Železničná stanica/Railway station
Šahy

20030128-1357 Prijímacia budova - pohľad od juhovýchodu
Martin ROTTMANN 20030125-0831)
20030128-1352 Východná časť prijímacej budovy - pohľad od severozápadu
Martin ROTTMANN 20030125-0833)
20030128-135534 Južná časť čakárne
Martin ROTTMANN 20030125-0834)
20030128-135556 Severná časť čakárne
Martin ROTTMANN 20030125-0836)
20030128-1356 Tabuľa s príchodmi a odchodmi vlakov je v súčasnosti už len nostalgickou spomienkou
Martin ROTTMANN 20030125-0838)
20030128-1345 Miesto súbehu tratí od Čaty (vľavo) a od Krupiny (vpravo)
Martin ROTTMANN 20030125-0839)
20030128-1359 Stanovište II na Hontskom zhlaví - pohľad od severozápadu
Martin ROTTMANN 20030125-0849)
20030128-140936 Koľajisko stanice - pohľad od Hontského zhlavia
Martin ROTTMANN 20030125-0851)
20030128-140900 Bývalá výhrevňa na Hontskom zhlaví - pohľad od juhovýchodu
Martin ROTTMANN 20030125-0852)
20030128-1401 Pozostatky trate do Drégelypalánku (vpravo) a slepá koľaj s odstaveným výsypným vozňom (vľavo); obe končia tesne pre štátnou hranicou
Martin ROTTMANN 20030125-0853)
20030128-1406 Slepá koľaj s odstaveným výsypným vozňom končiaca tesne pre štátnou hranicou
Martin ROTTMANN 20030125-0853)
20030128-1402 Pozostatky trate do Drégelypalánku končiaca tesne pre štátnou hranicou - pohľad od Hontského zhlavia
Martin ROTTMANN 20030125-0853)
20030128-1404 Pozostatky trate do Drégelypalánku končiaca tesne pre štátnou hranicou (cesta vpravo je už v Maďarsku) - pohľad zblízka (zložené podvaly - nová nádej pre obnovu trate ?)
Martin ROTTMANN 20030125-0853)
Dieselový motorový vozeň 851009-4 v čele osobného vlaku 7445 B. Bystrica - Hronec Dieselový motorový vozeň 851 009-1 v čele osobného vlaku zo žst. Zvolen os. st.
©
Martin ROTTMANN ( 28. I. 2003/13:50 hod. )
(Veľká fotografia je dostupná len na
Rail CD / Big photo is at Rail CD available only)
 • Železničná trať Šahy - Čata
 • Železničná trať Krupina - Šahy
 • Železničná trať Drégelypalánk - Šahy
 • Historický prehľad dejín železníc v okolí Šiah
 • Šahy I
 • Šahy II

 • Strana vytvorená / Site created : 25-II-2003
  Posledná aktualizácia / Last update : 15-I-2005
  ( 154040.htm )