Železničná trať / Railway line
Zvolen os. st. - Zvolen mesto

Zoznam staníc / Station list

Buďte rušňovodičom na trati Vrútky - Banská Bystrica - Zvolen
TABLET.TV vďaka spolupráci s ZSSK prináša našim čitateľom zážitok, inšpirovaný hitom severských televízií. Projekt umožňuje precestovať reálnu vlakovú trať Vrútky - Banská Bystrica - Zvolen osobná stanica v roli rušňovodiča!
Bratislava (Teraz.sk/TABLET.TV) - TABLET.TV vám vďaka spolupráci s Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) predstavuje videoexperiment, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval. Podobné projekty sú však hitom mnohých zahraničných, najmä severských televízií.
Na rozdiel od neho však budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu cesty opíše, čo sa v danom okamihu okolo vás nachádza. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré znamená prechod do vlakovej reality. Príjemnú cestu!


Vrútky - Banská Bystrica - Zvolen osobná stanica , 480 x 270

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
0 0,000 132233   oo Zvolen osobná stanica / Passenger Station [ 150 , 153 , 160 , 171 ] Zvolen-Pustý Hrad; Zvolenská železiareň z.; Zólyomi vasgyár mh.
      o   súbeh tratí / connection of lines 153 / 160 , 170  
      o   súbeh tratí / connection of lines 160 / 170  
      o   súbeh tratí / connection of lines 170 / 321  
  1,246 / 1,029 ( 321 )     o odbočka Zvolen mesto [ 170-2, 321 ]  
1 1,194 ( 321 ) 132639   o Zvolen mesto z [ 170-2, 321 ]  

Zvolen - Magecany
200-kilometrová stredoslovenská magistrála patrí k dráharsky najatraktívnejším tratiam ŽSR, najmä jej východná polovica. Za éry ČSD tvorila v cest. poriadku ...

(Jaroslav Přibyl, Tulák po drahách č. 35/3. III. 2004)

číslo trate/Line No. od/since
43  
430  
170 1993

Odkazy/Links:

  • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
  • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
  • Rušňové depo Zvolen ( 1 , 2 , 3 )


  • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
    Strana vytvorená / Site created : 05-III-2000
    Posledná aktualizácia / Last update : 25-12-2015
    ( h170-1.htm )