Kabínková lanová dráha/Cab Funicular Railway
Tatranská Lomnica – Skalnaté pleso

English

- 27. VIII. 1973 sprevádzkovanie trate/line opening

( Zdroj / Source : 33 )

- 1995 sprevádzkovanie trate po prebudovaní/line opening after rebuilding

( ŽSR )

Poškodenia lanových dráh vo Vysokých Tatrách budú odstránené do Vianoc
TASRBratislava 22. 11. 2004 - Visutá lanová dráha zo Skalnatého plesa na Lomnický štít ani sedačková lanová dráha zo Skalnatého plesa do Lomnického sedla neboli poškodené víchricou, ktorá v závere uplynulého týždňa zasiahla Vysoké Tatry. Obe lanové dráhy sú pripravené na otvorenie zimnej sezóny v plánovanom termíne 18. decembra 2004.
Oznámil to hovorca finančnej skupiny J&T Maroš Sýkora, ktorá prostredníctvom a. s. Tatranské lanové dráhy (TLD) zabezpečuje prevádzku lanových dráh v Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici a na Skalnatom plese. Podľa jeho slov kabínková lanová dráha z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso má však po ničivej veternej smršti padnuté a zakliesnené lano, pravdepodobne bude potrebná jeho výmena. Na trati pozemnej lanovej dráhy zo Starého Smokovca na Hrebienok sú stále popadané stromy.
Zjazdové trate z Lomnického sedla na Skalnaté pleso nie sú však poškodené a budú upravené ihneď po dostatočnom prírodnom zasnežení. Zjazdová trať zo Skalnatého plesa do Tatranskej Lomnice je v dolnom úseku zavalená padnutými stromami rovnako ako zjazdová aj sánkarská trať z Hrebienka do Starého Smokovca. Tieto prekážky bude potrebné odstrániť a zároveň upraviť okraje trate kvôli bezpečnosti lyžiarov a sánkarov. V zimnom období sa spoločnosť TLD stará aj o prevádzku lyžiarskych trás. "Spoločnosť Tatranské lanové dráhy vyvinie maximálne úsilie, aby boli škody v čo najkratšom čase odstránené a zimná sezóna otvorená najneskôr na blížiace sa Vianoce," dodal Sýkora.
Spoločnosť Tatranské lanové dráhy majetkovo patrí ZSSK . Keďže však dosahovala nízke zisky, ZSSK sa rozhodla dať ju do prenájmu. V októbri 2003 vyhlásila tender na prevádzkovateľa TLD. Do finále postúpila a zvíťazila spoločnosť Renta Real Estates Management. Tá je dcérskou spoločnosťou britskej investičnej spoločnosti Mountain Holiday Ski Resorts Plc. (MH&SR), ktorej spoluinvestorom je aj J&T. Podľa nájomnej zmluvy menované lanové dráhy vo Vysokých Tatrách má v prenájme britský investor, ktorý sa zaviazal do TLD a tatranského regiónu investovať. Nájomná zmluva bola uzatvorená na 5 rokov pri ročnom nájme 30 miliónov Sk, čo je viac, ako bol ročný zisk TLD.

Škodu na lanovkách zatiaľ nevedia odhadnúť
SITABRATISLAVA 22. 11. 2004 - Trasa kabínkovej a pozemnej lanovky vo Vysokých Tatrách je ...
ZSSK má ešte poškodené dva rušne s pluhmi a jeden rušeň, na ktoré padol strom. Piatková víchrica našťastie nepoškodila žiadnu súpravu TEŽ . Na trati boli v tom čase tri súpravy. Rušňovodiči ich stihli odstaviť v miestach, kde bolo menej stromov. Električky ostali stáť na zastávke v ...

Železničná spoločnosť prenajala Tatranské lanové dráhy finančnej skupine J&T

ZSSK prenajala tatranské lanovky finančnej skupine J&T

Do konca novembra 1999 by mali pracovníci ŽSR - TLD skončiť revíziu lanovej dráhy.

( Národná obroda 19991120 )

  1 2 3 4 5
A  
B
C
Všetky fotografie / all pohotos: © Addams


A 1 dolná stanica KLD v Tatranskej Lomnici - pohľad od juhovýchodu (13. IX. 2000/7:16)
2 dolná stanica KLD v Tatranskej Lomnici - pohľad od východu (13. IX. 2000/7:27)
3 dolná stanica KLD v Tatranskej Lomnici - obratisko kabínok (13. IX. 2000/11:03)
4 Kabína č. 54 KLD pri stanici v Tatranskej Lomnici (13. IX. 2000/7:21)
5 dolná stanica KLD v Tatranskej Lomnici - pohľad od severovýchodu (13. IX. 2000/11:02)
B 1 Informačná tabuľka v kabínke KLD (13. IX. 2000/10:34)
2 Nákladná kabína KLD pri stanici Štart (24. IX. 2000/10:42)
3 Pohľad na južnú časť KLD od stanice Štart (13. IX. 2000/11:00)
4 Kabína č. 87 KLD pri stanici Štart - pohľad od juhu (13. IX. 2000/10:50)
5 Kabína č. 43 KLD pri stanici Štart - pohľad od severu (13. IX. 2000/10:39)
C 1 Zdravotnícke kabínky KLD (Skalnaté Pleso 15. III. 2001)
View to KLD health cabs (Skalnate Pleso 15. III. 2001)
2 Interiér zdravotníckej kabínky KLD (Skalnaté Pleso 15. III. 2001)
View to health cab interior KLD (Skalnate Pleso 15. III. 2001)
3 VLD/KLD - úsek južne od Skalnatého Plesa (15. III. 2001)
4 Pohľad na trasu KLD od stanice na Skalnatom plese (13. IX. 2000/8:49)
5 Budova KLD - pohľad od juhu (Skalnaté Pleso 15. III. 2001)
KLD building - view from south (Skalnate Pleso 15. III. 2001)

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Tatrách znamenalo pro zdejší dopravu ohromující zlepšení, současně ale prokázalo, že ...

( BÍLEK Richard )

Lanová dráha premáva denne v zimnom období 8:00 - 16:30 hod., v letnom období 8:00 - 17:30 hod. a v období 1. VII. - 31. VIII. 8:00 - 19:30 hod.
Lanová dráha je v prvý pondelok v mesiaci a 6. XI. - 11. XII. 2000, 14. V. - 11. VI. 2001 z technických príčin pre cestujúcu verejnosť mimo prevádzky.
Dolná stanica v Tatranskej Lomnici je za zotavovňou Morava. Zo stanice Štart oboma smermi preprava len v prípade voľného miesta v kabínke.
Za nepriaznivých poveternostných podmienok lanová dráha nepremáva.
Dĺžka: 3682 m
Rýchlosť: 5 m/s
Cestovný čas: 12,4 min.
Počet kabín: max. 108
Kapacita kabínky: 4 osoby
V prevádzke od: 1995
Výrobca: Brüder - Girak, Rakúsko
 

km

stanica

0 Tatranská Lomnica (903 m.n.m.)
2 Štart ( 204 )
4 Skalnaté Pleso (1764 m.n.m.) ( 200 , 201 , 204 , 253 )
( ŽSR )

Presný počet nakladných kabín síce nepoznám, ale videl som nasledujúce:

 • N 1
 • N 2
 • N 3
 • N 4
 • M 1
 • 2 "zdravotnícke" kabíny pre prevoz zranených vo vodorovnej polohe (deponované na Skalnatom plese)
 • Na budove KLD v v Tatranskej Lomnici je tabuľka s textom:

  Stavbu prevádzali Pozemné stavby n. p. Prešov, ST AS-01 Prešov, Delňa
  Stavba bola ukončená v roku 1971

  Výrobcom kabín KLD je

  Karroserie-und Stahlbau
  Swoboda Gmbh
  Schloß Oberweis bei Gmunden
  A-4664 Oberweis / Oberösterreich, Rakúsko

  Jazda Tatranská Lomnica - Skalnaté Pleso (vrátane cca 70 sek. trvajúceho prejazdu stanicou Štart) trvá 14 min.

  Addams 24. IX. 2000

  Odkazy:

 • Cenník lanovky/Price list of Funicular Railway
 • Železničná stanica Tatranská Lomnica
 • Kabínky opäť na lanách
 • Lanové_dráhy - diskusné fórum časopisu K-Report
 • Lanovky
 • Tatranská Lomnica
 • Tatranská Lomnica II
 • Funicular Railway
  Tatranska Lomnica – Skalnate pleso

   
  Funicular railway runs daily on wintry season 8:00 - 16:30 h., on lukewarm season 8:00 - 17:30 h. and on period 1. VII. - 31. VIII. 8:00 - 19:30 h.
  Funicular railway is on first Monday on month and 6. XI. - 11. XII. 2000, 14. V. - 11. VI. 2001 because technical causality for passengers community out of order .
  Lower station in Tatranska Lomnica is abaft convalescence building Morava. From station start both direction traffic only on the chance free seating into cab.
  Behalf adverse atmospheric condition funicular railway non-runs.
   
  Length: 3682 m
  Speed: 5 m/sec
  Travel time : 12,4 min.
  Number of cab: max. 108
  Cab capacity: 4 person
  Operated since: 1995
  Producer: Brüder - Girak, Austria

  km

  Station

  0 Tatranska Lomnica (903 m.n.m.)
  2 Start ( 204 )
  4 Skalnate Pleso (1764 m.n.m.) ( 200 , 201 , 204 , 253 )
  ( ZSR )
  Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
  Full version is available at
  Rail CD only.

  Odkazy:

 • Price list of Funicular Railway
 • Železničná stanica/Railway Station Tatranská Lomnica
 • Funicular Railways - K-Report magazine discussion group
 • Lanovky/Funicular Railways
 • Tatranská Lomnica
 • Tatranská Lomnica II

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 01-V-2005
  ( h202.htm )