Rušne ÖBB radov 1014 + 1142
1014

Rušne tohoto rad sporadicky zachádzajú do žst. Bratislava-Petržalka .

Rušeň ÖBB 1014 017-6, na na 10. koľaji žst. Bratislava-Petržalka Rušeň ÖBB 1014 017-6, na na 10. koľaji žst. Bratislava-Petržalka + rušeň ZSSK 363 014
©
Alutech 2003:06:06-11:28:29

1142

Rušeň 1142 566-7 ÖBB, na na 6. koľaji žst. Bratislava-Petržalka Rušeň ÖBB 1142 566-7, na na 6. koľaji žst. Bratislava-Petržalka
© Emil Schenk 20020102
1142-240.jpg/30,3 kB 20010526/17:03 hod. Bratislava-Petržalka - rušeň ÖBB 1142 637-6 + rušeň ZSSK 240 038-0 po vypriahnutí R 403 (Wien Südbf - Bratislava hl. st.)
20010526/17:03 hod.
Bratislava-Petržalka station - ÖBB 1142 637-6 locomotive + ZSSK 240 038-0 locomotive D 403 train (Wien Südbf - Bratislava hl. st.)
©
Addams
Rušeň 240 135-4 s príprahovým rušňom 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka, na 6. koľaji (vpravo) rušeň 1142 566-7 ÖBB (trs702a) Rušeň ZSSK 240 135-4 s príprahovým rušňom 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji (vpravo) rušeň ÖBB 1142 566-7
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 240 135-4 s príprahovým rušňom 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka, na 6. koľaji (vpravo) rušeň 1142 566-7 ÖBB (trs702b) Rušeň ZSSK 240 135-4 s príprahovým rušňom 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji (vpravo) rušeň ÖBB 1142 566-7
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 742 297-5 pri zapriahaní rušňa 240 135-4 po odpriahnutí od príprahového rušňa 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka, na 6. koľaji (v strede) rušeň 1142 566-7 ÖBB, (vpravo) na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8 (trs702c) Rušeň ZSSK 742 297-5 pri zapriahaní rušňa ZSSK 240 135-4 po odpriahnutí od príprahového rušňa 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji (v strede) rušeň ÖBB 1142 566-7, (vpravo) na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8
© Emil Schenk 20020102
Bratislava-Petržalka 20020102/11:16 (trs702d) Rušeň ZSSK 742 297-5 pri zapriahaní rušňa ZSSK 240 135-4 po odpriahnutí od príprahového rušňa 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji (v strede) rušeň ÖBB 1142 566-7, (vpravo) na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka, na 6. koľaji (vpravo) rušeň 1142 566-7 ÖBB (trs702e) Rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji (vpravo) rušeň ÖBB 1142 566-7
© Emil Schenk 20020102
Bratislava-Petržalka 20020102/11:16 (trs702f) Rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji (vpravo) rušeň ÖBB 1142 566-7
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 1142 566-7 ÖBB na 6. koľaji, (v strede) rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji, (vpravo) na 2. koľaji žst. Bratislava-Petržalka motorový vozeň 892 073-8  (trs702g) Rušeň ÖBB 1142 566-7 na 6. koľaji, (v strede) rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji, (vpravo) na 2. koľaji žst. Bratislava-Petržalka motorový vozeň 892 073-8
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 1142 566-7 ÖBB na 6. koľaji, (vpravo) rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji, žst. Bratislava-Petržalka  (trs702h) Rušeň ÖBB 1142 566-7 na 6. koľaji, (vpravo) rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji, žst. Bratislava-Petržalka
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 1142 566-7 ÖBB na 6. koľaji, (vpravo) rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji, žst. Bratislava-Petržalka  (trs702i) Rušeň ÖBB 1142 566-7 na 6. koľaji, (vpravo) rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji, žst. Bratislava-Petržalka
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji, (vpravo) rušeň 1142 566-7 ÖBB na 6. koľaji žst. Bratislava-Petržalka (trs702j) Rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji, (vpravo) rušeň ÖBB 1142 566-7na 6. koľaji žst. Bratislava-Petržalka
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka, na 6. koľaji (v strede) rušeň 1142 566-7 ÖBB, (vpravo) na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8 (trs702k) Rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji (v strede) rušeň ÖBB 1142 566-7, (vpravo) na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8
© Emil Schenk 20020102
Rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka, na 6. koľaji (v strede) rušeň 1142 566-7 ÖBB, (vpravo) na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8 (trs702l) Rušeň 1116 702-0 v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji (v strede) rušeň ÖBB 1142 566-7, (vpravo) na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8
© Emil Schenk 20020102
Z ľava: rušeň 240 135-4 po odpriahnutí od príprahového rušňa 1116 702-0 (zakrytý rušňom 1142 566-7 ÖBB) v čele mimoriadneho rýchliku (Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka, na 6. koľaji rušeň 1142 566-7 ÖBB, na 1. koľaji rušeň 240 102-4, na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8 Z ľava: rušeň ZSSK 240 135-4 po odpriahnutí od príprahového rušňa 1116 702-0 (zakrytý rušňom ÖBB 1142 566-7) v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji žst. Bratislava-Petržalka , na 6. koľaji rušeň ÖBB 1142 566-7, na 1. koľaji rušeň ZSSK 240 102-4, na 2. koľaji motorový vozeň 892 073-8
© Emil Schenk 20020102
Z ľava: rušeň ZSSK 742 297-5 pri zapriahaní rušňa ZSSK 240 135-4 po odpriahnutí od príprahového rušňa 1116 702-0 (zakrytý rušňom ÖBB 1142 566-7) v čele mimoriadneho rýchliku ( Poprad-Tatry - ) Bratislava-Nové Mesto - Nürnberg Hbf na 8. koľaji, na 6. koľaji rušeň ÖBB 1142 566-7, na 2. koľaji žst. Bratislava-Petržalka motorový vozeň 892 073-8
© Emil Schenk 20020102

Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 18-II-2002
Posledná aktualizácia / Last update : 29-VI-2003
( http://www.rail.sk/arp/slovakia/rolstock/1142.htm )