Železničná trať / Railway line
Mlynky - Dobšinská Ľadová Jaskyňa

31. XII. 1935 sprevádzkovanie trate / line opening

Zdroj/Source: 23 , (zdroj 33 nesprávne uvádza 26. VII. 1936 ako dátum sprevádzkovania úseku Červená Skala - Telgárt - Dobšinská Ľadová Jaskyňa - Mlynky - Nálepkovo - Mníšek nad Hnilcom - Margecany)

Zoznam staníc / Station list

Zvolen - Magecany
200-kilometrová stredoslovenská magistrála patrí k dráharsky najatraktívnejším tratiam ŽSR, najmä jej východná polovica. Za éry ČSD tvorila v cest. poriadku ...

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 35/3. III. 2004)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 62, 723 145706 oo xx Mlynky [ 173-2 ]  
02 65, 561 14580_ xo xx Dedinky z  
xx 67, 14 - 67, 44 xxxxxx xx xx ( Hamrický tunel )  
xx 66, 4__ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx 66, 9__ xxxxxx xx xx most/bridge  
xx 68, 00 - 68, 11 xxxxxx xx xx ( Stratenský tunel )  
06 68, 923 14560_ xo xx Stratená z  
xx 69, 97 - 70, 35 xxxxxx xx xx ( Jarabský tunel II )  
xx 71, 22 - 71, 55 xxxxxx xx xx ( Jarabský tunel I )  
10 72, 985 145508 xx oo Dobšinská Ľadová Jaskyňa [ 173-4 ]  

 

číslo trate/Line No. od/since
170 1993
175  
173 10. VI. 2001

Odkazy:

 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Mlynky
 • Pamätná železnica
 • Čo ukrýva záhadná šifra ?

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 25-III-2004
  ( h173-3.htm )