Železničná trať / Railway line
Krupina - Šahy
neelektrifikovaná trať/Without Power supply

7. VI. 1899 sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroj/Source: 33 )

2. II. 2003 zastavenie osobnej dopravy/passenger transportation canceling
september 2003 údajné plánované obnovenie osobnej dopravy nasadením DMU 840 - žiaľ nerealizované / unofficially passenger transport reopening by DMU 840 class - not realised

Zoznam staníc / Station list

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 40, 400 147132 oo   Krupina [ 153-3 ] Korpona
02 37, 964 14723_   o Bzovík z Bozók mh.
  34, 035 14703_ o   Devičie z Devicse mh.
10 29, 829 146837 oo   Hontianske Nemce Nemce; Hontnémeti
12 27, 928 14693_ o   Domaníky z Dömeháza mh.
20 19, 991 146431 oo   Hontianske Tesáre [ 474 ] Teszér
21 18, 733 14673_ o   Dvorníky z  
24 15, 884 14663_ o   Terany z Dolné Terany z.; Asóterény mh.
26 14, 246 14653_ o   Dudince z  
28 11, 938 154344   oo Slatina nz Hokovce Slatina; Egeg-Szalatnya
32 _7, 731 154146 oo   Tupá nz Tompa; Kistompa
35 _5, 041   o   Hrkovce z Gyerk mh.
xx _3, 0__   xx xx most/bridge  
xx _2, 9__   xx xx most/bridge  
xx _1, 2__   o   súbeh tratí / connection of lines 153-1 / 153-2  
40 _0, 000 154040   oo Šahy [ 153-1 , 472 ] Ipolyság

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Rušenie os. dopravy na 25 tratiach Slovenska 2. II. 2003 (len nemecky)
 • Historický prehľad dejín železníc v okolí Šiah

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 05-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 15-I-2005
  ( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h153-2.htm )