Železničná trať
Bratislava-Vajnory - odb. Vinohrady

Zoznam staníc / Station list

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hektometrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 4, 803 132167 oo   Bratislava-Vajnory [ 130-4 , 305-1 , 409 ] Dvorník
  3, 5       Bratislava východ odchodová skupina sever / juh / departure area North / South  
  1, 903 / 7, 728 / 0, 000 145060 oo   Bratislava východ vchodová skupina [ 305-1 ] Rendező; Pozsonyrendező
  1, 564 / 2, 902   o   odbočka Vinohrady [ 120-04 , 120-07 , 304 ]  

Odkazy/Links:

 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Múzejno-dokumentačné centrum (MDC) ŽSR
 • Bratislava - oficiálna stránka hlavného mesta Slovenskej republiky

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-VII-2004
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h305-2.htm )