Železničná trať / Railway line
Myjava - Lipov
neelektrifikovaná trať /Without Power supply

8. XII. 1927 sprevádzkovanie trate / opening of line Myjava - Javorník nad Veličkou zastávka - Lipov

( Zdroje/Sources : 24/19 ? , 33 )

Zoznam staníc / Station list

8. II. 1923 začiatok prác na tuneli Pod Poľanou / begining of works on tunnel "Under Pol'ana"
12. IX. 1926 prerazenie tunelu Pod Poľanou

( Zdroje/Sources : 24/19 ? )

1929 sprevádzkovanie tunelu Pod Poľanou / opening of tunnel "Under Pol'ana"

( Zdroje/Sources : 33/116 )

prev. dĺžka Veselí n/Mor. - Nové Mesto nad Váhom 67, 367 km.

( Zdroj : 27/1931/2/593 )

tunel Pod Poľanou - dĺžka/lenght 2421 m.
júl/July 1923 - začiatok prác na tuneli Pod Poľanou / begining of works on tunnel "Under Pol'ana" (+ popis stavby)

( Zdroj : 33/181 )

Neobyčajne obyčajná stanica
Vrbovce - raj hubárov a zberateľov liečivých bylín v štyroch štátoch

Faktom zostáva, že v dnešnom uponáhľanom svete bohatom na množstvo informácií si musíme vyberať, kde upriamiť svoju pozornosť, čím sa zaoberať. Dnes vám ponúkame pohľad na neobyčajne obyčajnú Železničnú stanicu Vrbovce, ktorá sa nachádza priamo na hranici medzi Slovenskou a Českou republikou.

(úplné znenie: Ž-Semafor č. 24/2001 z 19. XII. 2001 )


Parný vlak Nové Mesto nad Váhom - Myjava - Vrbovce
TV JOJ 20.6.2009/19:46 hod.
Použitý parný rušeň: 331.037 "Uhranka"

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
¤
Kilometer
position due to
Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 35, 841 143768 xx oo Myjava [ 121-1 , 605 ]  
xx 37, 2__ xxxxxx xx xx most/bridge  
03 38, 701 143867 xo xx Brestovec z Pod Poľanou
xx 38, 86 - 41, 28 xxxxxx xx xx ( tunel Generála M. R. Štefánika ) tunel Pod Poľanou ; Myjavský tunel
06 41, 550 164467 xo xx Vrbovce zastávka  
08 44, 100 164863 xx oo Vrbovce  
09 44, 685 101162 / 893 xx xx Vrbovce st. hr. / state border  
14 __, ___ ______ xo xx Javorník nad Veličkou zastávka ( ČD )  

V úseku Myjava - Vrbovce sa nachádzala aj zastávka "Pod Poľanou", o ktorej však neviem, či je totožná s niektorou zo súčasných zastávok alebo nie.

( Zdroj : 81 / 1947/8 )

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

Fotografie/Photos:

Brestovec
© Addams 26. X. 2003-16:46:32
Vrbovce zastávka
© Addams 26. X. 2003-16:51:26
Vrbovce
© Addams 26. X. 2003-17:03:04

Odkazy/Links:

 • Stručná historie "Čachtické trati"
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 11-I-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 23-máj-2021
  (h121-2.htm)