Železničná trať / Railway line
Abovce - Lenartovce
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

Zoznam staníc / Station list

Spojka Abovce - Lenartovce

- bola krátkym, ale dôležitým článkom pri vytváraní prevádzkyschopnej železničnej siete ČSD na Slovensku v roku 1918. Kým však došlo k jej realizácii, zažila prevádzka na dnešnej trati 160 mnohé zložité chvíle.
Železničná sieť na sútoku Rimavy a Slanej dostala svoju podobu v roku 1874, keď zo stanice Bánréve na trati Miskolc - Fiľakovo odbočila trať do Rožňavy a Dobšinej. Obe v roku 1918 preťala demarkačná čiara medzi Československom a Maďarskom. Časti tratí tak zostali mimo územia kontrolu československéo vojska, ktorá sa v roku 1919 rozšírila prakticky na celé vymedzené územie Slovenska, predovšetkým teda na najdôležitejšie dopravné tepny tej doby - železnice. Za demarkačnou čiarou tvorenou riekou Ipeľ zostalo pokračovanie trate z Lučenca cez Fiľakovo, Jesenské a Lenartovce (predtým Linkartovce, Linhartovce), z dobšinskej trate bol v maďarských rukách úsek na juh od Tornale (predtým Šafárikovo). ...
Kľudnejšie obdobie netrvalo dlho. Doprava do Dobšinej sa v polovici decembra opäť zastavila. Bánréve bolo totiž s definitívnou platnosťou pridelené Maďarsku a stanica bola 15. 12. 1919 odovzdaná MÁV. Zamestnanci ČSD ju ešte predtým, v noci z 14. na 15. 12. 1919 vyprázdnili. Týmto bola dobšinská trať opäť izolovaná. Namiesto pravidelnej dopravy jazdil len raz za 14 dní vlak z Muráňa do Dobšinej voziaci poštu a potraviny, ktoré boli z Tisovca do Muráňa dovezené po ceste. Väčšie náklady, ako napr. uhlie sa nevozili.
Vo februári 1920 sa Maďari rozhodli prepúšťať vlaky ČSD cez Bánréve a tak mohla byť 15. 2. opäť obnovená tranzitná doprava do Dobšinej. Ale len za určitých podmienok: vlaky ČSD mohli jazdiť cez Bánréve len ...
Takéto dopravné provizórium pochopiteľne nevyhovovalo. Preto vznikol projekt spojky Lenartovce - Abovce, ktorá mala odstrániť zachádzanie do Maďarska. Stavebné práce na spojke začali v septembri 1920 a vykonávala ich jednotka Železničného pluku z Pardubíc. V decembri bola stavba dokončená a 29. 12. 1920 bola spojka sprevádzkovaná. Súčasne na nej vstúpil do platnosti nový cestovný poriadok. Teraz nepotrebný úsek od Aboviec na štátnu hranicu bol znesený. Z Lenartoviec do Bánréve začala jazdiť už len záťaž pre Maďarsko.
Odbočka Lenartovce vznikla v km 46,0 trate Miskolc - Fiľakovo, asi kilometer na východ od zastávky Lenartovce. Dopravná služba na odbočke bola spočiatku vykonávaná v strážnom domčeku....
Pohraničnou prechodovou stanicou pre vozňové zásielky bola od marca 1920 Rimavská Seč, kde bol od tej doby i colný úrad. Po zavedení osobnej dopravy do Maďarska sa tu konala i colná a pasová prehliadka cestujúcich. Od októbra 1928 ...

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Jaroslav PŘIBYL ( Tulák po drahách 7/3. VII. 1998 )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 2, 710 211433 _o __ Abovce [ 160-5 , 504 ] Abafala; Abafalva mh.
_ _, ___ ______ __ _o súbeh tratí / connection of lines 160-4 / 504  
_ _, ___ ______ __ _o súbeh tratí / connection of lines 160-4 / 160-3  
3 0, 000 138735 __ oo Lenartovce [ 160-3 ] Linhartovce; Linkartovce z.; Sajólénartfalva mh.

+) vzdialenosť Bánréve - Bánréve h. je podľa knižného cestovného poriadku MÁV 2 km (ale vzdialenosť Bánréve - Lenartovce priamo, t. j. po trati 160-3 je podľa knižného cestovného poriadku MÁV tiež 2 km), podľa knižného cestovného poriadku ŽSR 1 km

Odkazy/Links:

 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 17-I-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 18-XII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h160-4.htm )