Súpravy vlakov IC 500 - 503

Súpravy vlakov IC 500 - 503 sú zväčša zložené z rušňov radu 350 ( príp. 362 alebo 363 ) a modernizovaných (v r. 1996) a veľmi poruchových vozňov radov Aheer , Bheer , WRReer (veľkopriestorové vozne) a BDseer (vozne s oddielmi tzv. "kupé"), zostrojených v r. 1996, ktorích podvozky napriek lži, zverejnenej na servri modernizujúcej ŽOS Vrútky , nevyhovujú medzinárodnej norme UIC , vďaka čomu nemôžu prekročiť hranice Slovenskej republiky. Vďaka tzv. "vietnamskému" usporiadaniu tých sedadiel vozňov Bheer , ktoré sú rovnako smerované, sú nevhodné na sedenie pre osoby vyššie ako 170 cm (preto ten názov), preto je pre tieto osoby vhodnejšie zakupovať miestenky v týchto vozňoch na miesta so stolíkmi, príp. do vozňov radu BDseer (zvyčajne označených ako miest. vozne č. 3), ktoré majú prijateľnejšie usporiadanie sedadiel ( "vietnamské" usporiadanie sedadiel, avšak pri stolíkoch, je chybou aj vozňov 2. triedy vlakov TGV ). Voči vozňom radov Aheer , Bheer , WRReer a BDseer modernizovaným v r. 1996 sú trocha lepšie vozne vozne modernizované v r. 2000, ktoré sú v súčasnosti nasadzované na R 274/5 Slovenská strela (Bratislava hl. st. - Praha-Smíchov - Bratislava hl. st.).
Problémovým miestom vozňov radov Aheer , Bheer , WRReer a BDseer modernizovaných v r. 1996 je aj často zlyhávajúca malá klimatizácia, ktorá občas spôsobuje, že sa vozne stávajú pojazdnou "saunou" a to i napriek prípadnému otvoreniu veľmi malých okienok vozňov.
Napriek všemožnej snahe ich pracovníkov o udržovanie vyššieuvedených vozňov v prijateľnom stave, a viac ako katastrofickej finančnej situácii fyrmy, si
ŽSR nemôžu dovoliť nákup nových vozňov, a tak sú nútené prevádzkovať to, čo majú.
Počas dlhodobej rekonštrukcie trate Bratislava-Rača - Trnava je v niektorích fázach nevyhnutné úplné prerušenie dopravy, čo spôsobuje odklony diaľkových vlakov, vrátane IC 500-3, v úseku Bratislava-Vinohrady - Pezinok - Trnava - Leopoldov na trať Bratislava-Vinohrady - Senec - Galanta - Sereď - Leopoldov, čo spôsobuje menšie meškanie (IC-vlaky cca 10 min., ostatné cca 25 min.). Takmer všetky osobné vlaky premávajú v celej trase predpísanej cestovným poriadkom, avšak s výnimkou práve rekonštruovaného úseku trate, na ktorom sú vlaky nahradzované autobusmi, čo spôsobuje meškanie cca 25 min. Keďže na postupnosť a dĺžku vykonávania jednotlivých fáz týchto prác vplýva viacero faktorov (vrátane poveternostných vplyvov), nie je možné na dlhšie obdobie presné dátumové určenie jednotlivých období ich vykonávania.

IC 502 Kriváň v čele s rušňom 363.095 prechádza cez zastávku Bratislava-Vinohrady - jar 1995
IC 502 Kriváň v čele s rušňom 363.095 prechádza cez zastávku Bratislava-Vinohrady - jar 1995
(C)
Addams


Späť / Back Strana vytvorená / Site created : 4. IX. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 3. I. 2001
( mov1996.htm )