Železničná trať / Railway line
Vojany - Bánovce nad Ondavou

20. X. 1921   sprevádzkovanie trate Veľké Kapušany - Vojany - Bánovce nad Ondavou / line opening *
02. II. 2003   zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling
15. VI. 2003   obnovenie osobnej dopravy ZSSK / passenger transportation reopening
09. XII. 2012   zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling
10. VI. 2019   obnovenie osobnej dopravy ZSSK - v pracovné dni / passenger transportation reopening - on workdays

Zoznam staníc / Station list

  Bánovce nad Ondavou - Velké Kapušany: návrat osobných vlakov
Na Zemplíne obnovili železničnú dopravu
20190610/19.19
STV1

Železničná polícia chytila muža, ktorý kradol medené laná na železnici
TASRBratislava 30.04.2004 - Dve krádeže medených lán, pri ktorých ŽSR vznikla škoda 19 tisíc korún, sa podarilo objasniť príslušníkom Železničnej polície z Čiernej nad Tisou a Maťoviec .
Ako podozrivého z činu zaistili 30-ročného muža z obce Žbince v okrese Michalovce. Ten sa priznal, že 12. apríla popoludní v úseku trate Bánovce nad Ondavou – Hatalov odcudzil zo stykových transformátorov štyri medené laná, za ktoré v jednej zo zberní druhotných surovín v Michalovciach zinkasoval 663 korún. V ďalšej zberni dostal 530 korún za laná, ktoré odcudzil zo stykového transformátora na tom istom úseku trate 25. apríla takisto popoludní. ŽP vzniesla mužovi obvinenie pre trestné činy krádeže.
TASR o tom dnes informoval hovorca ŽP Jozef Búranský.

Lokálky – niekde chýbajú, niekde nie
Sme 12. 3. 2003 (rf) - Zlosť, rezignácia, ale aj radosť sa zmocnili obyvateľov v obciach, cez ktoré do konca januára prechádzali dnes zrušené motorové vlaky. „My máme popri trati, kde jazdila lokálka, len cestu tretej triedy a po tej autobus nejazdí,“ hovorí prednosta Mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch Jozef Danáč. „V zime je neudržiavaná, a tak sa po nej nedá ísť ani autom, ľudia musia cestovať okolo.“
Východoslovenské Veľké Kapušany ležia asi tridsať kilometrov od Ondavy nad Bodvou (?!?), kde bola konečná lokálky . Dnes tam cestujúci musia jazdiť buď cez Michalovce, alebo Trebišov, alebo Čiernu nad Tisou. Cestovanie to predlžuje aj predražuje.
„V našom regióne je veľká nezamestnanosť. Doprava vlakom bola ešte ako-tak, ľudia sa dostali do roboty za slušný peniaz. Stále veríme, že sa lokálka obnoví. Nehovorím, že by muselo jazdiť všetkých osem vlakov, ale aspoň ráno, na obed a večer by to mohli obnoviť,“ hovorí Danáč.
(krátené)

Trať zmiernila zaostalosť

Trať Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany - Užhorod bola vybudovaná ako jedna z prvých stavieb novej Československej republiky ako reakcia na nové usporiadanie krajín po rozpade Rakúsko-Uhorska.

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 8/2002 časopisu Ž-Semafor z 17. IV. 2002)

Keď Zemplínom viedla dvojkoľajka

Trať Vojany - Bánovce nad Ondavou dlhá 20 km sa stala prvou slovenskou železničnou traťou postavenou štátom po roku 1918. Stavebné práce sa začali v januári 1920, do prevádzky v bola uvedená 20.10.1921. Na hlavnú trať bola súčasne prebudovaná miestna železnica z Užhorodu do Vojan , a tak bol vytvorený druhý významný pozdĺžny spoj najvýchodnejšieho Slovenska.

( Encyklopédia Slovenska, VI. zväzok, VEDA, Bratislava 1982 )

Fotoalbum

   
žst. Vojany
( © Addams 9. I. 2003/8:29 )
žst. Drahňov
( © Addams 9. I. 2003/8:23 )
žst. Drahňov
( © Addams 9. I. 2003/8:24 )
   

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 25,559 168401   oo Vojany [ 195-1 ] Vajany - Drahňov; Vajany; Vaján
4 29,130 168203   oo Drahňov Deregnyő
9 34,470 168104 oo   Budkovce Butkovce; Butka
12 37,332 16720_ o   Dúbravka z  
14 39,602 167106   oo výhybňa Hatalov [ 332 ] Gatály
  43,499   o   Hatalov odbočka / súbeh tratí / connection of lines 195 / 332  
      o   súbeh tratí / connection of lines 191-3 / 195  
19 44,686 166900 oo   Bánovce nad Ondavou [ 191-3 , 191-4 ] Banevce nad Ondavou; Banócz (O); Bánocz
o - zastávka/stop
oo - stanica/výhybňa
m - v úseku nasledujúcom za stanicou/zast. sa nachádza väčší most

Odkazy:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • *Uvedený dátum ( Zdroj / Source : 33 ) pre úsek Veľké Kapušany - Vojany neplatí, pravdivý dátum sa tu objaví, keď ho nájdem ...

  ( Addams )


  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last Update: 13-jún-2019
  ( h195-2.htm )