Flotila ETR (Elettrotreno Rapido - rýchly elektrický vlak) je mimoriadne široká a rozmanitá, tieto strany však obsahujú len obrázky a technické údaje o jej časti vyšších rýchlostí (200 - 300 km/h).


Toto nie je oficiálna strana FS , FS Trenitalia ani žiadnej zo spoločností budujúcich a prevádzkujúcich ETR.

Posledná aktualizácia / Last Update: 23-11-2014


Súpravy ETR boli spočiatku využívané len pre potreby FS Trenitalia (Talianskych štátnych železníc), avšak v posledných rokoch sú už vyvážané aj do Portugalska , Slovinska , Španielska , Švajčiarska , V. Británie , Českej republiky , v budúcnosti aj Poľska a možno aj na Slovensko . Naklápacia technológia vyvinutá spoločnosťou Fiat ( od r. 2000 ALSTOM ) Ferroviaria, ktorá je výrobcom ETR, je však použitá aj v ďaľších naklápacích vlakoch v Európe, napr. Sm3 S 220 , TGV P (Pendulaire) , ICT (ICE T) , ICT-D (ICE-TD, ICT-VT) .
Na zobrazenie obrázkov a technických dát kliknite na položku, ktorú chcete:

ETR 310 (ICS) ETR 370 Pendolino PKP InterCity ETR 390 Pendolino WCML © ALSTOM (9 kB) ETR 401 ETR 450
ETR 310
ICS
ETR 370 ETR 390
WCML
ETR 401 ETR 450
ETR 460 / 480 ETR 470 (CISALPINO) ETR 480 - Alfa Pendular (Penduloso) ETR 490 (Alaris) ETR 500
ETR 460/480 ETR 470
(exCisalpino)
ETR 480 AP
Penduloso
ETR 490
Alaris
ETR 500
ETR 600 ETR 650 ETR 680    
ETR 600/610 ETR 650 ETR 680    

V komerčnej ponuke FS Trenitalia Eurostar Italia sú v prevádzke štyri typy ETR: ETR 450 , ETR 460/480 , 1., 2. a 3. generácia súprav "Pendolino", a ETR 500 , určený pre používanie na vysokorýchlostných tratiach.
ETR 450 a ETR 460/480 dostali svoj názov "Pendolino" (kyvadlo) pre skutočnosť, že majú "meniteľnú zostavu": v zákrutách sa kostra nakláňa sa 8° ku stredu oblúku, pre vyváženie odstredivej akcelerácie.
Toto umožňuje vlaku hladko sa pohybovať na kľukatých tratiach bez ujmy na pohodlí cestujúcich rýchlosťou o 35% vyššou voči tradičným vlakom InterCity.
Naklápanie kostry je riadené elektromechanickým alebo elektrohydraulickým riadiacim systémom aktívneho naklápania TILTRONIX™ založeným na mikroprocesoroch, ktoré získavajú z trate informácie a vysielajú ich do hydraulický aktivátorov.
Naproti tomu ETR 500 bol skonštruovaný pre rýchlosti do 300 km/h s vysokým štandardom pohodlia a spoľahlivosti: interiér je neobyčajne pohodlný, úplne tichý a príjemný. Každý detail je založený na ergonomických zásadách a boli použité najnovšie materiály, s vysokou odolnosťou voči požiaru. Vďaka optimalizácii všetkých mechanických parametrov (geometria, hmotnosť, flexibilita atď.) môže tento vlak jazdiť rýchlosťou do 300 km/h na nových vysokorýchlostných tratiach FS RFI, popritom poskytuje jeho jedinečné rýchlosti v zákrutách, ktoré sú o 25% vyššie než tradičných vlakov InterCity.

Zrodenie Pendolina
Flotila vlakov Pendolino v prevádzke takmer vo všetkích kútoch Európy má za sebou dlhé roky dôkladných testovaní a vývoja. Fiat Ferroviaria začal prvé experimenty v technológii naklápacích vlakov už veľmi dávno - okolo roku 1965. Len čo prešli nutné testy, Talianske štátne železnice objednali v roku 1974 prvý prototyp. Drobné úprava trvali až do roku 1976, kedy prvý vlak na svete používajúci túto technológiu začal komerčnú prevádzku.
Zrodilo sa Pendolino.Na začiatok strany

Excelentná kariéra
1988: Talianske štátne železnice zavádzajú vlak ETR 450 , tichý, poskytujúci pohodlnú dopravu na jeho dobu, na trati Miláno - Rím, skrátil cestovný čas z 5 na 4 hodiny.
1995: ETR 460 , prvý z novej generácie Pendolino, vstupuje do prevádzky v Taliansku, nasledovaný o 2 roky neskôr ETR 480 .
2004: Trenitalia a Cisalpino objednali nové Pendolino - už štvrtú generáciu tejto rodiny ETR 600 .
Medzinárodné úspechy Pendolina sa sa postupom času odzrkadlili v ďalších sériách objednávok od viacerích európskych štátov (Nemecko, Fínsko, Švajciarsko, Česká republika, Portugalsko, Španielsko, Slovinsko a Veľká Británia). Viac ako 430 vlakov tejto rodiny, budovaný hlavne v prevádzkach Savigliano (Cuneo) a Sesto San Giovanni (neďaleko Milána) - ktorá dodáva trakčné zariadenie - dosiahol už viac ako 200 tisíc kilometrov v komerčnej prevádzke. Rad bol ďalej rozšírený o 250 km/h EMU-vlaky pre kyvadlovú dopravu na vysokorýchlostných tratiach, ktoré nevyžadujú použitie naklápacieho systému (napr. výsokorýchlostnými vlakmi ETR 490 / AVE S-104 pre RENFE a CA-250-vlakov pre Čínske železnice).

Dokonalé spojenie
V októbri 2000 ALSTOM získal Fiat FERROVIARIA. PENDOLINO dokončil ALSTOM'S rozsah vozového parku pre cestujúcich. Vlak sa včlenil do priestoru medzi súpravou CORADIA™ (prevádzková rýchlosť: 100-200 km/h) a vlak veľmi vysoká rýchlosť TGV* (prevádzková rýchlosť: 270-320 km/h).
* TGV je ochranná známka SNCF

Italské vysokorychlostní vlaky v Evropě
Technika a trh/Aktuality, zajímavosti , Alstom CZ - 29. 7. 2009 - Společnost Alstom je v oblasti vysoké a velmi vysoké rychlosti neoddiskutovatelným leaderem na trhu a hlavní slovo má také na méně známém trhu vlaků využnaklánění. Od akvizice Fiatu Ferroviaria v roce 2000 je společnost Alstom na špici technologie naklánění, postupu, který vlakům umožňuje provoz za rychlostí vyšších než v případě běžných vlaků (200 až 250 km/h), s využitím stávající infrastruktury a hlavně na sítích vyznačujících se řadou zatáček a ohybů.

Vysoká rychlost
Sektor vysokorychlostních vlaků pokrývá vlaky elektrické a vlaky dieselové, běžné nebo s nakláněním. Jejich rychlost se pohybuje v rozmezí 200 až 250 km/h (v dieselovém provedení je to 160 až 200 km/h).
Vedoucí pozici zaujímá společnost Alstom především u elektrických vlaků s nakláněním, kde drží 95 % tržní podíl ve světě i v Evropě. Ve svých závodech v Saviglianu a Sesto San Giovanni v Itálii již společnost Alstom vyrobila 408 vysokorychlostních vlaků (2819 vagónů). Trh vlaků s nakláněním je principiálně situován ve Velké Británii (17,2 %), v Německu (17,1 %), ve Švýcarsku (14 %) a v Itálii (13 %). Nové příležitosti se objevují také v zemích, jako je Švédsko, Maďarsko, Slovensko, Česká republika a Belgie.Na začiatok strany

Alstom Savigliano, Itálie
Výrobní závod v italském Saviglianu je jedno z nejdůležitějších center výroby a designu italského železničního průmyslu. Bylo založeno v roce 1853 a v dnešní době je celosvětově známé pro výrobu městských vlaků (X´trapolis) a vysokorychlostních vlaků založených na nakláněcí technologii (PENDOLINO). Továrna zaměstnává 1 200 pracovníků na celkové rozloze 323 000 m2 a hraje důležitou roli při výrobě AGV, 4. generace vysokorychlostních vlaků.
V roce 1922 byla v tomto centru vyrobena první elektrická lokomotiva a v roce 1971 i první PENDOLINO typu Y0160/7199. Hlavními zákazníky italského Alstomu jsou Trenitalia (Itálie), Cisalpino (Itálie), Virgin (Anglie), Karelijské vlaky a VR (Rusko a Finsko), Hillside Melbourne (Austrálie), ČD Česká republika (ČR) nebo MOR (Čína).
PENDOLINO v elektrické nebo dieselové verzi operuje v 10 zemích: v Itálii (NUOVO PENDOLINO-Trenitalia, NUOVO PENDOLINO-Cisalpino), Německu, České republice, Švýcarsku, Slovinsku, Velké Británii (PENDOLINO WCML, AGV, NTV), Portugalsku, Španělsku, Finsku a Rakousku. V roce 2010 přibude do tohoto seznamu i Rusko, a to v souvislosti s otevřením vysokorychlostní trati mezi St. Petersbourgem a Helsinkami.

Princip technologie naklánění
Společnost Alstom vyvinula systém naklánění vlaku, který ve vysoké rychlosti zvyšuje v zatáčce rychlost o 20 až 30 %, aniž by narušila pohodlí cestujících. Systém umožňuje náklon vlaku o 8 stupňů bez toho, aby cestující pocítili zvýšenou odstředivou sílu.

Jak přesně naklánění funguje?
Aby bylo možné zaručit pohodlí cestujících při vysokých rychlostech, jsou vlaky společnosti Alstom s nakláněním vybaveny systémem Tiltronix. Technologie Tiltronix je založená na instalaci hydraulických nebo elektromechanických zvedáků na vozíku, které umožňují náklon v zatáčkách. Naklánění je naprogramované palubním počítačem, který počítá vhodný uhel použitím gyroskopu a měřiče zrychlení. Informace je předaná zvedacímu zařízení v desetině sekundy.
Díky technologii naklánění se vlak stává stabilnější vůči případným nerovnostem na trati. Pro tyto účely vlak využívá databázi s parametry popisujícími trať. Srovnává tato data s daty, která při jízdě vyhodnocují vlakové senzory a může tak snadněji vyhodnotit přesnost posazení vlaku na trati a přizpůsobit tak náklon. Systém může také aktivovat činnost postranního pérování ke zvýšení pohodlí Na začiatok stranycestujících.

Výhody
Nespornou výhodou rychlostních vlaků je kratší transportní čas. Ve složitém točivém terénu nemusí snižovat rychlost, nesnižuje bezpečnost, ani komfort pasažérů.
Dalším atributem jsou nižší náklady. Systém je kompatibilní s tratí pro standardní vlaky a infrastruktura vyhovuje rychlostním i vysokorychlostním vlakům.
Vlaky s nakláněním se obzvláště dobře přizpůsobují potřebám provozovatelů, kteří si přejí rychle uvádět do provozu vysokorychlostní vlaky, a to bez větších investic nebo prohřešků vůči životnímu prostředí, jak by bylo vyžadováno v případě výstavby konkrétních nových tras. Technologie naklánění umožňuje omezovat nepříznivé účinky provozu při vysoké rychlosti v případě tratí s mnoha ohyby a zatáčkami. Když tyto vlaky vjedou za vysoké rychlosti do ohybu trati, jsou cestující vystaveni odstředivé síle, která je vytlačuje mimo tento ohyb. Princip naklánění spočívá v tom, že při vjezdu do ohybu tratě se vozidla nakloní směrem dovnitř – stejně jako motocykl – čímž dojde k minimalizaci odstředivé síly pociťované cestujícími.

TRAINTRACER – systém k údržbě vlaků
Zařízení podporující a udržující technickou úroveň na trati se za posledních let vyvinula ve spolehlivou informační a komunikační síť. Aby mohl být vlak s nakláněním provozován na standardní trati, potřebujeme pouze vybavit místa ohybu této trati nakloněným profilem a trasu uzpůsobit. Údržba vlaků je nyní snadnější díky systému TRAINTRACER, který přináší informace související s poruchami přímo do údržbového depa, čímž umožňuje redukovat délku údržbového cyklu. Podle aktuálně dodaných informací mohou operátoři a inženýři analyzovat a kontrolovat stav na palubě vlaku. Schopnost odhalit a odhadnout možné chyby se tím zvyšuje.

Výhody
- Okamžitý přístup k informacím na webových stránkách
- Nepřetržitý provoz po celém světě
- Pomoc řidičům a operátorům
- Předvídavé zásahy redukující výpadky
- Odhalování poruch a jejich celkové snížení opakování

Jedním z význačných rysů vlaku PENDOLINO je rozhodně jeho schopnost přizpůsobit se extrémním teplotám. V chladných zemích, jako je Finsko, byly například vlaky adaptovány tak, aby byly schopné provozu za velmi nízkých teplot (až –45 °C) a především aby byly schopné odolávat ledu a sněhu. PENDOLINO se však dokáže mimořádně dobře přizpůsobit také teplotám vyšším (+ 45 °C), které panují na jihu Evropy.
U nového PENDOLINA byla předmětem pozornosti také redukce hluku s cílem splnit nové evropské standardy. Vlak má aerodynamický tvar, což snižuje úroveň hluku procházejícího střechou, konstrukce zakončení byla aerodynamicky optimalizována a pod trupem byla zesílena vrstva protihlukové izolace. Na kolech byl nainstalován tlumič nárazů.

Cestovný poriadok: 450 , 460/480 , 470 , 480 AP , 490 , 500

Ak chceš dostávať informácie o zmenách na tejto URL, prihlás sa na Mailing list:

Na začiatok stranyÚpravy

Dátum / Date

Nové / New

Aktualizované / Updated

30. XI. 2014 ETR 370 ETR - index
(doplnenie textu)
   
9.VIII. 2009   ETR - index
(doplnenie textu)
31. VII. 2009   ETR 600, 610
(doplnenie textu a on-line videa)
4. IV. 2009   ETR 480 - Alfa Pendular
(aktualizácia odkazu: Vlaky s naklápacími súpravami )
5. III. 2008   Na začiatok stranyETR 310 - ICS - InterCity Slovenija
(doplnenie externého videa)
4. II. 2008   ETR 480 - Alfa Pendular (Penduloso) - fotoalbum - exteriér
(doplnenie fotografie)
  ETR 310 - ICS - InterCity Slovenija ( SK )
(doplnenie obrázku)
14. XI. 2007   ETR450 - Fotoalbum
(doplnenie textu)
  ETR 460/480 - Fotoalbum
(doplnenie textu)
  ETR 500 - fotoalbum (1)
(doplnenie textu)
  ETR 500 P
(doplnenie textu)
29. X. 2007   ETR450 - Fotoalbum
(doplnenie textu)
  ETR 500 - fotoalbum (1)
(doplnenie textu)
  ETR 500 P
(doplnenie textu)
8. X. 2007   ETR450 - Fotoalbum
(doplnenie textu)
17. VIII. 2007 ETR 480 AP - cestovný poriadok od 22. IV. 2007: Lisboa - Faro Na začiatok stranyETR 480 - Alfa Pendular - cestovný poriadok
(doplnenie odkazov)
ETR 480 AP - cestovný poriadok od 22. IV. 2007: Porto - Lisboa  
ETR 480 AP - cestovný poriadok od 22. IV. 2007: Porto - Lisboa - Faro  
24. VII. 2007   ETR450 - Fotoalbum
(doplnenie textu)
  ETR 470 Cisalpino - Fotoalbum 2
(doplnenie textu)
  ETR 500 P
(doplnenie textu)
  ETR 500 - fotoalbum (1)
(doplnenie textu)
7. V. 2007   ETR 490 - fotoalbum - exteriér
(doplnenie odkazov)
23. IV. 2007   AVE 100 fotoalbum - exteriér
(doplnenie odkazu)
  ETR 490 - fotoalbum - exteriér
(doplnenie odkazu)
  Na začiatok stranyETR 401
(doplnenie odkazu)
  Fotoalbum ETR 680 - exteriér
(doplnenie odkazu)
  ETR 310 ICS Fotoalbum
(doplnenie odkazov)
  ETR450 - Fotoalbum
(doplnenie odkazov)
  ETR 460/480 - Fotoalbum
(doplnenie odkazov)
  ETR 470 Cisalpino - Fotoalbum 2
(doplnenie odkazov)
  ETR 500 - fotoalbum
(doplnenie odkazov)
  ETR 500 P
(doplnenie odkazov)
  ETR 680
(doplnenie odkazov)
  ETR 480 - AP - fotoalbum - exteriér
(oprava odkazu)
16. IV. 2007   ETR 470 Cisalpino - Fotoalbum 2 , ETR 480 AP - fotoalbum
(doplnenie odkazov)
  Na začiatok stranyETR 490 - fotoalbum
(doplnenie fotografie)
12. III. 2007   ETR 680
(doplnenie textu)

5. III. 2007

  470
(doplnenie textu, aktualizácia mapy/text adding, map update)
  Cestovný poriadok 470 / Timetable
(doplnenie textu/text adding)
19. VI. 2006   680
(doplnenie textu/text adding)

9. I. 2006

  480 AP
(doplnenie fotografie/photo adding)

2. XI. 2005

  310 , 460/480 , 470 , 480 AP , 680
(doplnenie textu/text adding)
  490
(doplnenie textu a odkazov/text and links adding)

16. III. 2005

  490
(doplnenie fotografie/photo adding)
31. I. 2005   Cestovný poriadok 490 / Timetable

11. I. 2005

  680
(doplnenie obrázku/image adding)

4. I. 2005

  Na začiatok strany680
(doplnenie textu/text adding)

30. XI. 2004

  680
(doplnenie textu/text adding)

10. XI. 2004

  680
(doplnenie textu/text adding)

3. XI. 2004

  Cestovný poriadok 490 / Timetable
  490
(oprava textu/text correction)
  680
(doplnenie textu/text adding)

23. IX. 2004

  680
(doplnenie textu/text adding)

16. IX. 2004

  650
(doplnenie textu/text adding)

23. VII. 2004

  Na začiatok strany650
(doplnenie odkazu/link adding)
  680
(doplnenie textu/text adding)
  480 AP
(doplnenie textu/text adding)

Staršie úpravy


+ vytvorené slovenské texty môžu obsahovať mierne nepresnosti v preklade. Over si ich, prosím, na originálnej strane a ak poznáš dokonalejší preklad, prípadne ďaľšie súvisiace informácie - informuj ma .
Zdroje / Sources: FS , FS Trenitalia , TAV , ETR page , ARTESIA - GEIE , , RENFE , CP , SNCF , SBB-CFF-FFS , BLS , ERS , Railway Technology , High Speed Train Webring
Strana vytvorená / Site created : 11-I-1999
( http://www.rail.sk/etr/index.htm )