Železničná trať / Railway line
Starý Smokovec - Štrbské Pleso
(rozchod koľaje/gauge: 1 000 mm)

Zoznam staníc / Station list

13. VIII. 1912  

sprevádzkovanie elektrifikovanej trate / electrified line opening (Zdroj / Source : 33 )

16. XI. 2004   zastavenie dopravy z dôvodu poškodenia infraštruktúry víchricou približne do / Operating stop because damage line parts of Storm aprox. up to 15. VI. 2005

Pod tatranskými štítmi pribudol nový most
... V km 27,285 na trati TEŽ medzi Štrbském Plesom a Vyšnými Hágami tak nahradil starým most - nový.
(úplné znenie clánku: Ž-Semafor 11/2006)

Aktuálna železničná doprava v Tatrách (22. 11. 2004)

Náhradná autobusová doprava v utorok na všetkých úsekoch (22. 11. 2004)

Úsek Poprad-Studený Potok - Tatranská Lomnica je spojazdnený, TEŽ je ... (22. 11. 2004)

Sprevádzkovanie železnice bude trvať niekoľko mesiacov (22. 11. 2004)

Škody v Tatrách odhadujú ŽSR predbežne na 110 mil. Sk (22. 11. 2004)

Niektoré úseky vo Vysokých Tatrách stále nie spojazdnené (21. 11. 2004)

Železničná doprava na viacerých úsekoch vylúčená (19. 11. 2004)

Železničná doprava ... je zastavená (19. 11. 2004)

Stromy prerušili dopravu
Nový Čas22. 3.2004, Pavol Hudák - Mimoriadne silný vietor spôsobil cez víkend problémy vo Vysokých Tatrách a ich okolí. Začali padať stromy na ...

 

Nárazový vietor spôsobil prerušenie železničnej dopravy
Železnice Slovenskej republikyBratislava (28.10.2002) - Zhoršené počasie, predovšetkým silný nárazový vietor a na východnom a strednom Slovensku i silný dážď, počas dnešnej noci z 27. na 28. októbra spôsobili na viacerých miestach problémy vo vlakovej doprave. Najhoršia situácia bola ...
ŽSR prijali viaceré opatrenia kvôli zabezpečeniu a bezpečnosti vlakovej dopravy v postihnutých a ohrozených miestach, situáciu priamo na tratiach monitorujú pochôdzkári traťového hospodárstva, dispečerský aparát, posilnené boli pohotovostné služby. Na tratiach... (krátené)

Zlé počasie ochromilo z nedele na pondelok železničnú dopravu
Železničná spoločnosť, a. s.Bratislava (28.10.2002) - Silný vietor, dážď i padajúce lístie spôsobili meškania vlakov osobnej dopravy na mnohých úsekoch železničných tratí na Slovensku. Najviac postihnuté je územie Vysokých Tatier a okolie.
V nedeľu v noci o 22.00 bola prerušená ...(krátené)

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Údržba prostriedky vráti
Nová električka na Štrbské Pleso od prvého decembra

(úplné znenie článku sa nachádza v č. 23/2001 časopisu Ž-Semafor z 5. XII. 2001)

Štôľa - zrušená výhybňa nachádzajúca sa v km 26, 31 - 26, 97 úseku Vyšné Hágy - Popradské Pleso. Jej ešte zachovalé pozostatky sú dostupné asi aj z neďalekej cesty, ale (pre odvážnejších) aj cca 1 km pešo po trati zo žzast. Popradské Pleso smerom na Starý Smokovec .

(Addams -stav k 15. X. 2004)

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov
Kilometer
position due to
Hectometer
stones

štatistické
číslo
Statistic
No.
umiestnenie
budovy
Building
position
názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
00 13,088 140509 oo xx Starý Smokovec [ 183-1 , 184 ] Tátrafüredek
01 13, 651 141200 xo xx Nový Smokovec z Ujtátrafüred mh.
02 14, 141 141101 xx xo Sibír z Iskra z.; Szikraház mh.
03 15, 235 141002 xo xx Tatranské Zruby z Tatranský Domov z.; Tátraotthon mh.
04 16,786 / 16,82 140806 oo xx výhybňa Tatranská Polianka z Tátraszéplak
xx 17, 79_ xxxxxx xx xx most/bridge  
06 18, 377 140707 xo xx Danielov dom z  
07 19, 766 140608 xo xx Nová Polianka z  
xx 20, 31_ xxxxxx xx xx most/bridge  
09 22, 294 140400 xx oo Vyšné Hágy Vyšné Hágy z.; Felsöhági mh.
xx 26, 38_ xxxxxx xx xx zrušená výhybňa Štôľa (26, 31 - 97)  
14 27, 420 140301 xx xo Popradské Pleso z. Popráditó mh.
15 __, ___ xxxxxx     Nové Štrbské Pleso Ujcsorbató mh.
xx 28, 56_ xxxxxx xx xx most/bridge (?)  
xx 28, 66 - 77 xxxxxx xx xx most/bridge  
16 29, 110 140103 oo xx Štrbské Pleso [ 182 ] Csorbató; Csorbatópart

Zdroj / Source : ŽSR

číslo trate/Line No. od/since
420 ????
183 1993

Odkazy/Links:

 • Informácie vzťahujúce sa ku všetkým tratiam TEŽ, príp. aj OŽ
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Úzkorozchodné dráhy - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report
 • Vysoké Tatry I
 • Vysoké Tatry II
 • Vysoké Tatry III
 • Vyšné Hágy II

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 02-I-2000
  Posledná aktualizácia / Last update : 25-XII-2006
  ( h183-2.htm )