě, v minulosti ovšem zvané Hronská Breznica. (Asi tu tehdy rostly jiné stromy...) Vpravo od stanice (ve směru na Zvolen) vede cesta pro pěší po původním nevysokém náspu k mostu přes řeku Hron. Dále však terén značně změnila výstavba dálniční komunikace. Znovu je tedy těleso patrné až zhruba od km 2,5, poté co trasa opustí údolí Hronu (za dálničním nadjezdem). Nalézá se však na opačné straně potoka, než vede silnice a současná trať. Potok je tedy nutné přebrodit - ostatně ze silnice po chvilce odbočuje cesta, při níž jsou na dno potoka položeny panely. ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

jaro ( K-Report 3/2000 )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 19,717 146233   oo Banská Štiavnica [ 476 ] Baňská Štiavnica ; Selmecbánya
  18,012 - 19,207     ( Banskoštiavnický tunel ) ( Kolpašský tunel )
2 17,571 14633_   oo Banský Studenec z Belá pri Štiavnici z.; Bélabánya mh.
5 15,154 146035   oo Banská Belá Belá pri Štiavnici; Bélabánya
7 12,688 13213_   o Banská Belá zastávka  
12 7,866 146134   oo Kozelník z. Zólyomkecskés mh.
  1,4 / 225,4   o   súbeh tratí / connection of lines 150 / 154  
20 0,000 131839 oo   Hronská Dúbrava [ 150 , 171 ] Hronská Breznica; Hronská Brežnica; Garamberzencze

Odkazy/Links:

 • MIROSLAV ŠPÁNIK: Trať mládeže
 • Doc. Ing. František Herzáň, CSc.: Trať mládeže
 • Trať mládeže (Pravda __. __. 1969)
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Banská Štiavnica II

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 30-11-2014
  ( h154.htm )