Železničná trať
Lučenec - Halič

Zoznam staníc / Station list

52,9 kB/492a.gif
Mapa trate

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0   136135 oo oox Lučenec [ 160-1 , 160-2 , 161 , 162 ] Losoncz
2     oo x Lučenec Tržište z. Losoncz vasártér mh.
5       xx Ladov z Ladovo z.; Ladó mh.
8       xx Halič Halič pri Lučenci; Gács

 

číslo trate/Line No. od/since
428 6. III. 2000
492 5. III. 2001

Odkazy/Links:

 • Lokálky severne od Lučenca
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 12-VIII-2008
  ( h492.htm )