Prehľad dĺžok, vlastných hmotností, ložných hmotností, počtu oddielov a miest vo vozňoch osobnej dopravy používaných na tratiach ŽSR
Table of lenght, unladen weight, effective load, number of compartments and seats
ZSR passenger cars
(2000/1)

os.vozne , bat. a pošt. , špec. , prípojné , mot. , el. mot. jednotky , ČD , MÁV , PKP , DB , CFR , ÖBB

Rad vozňa / Car Class Rok výroby / Year of construction Vlastná hmotnosť vozňa / Car Unladen weight (t) Ložná hmotnosť / Effective load (t) Dĺžka vozňa / Car lenght (m) Počet oddielov / Number of compartments Počet miest / Number of seats Poznámka / Note
1. 2. 1. 2.
triedy / Class
Osobné vozne / Passenger cars
A 1967 39,3   24,5 9   54    
1970-80 40   24,5 9   54    
Aee 1974-78 40   24,5 9   54    
Aheer 1996-97 43   24,5     52   Na začiatok stranymalá klimatizácia / slight air conditioning
Amee 1987 38,5   26,4 11   66    
Apee 1993-95 40   24,5     54    
Apeer 1996 43   24,5     55   malá klimatizácia / slight air conditioning
B 1969-71 39 - 24,5 - 10 - 80 NDR / East Germany
1965-68 39 - 24,5 - 10 - 80 MĽR / Hungary
1974-85 39 - 24,5 - 10 - 80  
1965-75 42 - 24,5 - 10 - 72  
Bee 1974-85 39 - 24,5 - 10 - 80 teplovzdušné / Na začiatok stranyheat air CZE
Bh 1966-74 39,7 - 24,5 - 2 - 88 MĽR
Bheer 1996-97 43   24,5       76 malá klimatizácia / slight air conditioning
Bmee 1986 38,5   26,4   11   88  
66  
Bt 1972-75 39,7 - 24,5 - 2 - 88 VT - Studénka
Bte 1987-92 38 - 24,5 - 2 - 88 VT - Studénka
Bymee 1989-90 40 - 26,4 - 3 - 96 elektrické kúrenie / Electrical heating CZE a CZ
BDmee 1987 39 7,5 26,4 - 5 + - 40  
30  
BDmeer 1987-88 40 7,5 26,4 - 5 + - 40 vybavený zdvíhacou Na začiatok stranyplošinou pre vozíky invalidov / added wheelchair lift
BDs 1974-81 39 7 24,5 - 5 - 40  
BDsee 1974-81 39 7 24,5 - 5 - 40  
BDseer 1997 43 7 24,5   4 +   24 vybavený zdvíhacou plošinou pre vozíky invalidov / added wheelchair lift
Batožinové a poštové vozne / Lugagge and Post cars
D 1957-62 34,4 12 23,3 - - - -  
Dr 1972 35 9 24,5 - - - -  
Ds 1974 38,5 18 24,5 - - - -  
Dsr 1976 36 9 24,5 - - - -  
Dw 1971 39,0 20 24,5 - - - - Na začiatok strany
Dwe 1971 39,0 20 20 - - - - priebežný kábel
Dweer 1984 39 16 24,5 - - - -  
Gs 1985 16,0 25 14,0 - - - -  
Postw 1984 39,0 16 24,5 - - - - VT - Studénka
Špeciálne vozne / Special cars
Salón   42-50   24,5          
SR   42-50   24,5          
WR § 1976 45   24,5       48  
WRRm § 1978 46   26,4 2     40  
WRReer 1997 43   24,5       44  
WLAB x 1978 46   24,5 10 10 20 30 priebežné vedenie
1985 46   24,5 10 10 20 30  
WLABv x 1981 46   24,5 10 10 20 30 priebežné vedenie
WLABmvee x 1995 56   26,4 11 11 22 33 plná klimatizáciaNa začiatok strany / full air conditioning
Bc 1974-78 41,5   24,5   9   72 54 ležadiel v oddieloch / couchette places in compartments
1980 42   24,5   9   72 54 ležadiel v oddieloch / couchette places in compartments
1984 42   24,5   9   72 54 ležadiel v oddieloch / couchette places in compartments
BRcm 1985 45   26,5   5   40 30 ležadiel v oddieloch Na začiatok strany/ couchette places in compartments, 24 miest v reštauračnom oddiele / places in dinning compartment
Prípojné vozne / Middle cars
011 (Baafx) 1976-83 15   14,0   1   62 naftové, teplovzdušné / heating by means of forced air, diesel
020 (Bix) 1960-66 23   18,5   3   68 naftové, teplovzdušné / heating by means of forced air, diesel
1960-69
050 (Bmx) 1966-68 32   24,8   2   80 naftové, teplovzdušné Na začiatok strany/ heating by means of forced air, diesel
053 (Bnp) 1969-70 34   24,5   2   88 naftové, teplovzdušné / heating by means of forced air, diesel
Motorové vozne / Motor cars
810   20 0,4 ++ 13,97   1   55  
811   23 0,4 ++ 13,97   1   53  
820   1,6 1 18,5   2   56  
830   43,1 1 21,2   2   56  
46,7 od č. / from No. 091
850   50,2 2 24,79   1 ~   48 ~ od č. / from No. 003-1
851   50,2 2,7 24,79   1   48  
853                  
Elektrické motorové jednotky / Electric motor units (EMU)
425.95                 od / since Na začiatok stranyX/2000
460   233 5 122,5   8   336 - 3 kV
560   239,6 2 122,5   8   336 ~ 15 kV 50 Hz
vozne ČD / cars 1)
021 (Bifx)                  
Aeel                 modernizovaný, centrálny zdroj energie
Ahee 1996 39,6   24,6 2   60   modernizovaný
Bhee 1966-74 41   24,5       78  
Bmee 1986 38,5   26,4   11   66 centrálny zdroj energie
Bymee 1989-90 39   26,4   3   96 centrálny zdroj energie
1990 39   26,4   3   68 modernizovaný, centrálny zdroj energie
Bee 1965-72 39,3   24,6   7   58 modernizovaný, Na začiatok stranycentrálny zdroj energie
Beel                 modernizovaný, centrálny zdroj energie
Beer 1972-85 39   24,6   10   52+1 det. modernizovaný, centrálny zdroj energie
BDmeer 1987-88 40   26,4   5   30 centrálny zdroj energie
vozne MÁV / cars
A   40   24,5 9   54    
Apmz (61)   46   26,4 2   60    
AB   40   24,5 4 5 24 40 Na začiatok strany
B   39   24,5   10   80  
Bmz (61)   51   26,4   11   66  
Bpmz (61)   45   26,4   2   80  
Bc   41   24,5   9   54  
WLABm (61)   52   26,4 11 11 22 33  
WRmz (61)   50   26,4          
vozne PKP / cars
Admnu (61)   45   26,4 9   54    
Bdmnu (61)   49   26,4   11   66  
Bc   41   26,4   10   60 Na začiatok strany
  38   24,5   9   54
WLAB   47   24,5 10 10 20 30  
WR   43   24,5          
vozne DB / cars
Apm (61)   44   26,4 2   48    
ABm                  
Bpm (61)                  
Bm (61)                  
B11m   41   26,4   11   66  
Bcm   41   26,4   10   60  
WLAB   45   24,5 10 10 20 30  
WLABm (61)   54   26,4 10 10 20 30 Na začiatok strany
vozne CFR / cars
Amee   39   26,4 9   54    
Bmee   39   26,4   11   88  
Bc                  
WLABm   44   26,4 11 11 22 33  
vozne ÖBB / cars

ABmz

        4 6 24 36

Simmering-Graz-Pauker AG, prevádzka Simmering

Bmz   45   26,4   11   66 Simmering-Graz-Pauker AG, prevádzka Simmering


WL......... lôžkové vozneNa začiatok strany / sleeping cars
Bc.......... ležadlové vozne / couchette cars
WR....... reštauračné vozne / dinning cars


Vysvetlivky / Key:

+ jeden oddiel naviac, vyhradený pre prepravu invalidov na vozíkoch pre invalidov
added disabled on wheelchair 1 compartment
++ sklopením 5 sedačiek v nevyhnutných prípadoch aj na neobsadenom stanovišti rušňovodiča
tilt 5 seat-stick into necessary case also in vacancy cab
§ vozne oboch radov sú vzájomne zastupiteľné
cars both classes are reciprocal supplyfied
1) uvedené sú len vozne s odlišnými parametrami od vozňov Na začiatok stranyŽSR
showed are only cars different characters to ZSR cars
x lôžkové vozne môžu mať alternatívne usporiadanie lôžok 1. triedy, 2. triedy alebo kombinovane
sleeping cars able do have alternate 1. class, 2. class or combined bed arrangement

Prehľad parametrov rušňov používaných na tratiach ŽSR
Prehľad parametrov starších vozňov používaných na tratiach ČSD
Vlaky vyššej kvality na tratiach ŽSR


Späť na " Prehľad parametrov vozňov osobnej dopravy používaných na tratiach ŽSR (2001/2) "  
Strana vytvorená / Site created : 2. I. 2000
Posledná aktualizácia / Last update : 4. IX. 2000
( passcar2.htm )