Železničná trať / Railway line
Borša - Michaľany
napäťová sústava/Power supply: = 3 kV

_7. __I. 1872   sprevádzkovanie trate Slovenské Nové Mesto - Michaľany / line opening

( Zdroj / Source : 33 )

25. VIII. 1872   sprevádzkovanie trate Čop - Borša - Sátoraljaújhely / line opening *
_4. XII. 1872   sprevádzkovanie trate Borša - Slovenské Nové Mesto / line opening *

Zoznam staníc / Station list

Železnice postavia vlastnú GSM sieť
Sme 04.09.2003, Tomáš Bella - Na Slovensku sa začína v týchto mesiacoch stavať tretia GSM sieť. Pokrývať však bude len hlavné koridory okolo železničných tratí a využívať ju budú len zamestnanci ŽSR . Priniesť by mala zvýšenie bezpečnosti vlakovej dopravy a zhustenie frekvencie vlakov na najvyťaženejších úsekoch. Hlavným dôvodom na zavedenie novej siete GSM-R určenej najmä pre komunikáciu rušňovodičov s centrami riadiacimi vlakovú dopravu je zjednotenie komunikačných štandardov pre celú Európu. “Pri ceste vlaku po Európe totiž treba dnes často vymieňať rušeň len preto, lebo v rôznych krajinách sa používajú na komunikáciu rôzne štandardy,“ hovorí Johann Garstenauer, viceprezident pre predaj GSM-R spoločnosti Siemens, ktorá je jedným z dvoch veľkých dodávateľov GSM-R systémov. Špeciálne železničné GSM-R siete sa od bežných odlišujú využitou frekvenciou, takže na komunikáciu nemožno využiť tradičné mobilné telefóny. Naproti tomu majú niekoľko špeciálnych funkcií: umožňujú komunikáciu pri rýchlosti až 500 kilometrov za hodinu, veľmi rýchle nadviazanie spojenia (okolo dvoch sekúnd) aj stanovenie priorít rôznych volaní. Znamená to, že ak rušňovodič vyšle pri probléme na trati núdzový signál, spojenie s operátorom dostane okamžite, na úkor iných hovorov s nižšou prioritou. Sieť nebude slúžiť len na prenos hlasu, ale aj dát, napríklad údajov o polohe vlaku. To umožní pri zachovaní bezpečnosti skrátiť časové intervaly medzi prejazdom vlakov na tej istej trati – ich poloha sa totiž bude monitorovať neustále, nielen po určitých úsekoch ako v súčasnosti. Prostredníctvom GSM bude možné aj na diaľku zastaviť vlak a v budúcnosti sa počíta s tým, že koncovými zariadeniami by mali byť vybavené nielen kabíny rušňov, ale napríklad aj robotníci pracujúci na trati. K vybudovaniu siete GSM-R sa ŽSR zaviazali medzinárodným dohovorom a diskutuje sa tak už len o termíne, kedy bude postavená. Podľa hovorcu ŽSR Jána Keresteša sa na pilotnom úseku v Bratislave a na trati Bratislava – Nové Zámky v minulom štvrťroku začala obhliadka terénu. Podľa oficiálneho plánu by mala byť výstavba celej siete ukončená v roku 2007, Železnice však už dnes predpokladajú, že pre finančné problémy sa plán nepodarí splniť. Ďalším problémom je, že ŽSR si pred niekoľkými rokmi objednali vo firme Kapsch výstavbu úplne iného, analógového systému na hlasovú komunikáciu (vysielačky), ktorý už v európskych krajinách vytláča nový štandard GSM-R. Na Slovensku však stále prebieha aj výstavba zastaraného systému, tento rok bol dokončený napríklad úsek Žilina – Čadca a ako ďalšia sa bude vysielačmi vybavovať trať ŽilinaKošiceČierna n/T. . Zároveň sa však na rovnakých tratiach už v druhej etape výstavby počíta aj s GSM-R. Starší systém sa tak podľa plánu má stať prebytočným už krátko po jeho odovzdaní do prevádzky, aj keď určitý čas budú musieť oba fungovať paralelne.
Železnice navyše ani nevypísali výberové konanie na GSM-R a zákazku zverili priamo firme Kapsch. S ňou sa v súčasnosti snažia dohodnúť na zmene kontraktu tak, aby zohľadňoval horšiu finančnú situáciu podniku. Podľa J. Keresteša je totiž “už dnes jasné, že nie je v možnostiach ŽSR finančne pokryť objem podpísaných zmlúv“. Len cena za realizáciu prvej z piatich etáp výstavby GSM-R na trati Kúty - Bratislava – Nové Zámky by mala byť okolo pol miliardy korún.

Buďte rušňovodičom na trati Košice - Slovenské Nové Mesto
TABLET.TV vďaka spolupráci s ZSSK prináša našim čitateľom zážitok, inšpirovaný hitom severských televízií. Projekt umožňuje precestovať reálnu vlakovú trať Košice - Slovenské Nové Mesto v roli rušňovodiča!
(Teraz.sk/TABLET.TV) - TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) predstavuje videoexperiment, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval. Podobné projekty sú však hitom mnohých zahraničných, najmä severských televízií.
Na rozdiel od neho však budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu cesty opíše, čo sa v danom okamihu okolo vás nachádza. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré znamená prechod do vlakovej reality. Príjemnú cestu!


480 x 270

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 33,079 + 13800_ xx o Borša [ 190-1 , 330 ]  
  34,739     o Slovenské Nové Mesto odbočka / súbeh tratí / connection of lines 190 / 330  
  36,55 /
/ 1,3 ( 190-5 )
    o súbeh tratí / connection of lines 190-4 / 190-5  
4 36,933 137901 xx oo Slovenské Nové Mesto [ 190-5 ] Sátoráljaújhelyi gyártelep; Tótújhely
  41,816   xx   stanovište závorára  
11 43,638 137802 xx oo Čerhov nz Čergov z.; Csörgö mh.
  44,610   xx   stanovište závorára  
  48,579   xx   stanovište závorára  
18 50,812 / 50,5 137505 xx oo Michaľany [ 190-2 , 191 ] Legiňa; Legiňa Michaľany; Legiňa-Michaľany; Legenyealsómihályi; Legényealsómihály

+ zo žst. / from station Čop Gr./št. hr./State Border

Odkazy/Links:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum časopisu K-Report
 • Železničné koridory

 • * zdroj 33 chybne uvádza "25. VIII. 1872 - sprevádzkovanie trate Čop - Slovenské Nové Mesto"
  *
  Source 33 not right "25. VIII. 1872 - Čop [Tchop] - Slovenské Nové Mesto line opening"

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 06-III-2000
  Posledná aktualizácia / Last Update: 10-1-2016
  ( h190-4.htm )