Železničné trate / Railway lines
Miskolc - Barca
Košice - Barca

Zoznam staníc / Station list

14. VIII. 1860 sprevádzkovanie tratí / lines opening

( Železničiar 14/1971 )

Istý Košičan vyšiel z nebezpečne vyzerajúcej kolízie s vlakom iba s tržnou ranou
TASRBratislava 18. 10.2004 - O naozaj veľkom šťastí môže hovoriť 55-ročný Košičan, ktorý v sobotu večer na stanici Košice predmestie spadol medzi koľajnice, následne ponad neho prešiel osobný vlak, ale nezabil ho. Z kolízie vyviazol iba s tržnou ranou na hlave, ktorá by sa mu mala zahojiť asi za sedem dní.
Rušňovodič uviedol, že muž spadol asi päť metrov pred vlakom a zostal medzi koľajnicami ležať. Nad ním prešla asi štvrtina už brzdiacej súpravy. Zranený vypovedal, že chcel prejsť cez koľaje, ale zakopol a spadol. Na jeho veľké šťastie zostal ležať pozdĺžne medzi dvoma koľajnicami. Pri priečnej polohe by mohlo dôjsť k tragickým následkom.
V košickej nemocnici, kam bol poškodený prevezený, mu ošetrili tržnú ranu na hlave.
TASR informáciu poskytol hovorca Železničnej polície Jozef Búranský.

Príslušníci železničnej polície našli zlodeja lán
TASRBratislava 13. 10.2004 - Približne šesť týždňov trvalo príslušníkom železničnej polície odhaliť páchateľa krádeže medených prepojovacích lán na železničnej stanici v Barci.
Podrobným vyšetrovaním policajti zistili, že krádež v hodnote približne 20 tisíc korún má na svedomí 20-ročný Košičan. K svojmu skutku sa priznal.
Krádež uskutočnil 30. augusta v nočných hodinách, nožnicami na plech postupne odstrihol 56 medených lán rôznej dĺžky, ktoré doma očistil a potom ich v rôznych zberniach surovín predal za 1850 korún. Laná sa po príchode policajtov v zberniach už nenachádzali, uviedol v dnešnej informácii hovorca Železničnej polície Jozef Búranský.

"Posun stanice"
František LORKO

V snahe využiť výlukové práce Maďarských železníc v pohraničnej stanici Hidasnémeti MÁV , ktoré začali 26. júna na maďarskej strane, už nasledujúci deň 27. júna ráno sa rozbehla náročná, dlho pripravovaná aj očakávaná výluka v Železničnej stanici Čaňa. Obojstranné ukončenie prác je plánované do 16. augusta.
Dovtedy bude z úseku odklonená nákladná doprava cez Slovenské Nové Mesto. Osobná doprava bola prvé dva týždne nahradená autobusmi. Dnes už osobné vlaky aj rýchliky opäť premávajú, prerušia ju však ešte krátkodobé výluky.
Čím je výluka v Čani zvláštna? Tým, že sa obnovujú obe zhlavia. Rekonštrukcia sa začala na kechneckom zhlaví, stavadle 1. Obnovou výhybiek lAB a 2 a ťažkou strednou opravou výhybiek 3 a 4. Tu sa urobí aj obnova dôležitého priecestia. Na stavadle 2 na košickom zhlaví sa obnovili výhybky 13, 14, 16, 17. Raritou týchto prác je, že z dôvodu technického riešenia sa stanica akoby posunula o 12 metrov k maďarskej hranici. Výhybky na oboch zhlaviach sa presunuli v jednom smere, na stavadle 1 zo stanice a na stavadle 2 smerom do stanice. Vzhľadom na zmenu smerových pomerov dochádza aj k prekladaniu a osadzovaniu niekoľkých nových stožiarov trakčného vedenia a jeho úprave. Tieto práce realizuje Správa elektrotechniky a energetiky Košice na objednávku dodávateľa celej akcie, ktorými sú Železničné stavby a. s., Košice . Hlavným stavbyvedúcim pre túto akciu je skúsený odborník Ladislav Adam. Celkové stavebné náklady na výluku dosahujú 10,5 mil. korún. Na prácach sa podieľajú aj zamestnanci Oznamovacích a zabezpečovacích dielní, a. s., Košice , dcérskej spoločnosti Betamontu, a. s., Košice . Mechanické zabezpečovacie zariadenie bolo nahradené provizórnym zariadením, to znamená výhybkovými zámkami, tabuľou na kľúče. Osadzujú sa aj motorické prestavníky, ale ich výsledný spôsob ovládania má projektant ešte len na papieri. Okrem toho sa sta­vajú nové svetelné návestidlá. Túto prácu dozorujú zamestnanci Správy telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky Košice, konkrétne vedúci Návestného obvodu Ing. Ľubomír Pacholský.

( Ž-Semafor 15/2000 )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 347,482 132431 oo xx Hidasnémeti ( MÁV )  
4+) 350,751 088138 / 100503     Hidasnémeti határ (št. hr./state border)  
8 352,839 153700 _o xx Kechnec nz Kehnec z.; Abaujvár, Kenyhec mh.
10 354,629 153601 xx xo Seňa z Sa Nižny Kiked z.; Ab.-Szina, A.-Kéked mh.
14 358,363 153403 _o xx Gyňov z  
16 360,801 153304 oo xx Čaňa Čana; Hernádcsány
18 363,047 153502 xx xo Geča z Buzice z.; Buzafalva mh.
20 365,260 153205 xx xo hradlo Valaliky z  
      xx xo súbeh tratí / connection of lines 160 / 169  
24 368,950 / 94,2 152900 xx oo Barca [ 160 , 336 ] Bárcza
      _o xx súbeh tratí / connection of lines 160 , 169 , 336 / 190  
  94,902 ++)       Barca stavadlo 1 [ 160 , 169 , 190 , 336 ]  
      _o xx súbeh tratí / connection of lines 160 , 169 , 190 / 336  
27 97,070 136200 xx xo Košice predmestie z [ 160 , 169 , 190 ] Košice zastávka; Kassa Erzsébetváros mh.
      _o xx súbeh tratí / connection of lines 160 , 169 , 190 / 336  
29 98,771 136002 xx oo Košice [ 160 , 180 , 188 , 190 , 336 ] Košice hlavná stanica; Kassa

+) vzdialenosť Hidasnémeti - Hidasnémeti h. je podľa MÁV 4 km, podľa ŽSR 6 km, zhodne však uvádzajú vzdialenosť Hidasnémeti - Čaňa 16 km

++) z bodu / from point Čop gr. / št. hr.

Odkazy/Links:

 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Železničné koridory

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 28-XI-2004
  ( h169.htm )