Deutsch

Železničná trať / Railway line
Bratislava-Petržalka - Kittsee
napäťová sústava/Power supply: ~ 15 kV 16 2/3 Hz

English section

Zoznam staníc / Station list

Opätovné sprevádzkovanie trate / Repeatly opening of line
Bratislava-Petržalka - Kittsee

Danuša DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ , Vladimír DUDUC , Jaroslav ČERNÝ , Martin ROTTMANN - Prechod bol prvýkrát otvorený 18. XII. 1897 ako súčasť miestnej železnice Sopron - Bratislava, ktorá čiastočne na základe peážnych zmlúv využila úseky Bratislava-Nové Mesto (1840) - Petržalka Zadunajskej miestnej železnice a úsek Sopron - Wulkaprodersdorf spoločnosti GySEV. Pôvodná trať bola zničená ustupujúcimi nemeckými vojskami 3.IV.1945, ale komunistické vlády v rokoch 1947 - 1989 nemali záujem o jej sprevádzkovanie. V roku 1951 bola zrušená osobná doprava v úseku Parndorf - Kittsee . Obnova trate začala v roku 1993.
15.XII.1998 bola za prítomnosti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Gabriela PALACKU a ministra vedy a dopravy Rakúskej republiky Caspara EINEMA opätovne sprevádzkovaná trať Bratislava-Petržalka - Kittsee . ...

PERSPEKTÍVY

Rozsah osobnej a nákladnej dopravy cez hraničný priechod Marchegg - Devínska Nová Ves zostane i vo výhľade nezmenený.
Obidve strany si nárokujú na zaradenie tejto trate do dohody AGC a AGTC. Nákladná doprava bola počas GVD 1998/9 v rozsahu 12 párov vlakov/24 hod., osobná doprava 4 páry R vlakov/24 hod. Rokovania o rozsahu dopravy cez priechod Bratislava-Petržalka - Kittsee sú intenzívne. Na cieľový rok (po roku 2010) sa obojstranne sleduje 13 párov vlakov nákladnej dopravy a 12 párov vlakov osobnej dopravy/24 hod. ...

EURÓPSKY KONTEXT

Aby bolo možné charakterizovať potrebu a urobiť si predstavu o význame priechodových pohraničných staníc s ÖBB , uvediem údaje z roku 1995; v roku 1995 z európskych krajín cez Rakúsko na Slovensko a zo Slovenska do európskych krajín cez Rakúsko podľa štatistiky ÖBB bolo po železnici prepravených 370-tisíc ton tovarov a priama tovarová výmena medzi Rakúskom a Slovenskom bola 1 241-tisíc ton. V jednej z dlhodobých prognóz prezentovaných spolkovým ministrom dopravy Dr. Casparom Einemom 6. II. 1998 sa do roku 2015 uvažuje o zvýšení tohto objemu prepravy zo SR do európskych krajín cez Rakúsko na 910-tisíc ton a objemu priamej tovarovej výmeny na 2 238-tisíc ton. Tieto prognózy a zámery sú v súlade s tým, ako posudzujú situáciu ŽSR vo svojich dlhodobých strategických plánoch. Potvrdila ich i dynamika rastu prepráv v rokoch 1996, 1997 i v 1. polroku 1998....

SÚČASNÉ JAZDY

Dokončením tohto vyše dvadsaťkilometrového úseku trate sa vytvorili podmienky na začatie pravidelnej osobnej dopravy medzi Bratislavou-Petržalka a Viedňou. Od 7. I. 1999 začal jazdiť na trase Bratislava-Petržalka - Wien Südbanhof jeden rýchlik v každom smere. K zmene času odchodov a príchodov voči pôvodnému plánu došlo v dôsledku technických problémov a problémov s vykonávaním colnej a pasovej kontroly Rakúskej republiky.
Počas tzv. "skúšobného obdobia" do 29. V. 1999 po trati premával len 1 pár rýchlikov. ...

(Ž-Semafor 19981222, Hospodárske noviny 19990104, Národná obroda 19990107, Práca 19990112 a iné)

15. XI. 2000 prezentovala spoločnosť Siemens v žst. Bratislava-Petržalka a kongresovom centre Gastropol 2-systémový rušeň Taurus , ktorý bude pravdepodobne nasadený na trase Bratislava - Wien .
Od 10. VI. 2001 boli na trase Bratislava-Petržalka - Wien nasadené na rýchliky rušne radu 1142 ÖBB a na väčšinu zrýchlených (ktoré ŽSR chybne uvádzajú ako osobné) vlakov poschodové elektrické motorové jednotky radu 8033 CityShuttle "Wiesel (Lasica)" ÖBB , ktoré sú smerom do žst. Bratislava-Petržalka ťahané opäť rušňami radu 1142 ÖBB . Ostatné zrýchlené vlaky sú naďalej vozené elektrickými motorovými jednotkami radu 4020 ÖBB .
Napriek pôvodnému zámeru začatia vozby nákladných vlakov na trati Wien Zvbf. - Bratislava východ od 3. zmeny GVD 2001/2 (27. I. 2002) rušňami Taurus ÖBB , sa tak nestalo (cestovný poriadok obsahuje 8 párov nákl. vlakov). Podľa neoficiálnych správ bolo príčinou oneskorenie dobudovania pohraničnej prechodovej stanice (PPS) v žst. Bratislava východ.
Nákladná doprava Bratislava východ - Bratislava-Petržalka - Wien Zvbf. už od 2. IV. 2002 funguje. Vyzerá to zatiaľ tak, že ÖBB napriek tomu, že to ešte nie je potrebné, sem posielajú výhradne Taurusy r. 1116, a čo ma dosť prekvapilo, že asi aj na rýchliky Bratislava hl. st. - Bratislava-Petržalka - Wien Südbanhof a späť aj keď len v úseku Bratislava-Petržalka - Wien Südbanhof , takže ...

Addams

ZSSK od 12. decembra znovu posilňuje vlakové spojenie s Rakúskom
TASRBratislava 20. 09.2004 - ZSSK , posilňuje od 12. decembra, kedy začne platiť nový grafikon, vlakové spojenie medzi Rakúskom a Slovenskom. Medzi oboma krajinami bude premávať už ...
"ZSSK každý rok rozširuje ponuky vlakových spojení medzi Slovenskom a Rakúskom, lebo záujem cestujúcich o toto spojenie stále vzrastá," vysvetľuje úpravy v grafikone hovorca spoločnosti Miloš Čikovský. Zmeny sa podľa neho budú týkať železničného spojenia po pravej strane Dunaja cez Devínsku Novú Ves a po ľavej strane Dunaja cez Bratislavu-Petržalku . "Úplnou novinkou v grafikone na rok 2004/2005 bude priame vlakové spojenie ... ZSSK prepraví každý mesiac z Bratislavy do Viedne cez Marchegg viac ako 23 tisíc cestujúcich a cez Kittsee viac ako 41 tisíc cestujúcich.
Od nového grafikonu dôjde k nárastu vlakových spojení medzi Bratislavou a Rakúskom cez Devínsku Novú Ves o ... Z Bratislavy hlavnej stanice do Viedne Südbahnhof bude jazdiť v oboch smeroch ... Na trati Bratislava-Petržalka – Kittsee – Parndorf – Viedeň dôjde tiež k nárastu vlakových spojení. Z Bratislavy-Petržalky bude jazdiť do Viedne Südbahnhof ...
Čikovský zároveň upozorňuje, že IC vlaky medzi Bratislavou a Viedňou už nebudú prichádzať a odchádzať zo železničnej stanice Viedeň Südbahnhof ako teraz, ale ... (niekt. geogr. názvy opravil Addams)

Vlaky boli plné, ľudia si chceli pozrieť celú Viedeň
Pravda03.05.2004, jam - "Dajte pokoj s nákupmi tie nie sú dnes dôležité. Ideme sa pozrieť len tak na mesto. Viedeň je predsa nádherná. Oddnes (1.5.) sme už plnoprávni Európania," vysvetľuje so smiechom Jozef Matejčík. Odpovedá tak na otázku, či ide do Viedne nakupovať.
Jozef spolu s manželkou a 4-ročnou dcérou nasadli v sobotu (1.5.) ráno do vlaku do Viedne. Do Bratislavy prišli z Galanty . Vlaky medzi Bratislavou a Viedňou totiž jazdili počas uplynulého víkendu zadarmo. Navyše ľudia už nemuseli predkladať pas, stačil občiansky preukaz.
"Ideme sa pozrieť na ...
"No nezmestili sme sa, o vyše hodinku však pôjde ďalší," povzdychla si pani Anna, ktorá sa rozhodla cestovať do Viedne z Trenčína .
Na trase Bratislava – Viedeň a späť jazdí denne 35 regionálnych vlakov. Po pravej strane Dunaja sú to vlaky z Petržalky cez Kittsee - až 14 párov vlakov za deň. Ďalších 21 ...
"Vlaky sú úplne plné aj počas celej nedele (2.5.). Dokonca aj tie popoludňajšie. Mysleli sme si, že ľudia budú chcieť ...

ŽSR, ZSSK a ÖBB podpísali zmluvu
PRINESIE ZJEDNODUŠENÝ PROCES COLNÉHO ODBAVENIA NA HRANICIACH SLOVENSKA A RAKÚSKA
Ľubomír MITAS

ŽSR , ZSSK a ÖBB uzatvorili 5. júna v zmysle Dohovoru o pohraničnej žel. doprave medzi ŽSR a ÖBB Zmluvu o spoločnom vykonávaní pohraničných činností v nákladnej doprave v prechodovej stanici Bratislava východ . Prakticky to znamená presun všetkých činností, týkajúcich sa nákl. prepravy, z hraničných prechodov ŽSR - ÖBB do zriaďovacej stanice Bratislava východ .

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 12/2002 časopisu Ž-Semafor z 12. VI. 2002)

Perestrojka u ÖBB
Ing. Jiří Zajíček, Vídeň

Pod tímto titulkem je ve 12. čísle měsíčníku Schienenverkehr aktuell uveřejněn článek, zabývající se očekávanými změnami u rakouských železnic v roce 2001. Od jízdního řádu 2001/2002 má být nově organizována osobní doprava z Vídně do Bratislavy-Petržalky , kde mají být nasazeny patrové soupravy s řídicím vozem. Koncem ledna 2002 mají být odstraněny dlouhé pobyty při celní a pasové kontrole a zavedeno tzv. ambulantní odbavení během jízdy vlaku. ...
(krátené)

Na kávu do Viedne už o rok
Eva ADAMOVIČOVÁ

Sny a volania niektorých pamätníkov po ob­novení rýchleho železničného spojenia Bratislavy s Viedňou sa približujú k naplneniu. Oni síce nostalgicky túžia po bývalej električ­ke, ktorej trasu z praktického dôvodu (je za­stavaná) nemožno obnoviť, ale rýchle vlakové spojenie týchto miest sa aj tak črtá. Dosť vý­razne a realisticky, pretože sa na ňom inten­zívne pracuje. Ibaže pôjde po inej trase, než ako jazdila predvojnová električka. O niečo južnejšie. Vlastne odbočí z dvojkoľajnej trate, spájajúcej Viedeň s maďarskou metropolou. ....

(Ž-Semafor, 10/1996)

ZSSK v piatok obnoví jazdu IC vlakov do Viedne cez stanicu Bratislava-Petržalka

Odklon vlakov IC

Vlaky InterCity do Viedne jazdia naďalej odklonom cez Devínsku Novú Ves (23. XII. 2003 - 17. I. 2004)

Vyluka na trati PARNDORF - GATTENDORF
Náhr. autob. doprava za všetky R a Os vlaky 2. IV. - 5. IV. a 7. IV. - 12. IV. 2003, v čase 7.20 - 20.40 hod.
Vlaky R 401 a R 404 zo žst.Wien Südbanhof (Ostseite) do žst. Bratislava-Petržalka budú vedené cez Marchegg . Kyvadlová doprava v úseku Gattendorf - Bratislava-Petržalka za vlaky R 401, 402 a 404. Vlak R 403 odrieknutý bez náhrady.

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Odkazy/Links:

 • Majetkové a prevádz. pomery na pohran. tratiach ČSD
 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report / Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • ÖBB - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report / discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Bratislava - oficiálna stránka hlavného mesta Slovenskej republiky
 • Petržalka - oficiálne stránky mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • "Železničné správy z tlače" / Railway news from press
 • December,18th 1897 fall openning the line Bratislava-Nove Mesto (1840) - Bratislava-Petrzalka - Kittsee - Sopron. Section Bratislava-Petrzalka - Kittsee April, 3rd 1945 damaged by German Army, December, 15th 1998 this section been reopened.

  Zoznam staníc / Station list

  km podľa
  knižného
  cestovného
  poriadku
  km due to
  bookish
  Timetable

  Kilometrická
  poloha podľa
  hekto-
  metrovníkov ¤
  Kilometer position
  due to Hectometer
  stones ¤

  štatistické
  číslo
  Statistic No.

  umiestnenie budovy
  Building position

  názov stanice / zastávky
  Station / Stop name
  Alternatívne názvy
  Alternative names
  _0 17, 898 145763 oo xx Bratislava-Petržalka [ 120, 132-3 , 132-4 , 137 , 401 , 404 ŽSR , 701 ÖBB ] Ligetfalu; Engerau
  __ __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 132-4 , 137 ŽSR , 701 ÖBB / 404 ŽSR  
  xx 18, 531 /
  / 0, 000
  xxxxxx xx xx --------------------- ( 137 ŽSR , 701 ÖBB ) [ 132-4 ]  
  __ _0, 7__/
  / 19, 2 ( 132-4 )
  xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 137 / 132-4 ŽSR , 701 ÖBB  
  __ __, ___ ______ __ __ Bratislava-Petržalka nákladná stanica / Freight station (plánovaná stanica / planned station)
  Bratislava-Petržalka Durvayova tehelňa (zrušená stanica/canceled station) ( 137 ŽSR , 701 ÖBB )
  Durvay-téglagyár
  _2 1, 763 /
  / 22, 429 ÖBB
  100461 /
  / ?
  xx xx Kittsee gr. / št. hranica / State border ( 137 ŽSR , 701 ÖBB )  
  _5 __, __ § 030023 oo xx Kittsee ( 137 ŽSR , 701 ÖBB ) Köpcsény
  ¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building
  § štandardné hektometrovníky sa v úseku Kittsee gr. - Parndorf nenachádzajú - sú tu len číslované tabule na stĺpoch trakčného vedenia
  od
  since
  číslo trate
  Line No.
  úsek
  Section
  18. XII. 1897 ? ?
  ....... ....... .......
  ....... ....... .......
  ? 132(-5) Bratislava-Petržalka - Kittsee
  10. XII. 2006 101 Bratislava-Petržalka - Kittsee - Bruck an der Leitha - Wien Südbahnhof / Wien Westbahnhof
  11. XII. 2011 137 Bratislava-Petržalka - Kittsee
  11. XII. 2011 B Bratislava-Petržalka - Kittsee - Wien Südbahnhof
  9. XII. 2012 B Bratislava-Petržalka - Kittsee - Wien Hbf
  ? AT 2 Bratislava-Petržalka - Kittsee - Wien Hbf

  Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Posledná aktualizácia / Last update : 19-nov-2019 ( h132-5.htm )