Bratislava stanica konskej železnice
Bratislava Horses Railway station
(Toto nie je oficiálna strana ŽSR/This is not Official ŽSR Page)
( pohľad na stanicu zo satelitu/Station on Sattelite View )

Pohľad na vežu od juhozápadnej časti Krížnej ulice Budova stanice unikátnej konskej železnice z 19. storočia, dnes križovatka Krížna (exSteinerova)/Legionárska
Emil Schenk 1. I. 2001 )
Pohľad na priečelie od pivovaru (1) Budova stanice unikátnej konskej železnice z 19. storočia, dnes križovatka Krížna (exSteinerova)/Legionárska
Emil Schenk 1. I. 2001 )
Pohľad odzadu na budovu Prvej konskej železnice.... bola postavená podľa projektu známeho bratislavského staviteľa Ignaca Feiglera st. v r. 1839
(Zdroj:
Stará BA na fotografiách a obrazoch )
Pohľad na budovu Prvej konskej železnice
(Zdroj:
Stará BA na fotografiách a obrazoch )
^
^
11 x © Emil Schenk 1. I. 2001 10:22:28 - 10:28:51
  Budova stanice unikátnej konskej železnice z 19. storočia, dnes križovatka Krížna (exSteinerova)/Legionárska
(Zdroj:
bahi.miesto.sk )
   
  a 2 x súčasný pohľad na túto budovu (25/Nov/2000):
  dnes tam sídli akýsi "Hydrostav". V pozadí reklama na akúsi kórejskú spoločnosť.
© Aurel Klátik (Zdroj:
bahi.miesto.sk )
  dnes tam sídli akýsi "Hydrostav". V pozadí reklama na akúsi kórejskú spoločnosť.
© Aurel Klátik (Zdroj:
bahi.miesto.sk )

Stanicu konskej železnice ponúknu za 22 miliónov
Sme23.08.2004, Kadvanová Michaela - Historický objekt stanice prvej konskej železnice na Legionárskej ulici do dražby nepôjde, predajú ho formou ...
"V prvom kole sa nehnuteľnosť ponúkne do predaja za cenu ... Doteraz sa podľa neho zbytočne dva roky čakalo, pretože niektoré záujmové skupiny vznášali nezmyselné námietky zaujatosti voči sudcom.
Záujemcov o kúpu objektu je viacero, niektorí by ho chceli využívať na ... Keďže ide o zákonom chránenú kultúrnu pamiatku, predkupné právo by mohol uplatniť štát rezprezentovaný ministerstvom kultúry. To však už podľa Bolješika písomne oznámilo, že si ho uplatňovať nebude.
Stanicu prvej konskej železnice by chcela získať aj mestská časť Nové Mesto. "Prejavili eminentný záujem kúpiť budovu do svojho vlastníctva, ja ich v tomto smere budem podporovať," povedal Bolješik.
"O budovu sa naďalej zaujímame, nie je nám jedno, kto ju kúpi. Ide o historickú pamiatku, ktorú máme aj v erbe. Chceme ju ...

Z histórie železnice
Pozemky potrebné na vybudovanie prvej železnice v uhorskom kráľovstve poskytlo mesto a zakúpilo aj akcie.
Železnica viedla z Prešporka do Trnavy a využívala konské záprahy. Vychádzala z priestranstva za dnešným hotelom Carlton, ale hlavná staničná budova stála na nároží Krížnej a terajšej Legionárskej ulice. Dopravu na úseku do Svätého Jura otvorili roku 1840.
Budova stanice s vežičkou je pravdepodobne ...

"Konku" v dražbe nepredajú, cenu určí znalecký posudok
Pravda20.08.2004, Soňa Pacherová, NOVÉ MESTO - Unikátny historický objekt stanice prvej konskej železnice v Uhorsku, ktorý už niekoľko rokov opustený chátra na Legionárskej ulici, nepôjde do dražby. Predajú ho prostredníctvom verejného ponukového konania, v súlade s príslušnými zákonmi a za cenu určenú znaleckým posudkom.
Na takomto postupe sa na včerajšej opakovanej schôdzi napokon uzniesli veritelia skrachovanej akciovej spoločnosti Hydrostav. Tá "konku" v 90. rokoch rozsiahlou rekonštrukciou zachránila pred zbúraním a neskôr ako svoj majetok využívala na ...
"Po dohode veriteľov bude azda osud tohto svetového technického a architektonického skvostu, jediného svojho druhu na Slovensku, z pohľadu Bratislavčanov priaznivý," verí starosta mestskej časti Nové Mesto Richard Frimmel.
Ako je známe, Novomešťania majú staničnú budovu "konky" vo svojom erbe. Samospráva sa už dlho netají tým, že by ju rada získala do vlastníctva. Miestne zastupiteľstvo pred dvoma rokmi odobrilo jej kúpu za ...
Po včerajšku dostalo Nové Mesto znovu reálnu šancu objekt získať. Do hry však stále môžu vstúpiť aj iní záujemcovia. Keďže ide o chránenú pamiatku, ... Ten však o ňu záujem neprejavil. Správca konkurznej podstaty sa preto v najbližších dňoch chystá ...
"Máme v úmysle uchádzať sa o budovu. Ak ju získame, chceli by sme ju využívať aj ako ... Všetko však podľa nej závisí od sumy, za ktorú bude "konka" dostupná. "O odkúpení musí znovu rozhodnúť zastupiteľstvo," zdôraznila.

Ak sa veritelia dohodnú, bude mať budova Koňky nového majiteľa
TASRBratislava 11. 08.2004 - O budúcnosti historickej staničnej budovy Prvej konskej železnice na území bývalého Uhorska sa možno rozhodne už v ...
Na programe schôdze je plán speňaženia zostatkového majetku Hydrostavu a ak sa veritelia dohodnú na postupe, bude môcť správca konkurznej podstaty konať. Znamenalo by to, že na objekt "Koňky" bude ... Napokon, zobrazenie priečelia hlavnej budovy Prvej konskej železnice má Nové Mesto vo svojom erbe. V súčasnosti objekt už dlhodobo chátra. Ak sa veritelia nedohodnú, schôdza veriteľov sa bude opakovať 19. augusta.
"Prvá konská železnica v Uhorsku je svetový historický i architektonický unikát. Azda bude jej osud k Bratislavčanom priaznivý", verí starosta Nového Mesta Richard Frimmel. Predpokladá, že prechodom do rúk nového vlastníka bude táto národná kultúrna pamiatka slúžiť svojmu pôvodnému, kultúrno-spoločenskému účelu. Ako technická pamiatka prvej kategórie sa stane zaujímavým objektom nielen pre Bratislavčanov, ale aj početných zahraničných návštevníkov.
Budova Prvej konskej železnice na križovatke Krížnej a Karadžičovej ulice je jedinečný historický objekt Bratislavy. Jej výstavba v rokoch ...
Informácie pre TASR poskytla Valéria Reháčková, tlačová tajomníčka starostu Nové Mesto.

Červený lampáš
Pravda11.06.2004, Soňa Pacherová - Staničná budova bývalej konskej železnice , chránená pamiatka a najvzácnejšia historická stavba v mestskej časti Nové Mesto, si naďalej pred zrakmi všetkých úspešne chátra. Pritom tento sympatický domček v 90. rokoch príkladne obnovil Hydrostav a až do krachu akciovky v ňom ... Ba ak do deja nezasiahnú pamiatkári, mohol by na štíte zasvietiť aj ... Nové Mesto by menilo erb. ...

Historickú budovu "konky" chcú ...
TASRPravda11.05.2004 - Historická budova stanice konskej železnice na Legionárskej ulici pôjde .... Informoval o tom Jozef Bolješik, správca konkurznej podstaty spoločnosti Hydrostav, ktorá budovu vlastní.
"O termíne ... a používať na reprezentačné účely, keďže ide o historickú pamiatku, ktorú máme aj v erbe," uviedla tlačová tajomníčka novomestského starostu Valéria Reháčková.
Ako informovala vedúca oddelenia daní a poplatkov novomestského miestneho úradu Jana Ondrová, záujem o budovu už samospráva Nového Mesta prejavila aj v minulosti. "Budova sa vtedy predávala za 12 miliónov, museli sme však od kúpy odstúpiť, keďže cena bola nad naše možnosti," povedala Ondrová. Dodala, že ...

Stanica konskej železnice v Novom Meste pôjde ...
SITABRATISLAVA 10. 05.2004 - Historická budova stanice konskej železnice v blízkosti Trnavského mýta v bratislavskej mestskej časti (MČ) Nové Mesto pôjde ...
"Chceme budovu ... ak sa dovtedy zlepšia naše finančné možnosti."

O Hydrostav v konkurze sa uchádza aj Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť
TASRBratislava 13. 1.2004 - O kúpu majetku stavebného podniku Hydrostav, a. s. v konkurze, sa okrem nemenovanej slovenskej firmy s majoritným podielom českého kapitálu uchádza Karloveská obchodná a rozvojová spoločnosť (KORS), a. s., Bratislava. TASR to zhodne potvrdili správca konkurznej podstaty úpadcu Hydrostav ...

156 rokov je málo ?
Rudolf KUKUČÍK

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 23/2002 časopisu Ž-Semafor z 4. XII. 2002)

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.
  • Železničný uzol Bratislava
  • Bratislava
  • Bratislava-Staré mesto

  • Späť na " Železničný uzol Bratislava "  
    Strana vytvorená / Site created : 20-IV-2002
    Posledná aktualizácia / Last update : 22-9-2013
    ( 145367k.htm )