Železničná trať
Bratislava-Vajnory - Bratislava-Rača

Zoznam staníc / Station list

1. X. 1873 začiatok stavby trate ( Zdroj: 1 )
(31. I.) 1. II. 1874 povolenie nákladnej prepravy na trati ( Zdroj: 1 )
1. II. 1874 povolenie nákladnej prepravy na trati ( Zdroj: 11 )
1872 povolenie nákladnej prepravy na trati ( Zdroj: 257 / 75)
15. V. 1881 povolenie osobnej prepravy na trati ( Zdroj: 1 )
1894 výstavba nákladnej zriaďovacej stanice Bratislava východ ( Zdroj: 11 )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa knižného cestovného poriadku
km due to bookish Timetable

Kilometrická poloha podľa hektometrovníkov
Kilometer position due to Hectometer stones

štatistické číslo
Statistic No.
umiestnenie budovy
Building position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 4, 803 132167 oo   Bratislava-Vajnory [ 130-4 , 409 ] Dvorník
  3, 930   o   Bratislava východ stavadlo 2 Bratislava-Vajnory letisko; Bratislava-Vajnory zastávka
  1, 933 / 0, 000 / 7, 728 / 1, 560 145060 oo   Bratislava východ vchodová skupina [ 305-2 ] Rendező; Pozsonyrendező
  0, 000 136069   oo Bratislava-Rača [ 120-04 , 120-07 ] Račišdorf, Račištorf, Rastislavice, Ratzersdorf, Récse

Odkazy/Links:

 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Múzejno-dokumentačné centrum (MDC) ŽSR
 • Bratislava - oficiálna stránka hlavného mesta Slovenskej republiky

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 08-VII-2004
  ( h305-1.htm )