Hlavní údaje: 163

http://www.railfaneurope.net/pix/sk/electric/162-163/csd163.jpg

Původní řadové označení ČSD E 499.3
Současné řadové označení 163
Označení výrobce 71 E 1, 2
Výrobce ŠKODA Plzeň
Počátek dodávek 1984
Počet vyrobených vozidel 60
Počet vozidel ve stavu ČD 48
Uspořádání pojezdu Bo'Bo'
Průměr hnacích dvojkolí 1250 mm
Délka přes nárazníky 16 800 mm
Rozchod 1435 mm
Trvalý výkon 3060 kW
Nejvyšší rychlost 120 km/h
Služební hmotnost 84 t
Trakční systém – stejnosměrný 3 kV

Vznik a popis

Čtyřnápravové elektrické lokomotivy první generace, zvláště lokomotivy řad E 499.0 (140) a E 499.1 (141) dodané v letech 1953 - 1960 dosáhly do roku 1985 své ekonomické životnosti a bylo nutno je postupně nahrazovat, byt s určitým časovým odsunem vzhledem k jejich pokrokové konstrukci i dobrému technickému stavu. Kromě toho se v první polovině osmdesátých let projevoval velký nedostatek lokomotiv s ohledem na rostoucí výkony a rozvoj elektrizace. Po dlouhodobých provozních zkouškách a řadě úprav prototypů dvouproudových lokomotiv řady ES 499.1 (363), rozhodlo vedení odboru lokomotivního hospodářství FMD po konzultaci s drahami o tom, že první dvacetikusová ověřovací série lokomotiv řady E 499.3 (163) bude objednána bez prototypů a vyrobena bezprostředné po ověřovací sérii dvouproudových lokomotiv. Technicky bylo toto rozhodnutí zdůvodněno koncepční a konstrukční shodností obou řad s tím, že stejnosměrné lokomotivy vznikly vypuštěním té části elektrické výzbroje, která umožňovala jízdu na střídavém proudovém systému. Výroba proběhla od konce září do konce roku 1984. Po dobrých zkušenostech v provozu byla objednána sériová dodávka lokomotiv na rok 1986. První dvě z nich byly dodány v předstihu ještě v prosinci 1985 a zbytek v prvních měsících roku 1986.
Mechanická část lokomotivy je zcela shodná s lokomotivami dvouproudovými, podvozky s dvojitým vypružením jsou plně zaměnitelné i s lokomotivami střídavými řady S 499.2 (
263).
Rovněž elektrická část je maximálně unifikovaná s předchozím typem. Jsou použity opět cize buzené trakční motory AL 4542 FiR o výkonu 765 kW a pulsní regulace výkonu. Vždy dva trakční motory v podvozku jsou zapojeny v sérii a napájeny z jednoho dvoufázového pulsního měniče. Také výkonná elektrodynamická brzda je řízena pulsními měniči. Lokomotivy jsou vybaveny automatickým řízením rychlosti a unifikovaným stanovištěm strojvedoucího.
Barevné řešení lokomotiv bylo obdobné jako u ostatních typů univerzálních elektrických lokomotiv druhé generace s tím, že základní barvou na bočnicích a čelech byla zelená (zeleň tmavá). U ověřovací série byla v této barvě i střecha a zařízení na spodku lokomotivy. U sériových lokomotiv byla střecha a zařízení na spodku lokomotivy šedé (šeď střední). U všech dodaných lokomotiv byl podélný šedesáticentimetrový pruh žlutý (žluť chromová střední), sběrače oranžové (návěstní) - u ověřovací série byly v této barvě i žaluzie klimatizace madla šedivá (pastelová), tažné a narážecí ústrojí černé a žaluzie skříně chlazeni stříbrné (hliníkové).
Po úpravě převodu na rychlost 140 km/h byla další série těchto lokomotiv označena jako řada
162 .

Zdroj:173

URL o rušňoch ŽSR radu 163

  • servra Lokomotivní depo
  • Klubu priateľov železníc na Dopravnej fakulte v Pardubiciach
  • Ľubora Bánika

  • Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 02-X-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 25-VII-2004
    ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/163-2.htm )