Železničná trať / Railway line
Veľké Kapušany - Vojany

18. VI. 1890   udelenie koncesie na výstavbu trate Užhorod - Veľké Kapušany - Vojany-Drahňov (1 435 mm)
01. XI. 1909   sprevádzkovanie trate Užhorod - Veľké Kapušany - Vojany-Drahňov (1 435 mm)
31. X. 1910   úradné sprevádzkovanie trate Užhorod - Veľké Kapušany - Vojany-Drahňov (1 435 mm)
20. X. 1921   sprevádzkovanie trate Veľké Kapušany - Vojany - Bánovce nad Ondavou / line opening *
02. II. 2003   zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling
15. VI. 2003   obnovenie osobnej dopravy ZSSK / passenger transportation reopening
09. XII. 2012   zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling
10. VI. 2019   obnovenie osobnej dopravy ZSSK - v pracovné dni / passenger transportation reopening - on workdays

Zoznam staníc / Station list

  Bánovce nad Ondavou - Velké Kapušany: návrat osobných vlakov
Na Zemplíne obnovili železničnú dopravu
20190610/19.19
STV1

Lokálky – niekde chýbajú, niekde nie
Sme 12. 3. 2003 (rf) - Zlosť, rezignácia, ale aj radosť sa zmocnili obyvateľov v obciach, cez ktoré do konca januára prechádzali dnes zrušené motorové vlaky. „My máme popri trati, kde jazdila lokálka, len cestu tretej triedy a po tej autobus nejazdí,“ hovorí prednosta Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch Jozef Danáč. „V zime je neudržiavaná, a tak sa po nej nedá ísť ani autom, ľudia musia cestovať okolo.“
Východoslovenské Veľké Kapušany ležia asi tridsať kilometrov od Ondavy nad Bodvou (?!?), kde bola konečná lokálky . Dnes tam cestujúci musia jazdiť buď cez Michalovce, alebo Trebišov, alebo Čiernu nad Tisou. Cestovanie to predlžuje aj predražuje.
„V našom regióne je veľká nezamestnanosť. Doprava vlakom bola ešte ako-tak, ľudia sa dostali do roboty za slušný peniaz. Stále veríme, že sa lokálka obnoví. Nehovorím, že by muselo jazdiť všetkých osem vlakov, ale aspoň ráno, na obed a večer by to mohli obnoviť,“ hovorí Danáč.
(krátené)

Trať zmiernila zaostalosť

Trať Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany - Užhorod bola vybudovaná ako jedna z prvých stavieb novej Československej republiky ako reakcia na nové usporiadanie krajín po rozpade Rakúsko-Uhorska.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 8/2002 časopisu Ž-Semafor z 17. IV. 2002)

Fotoalbum

žst. Veľké Kapušany
( © Addams 9. I. 2003/8:39 )
žst. Veľké Kapušany
( © Addams 9. I. 2003/8:41 )
Veľké Kapušany zastávka
( © Addams 9. I. 2003/8:37:09 )
žzast. Krišovská Liesková
( © Addams 9. I. 2003/8:33 )
žst. Vojany
( © Addams 9. I. 2003/8:29 )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 18,449 168302 xx oo Veľké Kapušany [ 333 ] Kapušany; Nagykapos; Nagykapocs
2 20,033 16860_ o   Veľké Kapušany zastávka  
  21,4     most/bridge  
5 22,765 169508 o   Krišovská Liesková Makča - Čičarovce z.; Mokča - Čičarovce z.; Mokcsa Csicsér mh.
  22,8     most/bridge  
7 25,559 168401   oo Vojany [ 195-2 ] Vajany - Drahňov; Vajany; Vaján
 
o - zastávka/stop
oo - stanica/výhybňa
m - v úseku nasledujúcom za stanicou/zast. sa nachádza väčší most

Odkazy:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • * Uvedený dátum ( Zdroj / Source : 33 ) pre úsek Veľké Kapušany - Vojany neplatí

  ( Addams )


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last Update: 17-jún-2019
  ( h195-1.htm )