Železničná trať / Railway line
Križovany nad Dudváhom - Trnava
napäťová sústava/Power supply: ~ 25 kV 50 Hz

Zoznam staníc / Station list

1844 - rozhodnutie o výstavbe trate Sereď - Trnava

( Zdroj / Source : 1 )

- august 1846 - sprevádzkovanie trate konskou trakciou / line opening with horses power

( Zdroje / Sources: 1 , 53 )

1. XI. 1846 - nesprávny údaj pre sprevádzkovanie trate Sereď - Trnava / error date of line opening

( Zdroj / Source : 23 )

1847 - nesprávny údaj pre sprevádzkovanie trate Sereď - Trnava / error date of line opening

( Zdroj / Source : 33/32 )

1. IX. 1876 - nesprávny údaj pre ukončenie prevádzkovania trate konskou trakciou Sereď - Trnava / error end date of operating line with horses power

( Zdroj / Source : 24/39 (?) )

1. IX. 1876 - sprevádzkovanie trate parnou trakciou Sereď - Trnava / line opening with steam traction

( Zdroje / Sources: 1 , 24/126 (?), 33 , 59/19781006 , 257/74 )

- prevádzková dĺžka Sereď - Trnava 14, 485 km

( Zdroj / Source : 27/1925/604 )

Chlapca na železničnom vozni zasiahol prúd z trolejového vedenia
TASRBratislava 6. 07.2004 - Popáleniny na polovici povrchu tela utrpel po zásahu elektrickým prúdom 15-ročný mladík z obce Križovany nad Dudváhom na tamojšej železničnej stanici . Chlapec si v nedeľu večer krátil voľný čas pobytom v blízkosti odstavených železničných vozňov, potom sa rozhodol, že vylezie po rebríku na jeden z nich. Tam ho zasiahol elektrický prúd trolejového vedenia.
Mladík následne spadol medzi vozne. Udalosť si vyžiadala zastavenie dopravy na vyše hodinu a meškanie troch osobných vlakov.
TASR o tom informoval hovorca Železničnej polície Jozef Búranský.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 6,771 150268 oo xx Križovany nad Dudváhom [ 133-2 ] Kerestúr; Keresztúr Apaj; Vagkeresztúr-Apaj
_ 12,784 ______ __ __ Vozovka z (zrušená zastávka / canceled stop)  

x

__, ___

xxxxxx

xo

xx

súbeh tratí / connection of lines 120-10 / 133-1  
8 14,238 136762 oo xx Trnava [ 116 , 120-07 , 120-10 , 422 , 602 ]  

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 30-I-1999
    Posledná aktualizácia / Last update : 19-XII-2004
    ( h133-1.htm )