Železničná trať / Railway line
Lučenec - Zvolen nákl. st.
neelektrifikovaná trať/Without Power supply
plánovaná elektrifikácia/planned electrification: napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

18. VI. 1871 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source: 33 )

Zoznam staníc / Station list

PhDr. Marián Klapita - Osobitný význam pri dokončovaní priemyselnej revolúcie a jej prechode k revolúcii technicko-vedeckej spojenej s koncentráciou a špecializáciou vý­roby, malo urýchlené rozširovanie železničnej siete. Na Slovensku sa to prejavilo najmä po rakúsko-maďarskom vyrovnaní, keď v rokoch 1867 až 1873 sa postavilo na našom území 889 km nových železničných tratí. Naj­dlhšou z nich bola Košicko-bohumínska železnica, dokončená v roku 1872, ktorá spojila východ krajiny, kde končila Potiská železnica (postavená roku 1860) s priemyselným severom a Sliezskom....

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

(STAVBA TRATE ZVOLEN - VRÚTKY, Zborník referátov o vzniku, rozvoji a perspektívach železničnej prevádzky v stredoslovenskom kraji, VŠDS Žilina, 1989)

Projekt elektrifikácie trate Zvolen – Fiľakovo vypracuje Prodex
SITABRATISLAVA 16. 11. 2004 - Projektantská spoločnosť Prodex, s.r.o. Bratislava vypracuje projektovú dokumentáciu na elektrifikáciu železničnej trate Zvolen – Fiľakovo, ktorej obstarávateľom sú ŽSR . Ako agentúre SITA potvrdila hovorkyňa ŽSR Nela Blašková, zmluvná cena ...
ŽSR vyhlásili tender na vypracovanie dokumentácie v júni tohto roka. So spoločnosťou Prodex ...
Spoločnosť Prodex podniká od marca 1991. Zameriava sa na komplexné projektovanie a vykonávanie inžinierskej činnosti v oblasti dopravných stavieb a inžinierskych konštrukcií, so zameraním najmä na železničné stavby. Okrem pracoviska v Bratislave má ďalšie v Novom Meste nad Váhom.

Fotografie/Photos:

  Žel. zast. Podkriváň
( © M. Kožuch 5. X. 2001 )

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 161,732 136135   oo Lučenec [ 160-2 , 161 , 162 , 492 ] Losonc
  162,2 / 0,5 ( 162 )   o   súbeh tratí / connection of lines 160-1 / 162  
  162,602       Stanovište závorára III.  
  166,1     most/bridge  
5 166,514 136036   oo Tomášovce [ 493 ] Tomášovce pri Lučenci z.; Losonctamasi mh.
9 171,138 135939   oo výhybňa Podrečany z Patakalja mh.
12 174,537 13583_   o Lovinobaňa zastávka / Stanovište závorára  
14 175,965 135533 oo   Lovinobaňa Lónyabánya
17 179,226 13573_ o o Mýtna z / Stanovište závorára Vamosfalva mh.
20 182,300 / 182,37 13563_   o hlásnica Píla z  
  186,120       hlásnica Bzová  
        ( Píliansky tunel )  
25 188,015 13543_ o   Podkriváň z Krivánalja mh.
        ( Krivánsky tunel )  
28 190,301 135236 oo   Kriváň [ 488 ] Krivaň Detva; Krivángyetva
31 193,329 / 193,25 13533_   o Detva z Gyetva mh.
35 196,993 / 196,9 135137   oo Stožok  
  198,775       AH Most  
39 200,788 135038   oo výhybňa Pstruša z  
41 203,120 134734 oo   Vígľaš [ 484 ] Vígľaš Slatina; Végl.-Nagyszalatna
43 204,978 / 205,15 13493_ o   Zvolenská Slatina Slatina na Slov. z.; Nagyszalatna mh.
  206,750 / 207, 2 134833 o   výhybňa Slatinka  
46 210,500 13253_ o   AH Lieskovec Lieskovec; Mogyoród mh.
  211,0     most/bridge  
  211,800 182337     Zvolen východ  
51 212,511 / 212,55 13243_   o Zvolen-Bučina  
52 213,984 132332 oo   Zvolen nákladná stanica / Freight Station [ 321 , 477 ] Zvolen ; Zvoleň; Altsohl; Zólyom
54 215,820 132233 oo   Zvolen osobná stanica / Passenger Station [ 150 , 153 , 170 , 171 ] Zvolen-Pustý Hrad; Zvolenská železiareň z.; Zólyomi vasgyár mh.

Odkazy/Links:

 • Lokálky severne od Lučenca
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Rušňové depo Zvolen ( 1 , 2 , 3 )

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 05-V-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 12-VIII-2008
  ( h160-1.htm )