Skratky
používané v železničnej prevádzke
Shortcuts used on Railway traffic

skratka
shortcut
význam
description
alternatívny význam
AAR Association of American Railroads Asociácia amerických železničných spoločností  
AEIF European Association for Railway Interoperability Európska asociácia pre interoperabilitu železníc  
AIJF Association internationale des journalistes ferroviaires / Association of international railway journalists Medzinárodná asociácia železničných novinárov  
AHICF Association pour l'histoire des chemins de fer en France / Association studying history of French railways Asociácia pre históriu železníc Francúzska  
ALE Autonome Lokomotivführer-Gewerkschaften Europas (information in German language only)    
Amtrak   (prevádzkovateľ os. dopravy v USA)  
ARES (ARES 1) Automatic Reservation System - Older type used by C'SD, current yet used by C'D automatický rezervačný systém - starší typ používaný na ČSD , v súčasnosti ešte používaný na ČD  
ARES 2 ARES Second generation - used by C'D druhá generácia automatického rezervačného systému ARES - používaný na ČD  
ATOC Asociation of Train Operated Companies (UK) Asociácia prevádzkovateľov vlakov (V. Británia)  
ATSI Advanced Technology Safety Initiative Iniciatíva pre zvyšovanie technologickej bezpečnosti  
AVE Alta Velocidad Espaňola/High Speed (traffic) Spain Vysokorýchlostná preprava Španielsko  
AVOS   ( nástupca ARES-u 2 )  
BAV Bundesamt für Verkehr (Switzerland) Spolkový úrad dopravy, Švajčiarsko  
BDŽ Bulgarian Railways Bulharské železnice  
BEÚS      
BKH Electric local Railway Bratislava - Land border, Inc. Elektrická lokálna železnica Bratislava - krajinská hranica, úč. spol.  
BLS Bern - Lötschberg - Simplon Bahn/Railway (Schweiz/Switzerland) železnica Bern - Lötschberg - Simplon (Švajčiarsko)  
BMEŽ      
BR Brit Rail, Co. Britské železnice  
BRKS Bratislava's regional track company Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť  
BTS Bureau of Transportation Statistics (USA)    
CARE Coalition for Affordable and Reliable Energy (USA)    
CER Community of European Railways, Bruxelles/Brussel Spoločenstvo európskych železníc  
CFL   Luxembuské železnice  
CFR
SNCFR
Railways of Romania Rumunské železnice  
CIM Freight Traffic International Treaty medzinárodný dohovor o železničnej preprave tovaru  
CIV Passenger Traffic International Treaty medzinárodný dohovor o železničnej preprave cestujúcich a tovaru  
COTIF Intergovernmental Treaty for International Carriage by Rail Medzivládny dohovor o medzin. žel. doprave  
CP Cominhos Portugueses, Lisboa
Portugal Raiways
Portugalské železnice  
CSTs Common Safety Targets Spoločné bezpečnostné ciele  
ČD Czech Railways České dráhy, s. o., Praha  
ČHŽ
ČHLŽ
  Čiernohronská (lesná) železnica, n. o., Čierny Balog (Podbrezová-Štiavnička - Hronec - Č. Balog + odbočky)  
ČMT   Česko-Moravská transverzála ( Domažlice - Písek - Tábor - Hor. Cerekev - Jihlava + Okříšky - Brno - Uher. Brod - Tr. Teplá )  
ČSD (previous) Czechoslovakian state Railways (bývalé) Československé štátne dráhy, n. p./š. p./š. o., Praha  
(previous) Czecho-slovakian state Railways (bývalé) Česko-slovenské štátne dráhy, s. o., Praha  
DB Deutche Bahn, Aktiengeselschaft, Frankfurt/Main
German Raiways
Nemecké železnice  
DOT U.S. Department of Transportation    
DSB   Dánske železnice  
EC European Commission/Europaische Kommission Európska komisia  
EIM European Rail Infrastructure Managers Spoločenstvo Európskych manažérov infraštruktúry  
EOV   elektrický ohrev výhybiek  
EPS European Passenger Service (UK) Európske služby cestujúcim (V. Británia)  
ERA European Railway Agency Európska železničničná agentúra  
ERFA European Rail Freight Association Európska asociácia nákladnej železničnej dopravy  
ERTMS European rail traffic management system Európsky systém riadenia železničnej dopravy  
ES* Eurostar Italia (category of FS Trenitalia high quality trains by ETR Trainsets) Eurostar Italia ( kategória vlakov vysokej kvality FS Trenitalia súpravami ETR )  
EST (TGV) Eurostar (High speed train category) (TGV) Eurostar (kategória vysokorýchlostných vlakov)  
ETCS European Train Control System Európsky systém riadenia vlaku  
ETF European Transport Workers Federation Európska federácia pracovníkov dopravy  
ETR 310, 401, 450, 460, 470 Cisalpino, 480, 480 Alfa Pendular / Penduloso, 490 Alaris, 500, 500 P, 500 X, 680 Premier) Elettrotreno Rapido
Electrical Speed Train (trainset with active tilting carbody produced by ALSTOM Ferroviaria, Savigliano, Italy)
rýchly elektrický vlak (vlaková súprava s aktívne naklápanou skriňou vyrábané fyrmou ALSTOM Ferroviaria, Savigliano, Taliansko)  
EU European Union Európska únia  
FIF Fédération des industries ferroviaires / Federation French railway companies Federácia francúzskych železničných spoločností  
FNAUT Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports / Federation of French transport users' associations Federácia francúzskych asociácií používateľov dopravy  
FS Ferrovie dello Stato Italia, Roma Talianske štátne železnice  
FS Trenitalia (passenger trains operator in Italy) (prevádzkovateľ os. dopravy v Taliansku)  
GART Groupement des autorités responsables de transport / Association of authorities organising transport (conurbations, départements and regions) Asociácia inštitúcií organizujúcich dopravu (mestskú, oblastnú a regionálnu) vo Francúzsku  
GIF Gestor de Infraestructuras Ferroviaras / Spanish infrastructure manager španielsky manažér infraštruktúry  
GSM-R Global System for Mobile Communications - Railway Globálny systém mobilnej komunikácie - železnice  
GySEV/ROeEE Győr - Sopron - Ebenfurti Vasút
R
aa
b-Ödenburg-Ebenfurt Eisenbahn
Győr - Sopron - Ebenfurt Railway
železnica Győr - Sopron - Ebenfurt  
HERMES International Railway Data Network medzinárodná železničná dátová sieť  
Hl.   hlásnica  
HLÚŽ      
Hr.   hradlo  
HŽ Hrvatske železnice, Zagreb
Croatian Railways
Chorvátske železnice  
CH / OSE   Grécke železnice  
ICS ( ETR 310 ) InterCity Slovenija    
ICE, ICE-V, ICE 1, ICE 2, ICE 3, ICE 4, ICE 5 Transrapid InterCity Express (High Speed trains produced by Siemens, Germany) InterCity Express (vysokorýchlostné vlaky vyrábané fyrmou Siemens, Nemecko)  
ICT (ICE-T)
ICT-D (ICE-TD, ICT-VT)
InterCity (Express) Tilting (Diesel) (Trains with active tilting carbody produced by Siemens, Germany) InterCity (Express) Tilting (Diesel) (vlakové súpravy s aktívne naklápanou skriňou vyrábané fyrmou Siemens, Nemecko používajúce technológiu fyrmy ALSTOM Ferroviaria, Savigliano, Taliansko)  
IRJ Iternational Railway Journal (UK) Medzinárodný železničný magazín, V. Británia  
JIPES Jízdenkový prodejní elektronický systém
Ticket Sale Electronic System
prvá generácia PC (z NDR) pre výdaj cestovných dokladov bez možnosti výdaja rezervačných dokladov  
JIPES PC Jízdenkový prodejní elektronický systém PC druhá generácia PC pre výdaj cestovných dokladov bez možnosti výdaja rezervačných dokladov požívané od r. 1994  
JR Japan Railways Japonské železnice  
JŽ Jugoslavske železnice Juhoslovanské železnice  
KBŽ
KEBŽ
KEBhnŽ
  Košicko-Bohumínska železnica (Košice - Prešov, Kysak - Žilina - Bohumín, Ružomberok - Korytnica, Žilina - Rajec, Čadca - Makov, + niekt. ďalšie odbočky)  
       
KVC   komplexné vybavenie cestujúcich - sieť ZSSK pre výdaj cestovných dokladov  
LGV Ligne á Grande Vitesse
High Speed Line
vysokorýchlostná trať (Francúzsko)  
LWP Lokalbahn Wien - Pressburg (“Preßburgerbahn”)
Local Railway Wien -
Bratislava
Miestna železnica Viedeň - Bratislava (Bratislavská železnica)  
LZB   nemecký železničný zabezpečovací systém  
MÁV Magyar Álamvasutak, Rt., Budapest
Hugarian State Raiways
Maďarské štátne železnice  
MDPT Slovakian Ministerium of Trasportation, Posts and Telecomunications Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky  
MSCŽ   Moravsko-Slezská centrálna železnica  
NÖLB Niederösterreichische Landesbahnen
Netheraustrian Local Railways
Dolnorakúske zemské železnice  
NS Nederlandse spoorwgen, Amsterdam
Netherland Raiways
Holandské železnice  
NSB   Nórske železnice  
OKLŽ
HLÚŽ
  Oravsko-Kysucká lesná železnica/Hospodárska lesná úžitková železnica/Historická lesná úžitková železnica (Oščadnica - Lokca + odbočky)  
OTIF Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail Medzivládna organizácia pre medzin. žel. dopravu  
ÖBB Österreichische Bundesbahnen, Wien
Austrian Raiways
Rakúske spolkové železnice  
PBTG Performance-based Track Geometry    
PC KVC   PC ZSSK pre výdaj cestovných dokladov na technickej úrovni KVC bez možnosti výdaja rezervačných dokladov  
PLŽ   Považská lesná železnica  
PKP Polskie koleje Panstwóve, Warszawa
Polish State Raiways
Poľské štátne železnice  
POHÉV, Rt. Pozsony Országhatárszéli Helyiérdekü Villamos Vasút, Részvénytársaság/Bratislava - Land border Railway, Inc. Elektrická miestna železnica Bratislava - zemská hranica účastinná spoločnosť  
POP   prenosná osobná pokladnica - prenosné zariadenie pre výdaj cestovných dokladov (pre vlakové čaty)  
ProRail Netherlands infrastructure manager manažér infraštruktúry Holandska  
PTŽS   Prešporsko-trnavská železničná spoločnosť (žel. trať Bratislava - Trnava)  
PVVV / BMEŽ / BEÚS Pozsonyi Városi Villamos Vasút / Bratislava's Electric Street Railway Bratislavská mestská elektrická železnica/Bratislavská elektrická účastinárska spoločnosť  
REFER Portuguese infrastructure manager manažér infraštruktúry Portugalska  
RENFE   Španielske národné železnice, Madrid  
RFI Italian infrastructure manager manažér infraštruktúry Talianska  
RHK Finnish infrastructure manager manažér infraštruktúry Fínska  
RPM Railroad Performance Measures    
RSI Railway Supply Institute    
RSŠŽ   Rakúska spoločnosť štátnej železnice  
RZZ   reléové zabezpečovacie zariadenie  
RŽD Rossijskije železnije dorogi
Russian Railways
Ruské železnice  
SAMNET , SAMRAIL      
SBB-CFF-FFS Swiss Federal Railways/Switzerladiche Bundesbahnen/Chemins de Fer Fédéraux Suisses/ Švajčiarske spolkové železnice  
SJ   Švédske železnice  
Sm3-S 220 (Finish traiset with active tilting carbody used technology by ALSTOM Ferroviaria, Savigliano, Italy) (fínska vlaková súprava s aktívne naklápanou skriňou používajúca technológiu fyrmy ALSTOM Ferroviaria, Savigliano, Taliansko)  
SNCB Societé National le Chemins de Fer Belgique, Bruxelles/Brussel
Belgian National Railways
Belgické národné železnice  
SNCF Societé National le Chemins de Fer Francais, Paris
French National Railways
Francúzske národné železnice  
SNCFR      
SST   Stredoslovenská transverzála (Brno - Veselí n/M. - N. Mesto N/V. - Trenčín - Prievidza - Kremnica - B. Bystrica - Gelnica - Košice)  
Slovenske železnice, Ljubljana Slovinské železnice  
ŠDÚ State railtrack authority Štátny dráhový úrad, Bratislava  
T 200 (Talgo 200)      
TBM Tunnel Boring Machine tunelový raziaci stroj  
TCDD   Turecké železnice  
TCV   medzinárodná tarifa pre železničnú prepravu cestujúcich a batožín (ZSSK: TR 16 + KC 5)  
TEE TransEuropean Express niekdajšia sieť vlakov vysokej kvality  
Train Europe Excellence tal.-švajč.-rak.-nemecké združenie pre vlaky najvyššej kvality  
TGV , TGV A, TGV AGV, TGV Acela, TGV AVE 100, TGV Duplex, TGV Euromed, TGV Eurostar, TGV KTX, TGV La Poste, TGV P, TGV PSE, TGV A, TGV R, TGV THALYS PBA, TGV THALYS PBKA Train á Grande Vitesse/High Speed train (produced by ALSTOM, France) Vysokorýchlostný vlaky (vlakové súpravy vyrábané fyrmou ALSTOM, Francúzsko)  
THALYS   (prevádzkovateľ vlakov TGV THALYS)  
TOP   terminál osobnej pokladnice  
TPD Bogie (Truck) Performance Detectors    
TSI Technical specifications for interoperability Technická špecifikácia pre interoperabilitu  
TTCI Transportation Technology Center Inc., Pueblo, USA Centrum pre technológiu dopravy, Pueblo, USA  
UCŽ   Uhorská centrálna železnica  
UIC/UIR Union Iternational le Chemins de Fer, Paris
International Union of Railways, Paris
Medzinárodná únia železníc  
UIP International Union of Private Wagons Medzinárodná únia prevádzkovateľov súkromných vozňov  
UIRR International Union of Combined Road-Rail Transport Companies Medzinárodná únia spoločností kombinovanej dopravy cesta-železnica  
UITP International Association for Public Transport Medzinárodná asociácia verejnej dopravy  
UNIFE Union of European Railway Industries Únia európskeho železničného priemyslu  
       
USŽ   Uhorská severná železnica  
       
Ukrajinskije železnice, Kijev
Railways of Ukraina
Ukrajinské železnice  
VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft / Hungarian infrastructure manager manažér infraštruktúry Maďarska  
VÚD Transportation Research institute Výskumný ústav dopravný, Žilina  
X 2/X 2000 (swedish traiset with active tilting carbody used technology by ALSTOM Ferroviaria, Savigliano, Italy)    
ZslT   Západoslovenská transverzála (Dev. N. Ves - Břeclav)  
ZSSK Railway Company Železničná spoločnosť, a. s., Bratislava Zrušili Sme Slovenské Koľaje
ŽS Railway Construction Železničné staviteľstvo, a. s., Bratislava  
ŽS Railway Construction Železniční stavitelství, a. s., Brno  
ŽSR Railways of Slovak Republic Železnice Slovenskej republiky, š. o., Bratislava Žobráci Slovenskej Republiky
ŽU Zilina's university (Transportation, Post and Telecomunication University) Žilinská univezita (zameranie: doprava a spoje)  

iné názvy:

Alaris    
Alfa Pendular    
Artesia operator for long distance trains , ETR 460 , TGV PSE connected Italy and France prevádzkovateľ diaľkových vlakov EN , ETR 460 , TGV PSE medzi Talianskom a Francúzskom
Altaria   kategória vlakov RENFE prevádzkovaná súpravami Talgo
     
Čiernovážska železnica   žel. trať Lipt. Hrádok - Čierny Váh - Zátureň + odbočky
     
Duplex    
Euromed    
     
  European Transport History (French only) Európska história dopravy (len francúzsky)
Eurostar, Co. operator for TGV Eurostar trains Eurotunnel prevádzkovateľ vlakov TGV Eurostar premávajúcich cez Eurotunnel
Eurostar Italia - ES* Commercial group ETR 450, 460, 480, 500 trains in Italy komerčná skupina vlakov ETR 450, 460, 480, 500 v Taliansku
Eurotrain Co-operated High speed train project by companies Siemens and ALSTOM spoločný projekt vysokorýchlostného vlaku fyriem Siemens a ALSTOM
     
Megarail Alternative Rail-project in USA alternatívny železničný projekt v USA
Metropolitan Rail-line Washington DC - New York - Boston (USA) železničná trať Washington DC - New York - Boston (USA)
Metropolitan Express Train Express trains in Germany expresné vlaky v Nemecku
Metrorapid projected maglev system at Rhein-region used by Transrapid transets projektovaný železničný systém na Porýní v Nemecku zabezpečovaný súpravami Transrapid
     
     
     
Pendolino collective name for trainsets with active tilting carbody technology by ALSTOM Ferroviaria, Savigliano, Italy) spoločný názov pre vlaky s aktívne naklápanou skriňou používajúce naklápaciu technológiu od fyrmy ALSTOM Ferroviaria, Savigliano, Taliansko
Penduloso    
Považská železnica   žel. trať Lipt. Hrádok - Čierny Váh - Zátureň + odbočky
  žel. trať Bratislava - Žilina
Premier ( ETR 680 )    
RailNet Europe Cooperation structure gathering the infrastructures managers of 16 European countries Spoločenstvo spolupracujúcich 16 manažérov infraštruktúry európskych krajín
rezervačný doklad   miestenka pre osobu/motorku/auto, lôžkový lístok, ležadlový lístok
     
Sokol Russian high speed train (on development) ruský vysokorýchlostný vlak (vo vývoji)
Speedrail Don't realised LGV a TGV project in Australia nerealizovaný projekt LGV a TGV v Austrálii
Šinkansen High Speed trainsets in Japan vysokrýchlostné vlakové súpravy v Japonsku
Talgo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 200, Pendular pasive tilting carbody trains produced by spain company Talgo SA vlakové súpravy s pasívne naklápanou skriňou vyrabané španielskou fyrmou Talgo SA
Talgo S. A. Spanish producer of pasive tilting carbody trains španielsky výrobca vlakov s pasívne naklápanou skriňou
Transrapid    
Trať mládeže   žel. trať Hr. Dúbrava - B. Štiavnica
Trať 1. mája   žel. trať Bušince - M. Straciny
Ipeľská železnica   žel. trať Štúrovo - Šahy - Krupina (- Zvolen)
     
     
Zadunajská miestna železnica   ( Bratislava-Nivy – Rusovce - Rajka - Szombathely)

Strana vytvorená / Site created : 10-III-2004
Posledná aktualizácia / Last update : 03-XII-2005
( skratky.htm )