ETR 310
ICS

ETR 401

ETR 450

ETR 460/480

ETR 470
Cisalpino

ETR 480 AP
Penduloso

ETR 490
Alaris

ETR 500

ETR 650

ETR 680

ETR 650

Železničnej spoločnosti chýbajú prostriedky na obnovu vozňov
TASRVysoké Tatry 22. 06. 2004 - Z celkového počtu 1 429 vozňov osobnej železničnej dopravy na Slovensku iba 71 má menej ako 5 rokov a 41 menej ako 10 rokov. Vek ostatných sa pohybuje v rozpätí od 10 do 40 rokov. Riaditeľ košickej Divízie osobnej prepravy ZSSK Pavol Gallo pre TASR uviedol, že vozový park je zväčša zastaraný a na ďalší rozvoj koľajových vozidiel ZSSK , a. s. nemá financie.
Štát by mal prispievať na obnovu sumou asi 500 miliónov Sk ročne. Ako konštatoval Gallo, žiadne prostriedky zatiaľ nedostali. Brzdí to skvalitňovanie kultúry cestovania. "Budeme žiadať ministerstvo dopravy, aby sa uznesenie vlády plnilo," zdôraznil. Ako ďalej uviedol, zámerom spoločnosti je najmä v letnom období maximálne využívať v rýchlikovej doprave klimatizované vozne. Takto vybavených je však iba 110 vozňov, čo je 7 % z celkového počtu.
Pri príprave nového grafikonu, ktorý finišuje, uvažovala ZSSK so zavedením 4 súprav typu Pendolino , avšak pre nedostatok zdrojov nákup nerealizovala. Cestujúcich medzi Slovenskou a Českou republikou však poteší informácia, že ČD uvažujú od januára budúceho roka s nasadením týchto vysokorýchlostných (?!?) jednotiek. Všetkých 7 súprav bude jazdiť na hlavnom ťahu v ČR, ale 3 páry budú zachádzať aj do Bratislavy. Podľa Galla je to krok vpred v diaľkovej doprave. Dodal, že sa podarilo vyriešiť aj cestovanie do Viedne s možnosťou pokračovania do ďalších krajín Európskej únie.

Štát neplní podľa ZSSK program rozvoja osobnej dopravy (18. 06.2004)

MDPT SR pozastavilo všetky investičné aktivity ZSSK
Hospodárske novinydj 07.07.2003 - I keď a.s. Železničná spoločnosť ( ZSSK ) vlani deklarovala spoločný postup pri nákupe, prevádzke a údržbe vkakov s naklápacími skriňami Pendolino s ČD , nebude ich kupovať.
Slovenské ministerstvo dopravy ako akcionára ZSSK pozastavilo všetky investičné aktivity. Keďže však obe strany neuzavreli zmluvu, nevyplývajú pre železničného dopravcu zo SR žiadne sankcie ani penále. Rýchlovlaky by však od taliansko-francúzskeho koncernu ALSTOM dostali za zvýhodnených cenových podmienok. ČD do konca budúceho roka nakúpia sedem takýchto súprav za 4,37 mld Kč.

ZSSK chce záruku štátu na nové vlaky
Štátne garancie za úvery firmám sú vážnym problémom, napriek tomu sa uvažuje aj o ďalších
Vlaky Pendolino by mali zrýchliť prepravu medzi Bratislavou a Košicami. Železničná spoločnosť však pri úvere na ich nákup chce štátnu garanciu...
Národná obroda3. September 2002, Andrej Bančanský, Bratislava - Hoci poskytovanie štátnych garancií na úvery firmám je pre našu ekonomiku už vážnym problémom, úvahy o poskytovaní ďalších sa nekončia. Záujem o ďalšiu štátnu garanciu na úver v hodnote vyše 3,2 mld Sk má napríklad Železničná spoločnosť ( ZSSK ) na nákup štyroch elektrických vlakových jednotiek s naklápacími skriňami Pendolino . Ide o vlaky, ktoré by mali skrátiť cestovanie medzi Bratislavou a Košicami .
Poskytovanie štátnych garancií sa však v našej ekonomike príliš rozmohlo. Za posledných 12 rokov totiž štát poskytol garancie na úvery vo výške 250 mld Sk. Za dlžníkov pritom vláda musela kvôli garanciám zaplatiť takmer 37 mld Sk. Ani terajšia vláda sa pri poskytovaní garancií za úvery neobmedzovala. V rokoch 2000 a 2001 sa zaručila za najviac úverov v histórii SR. Pritom ide o problém, na ktorý nás už upozorňovala aj Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj. Podľa nej totiž možno obmedzením garancií lepšie kontrolovať verejné výdavky.
Dve tretiny z doteraz poskytnutých štátnych garancií na úvery v objeme 250 mld Sk boli v prospech podnikov Vodohospodárska výstavba, Slovenské elektrárne a ŽSR . ZSSK , ktorá sa uchádza o garanciu na úver na vlaky Pendolino , vznikla práve zo ŽSR , ktoré sa od 1. 1. 2002 transformovali na ŽSR ako správcu železničnej infraštruktúry a ZSSK ako železničného operátora so 100% účasťou štátu. Ručenie za železnice sa považuje za rizikové vzhľadom na ich doterajšiu stratovosť. Aj nová ZSSK zaznamenala v I. polroku tohto roka stratu 2,221 mld Sk, hoci jej výnosy v objeme 9,816 mld Sk boli v porovnaní s plánom o 250 mil. Sk vyššie. Plánované náklady 11,9 mld Sk prekročila o 1,3 %.
Na otázku, či si ZSSK môže vzhľadom na nepriaznivé hospodárske výsledky dovoliť investíciu za vyše 3,2 mld Sk, však Miloš Čikovský, hovorca ZSSK , odpovedal, že v I. polroku bola spoločnosť stratová, pretože začínala a mala vyššie náklady. Podľa jeho slov by za celý rok mala mať vyrovnaný hospodársky výsledok, prípadne mierny zisk. „ ZSSK neráta so stratami,“ povedal. V tom, že investícia na nákup vlakov Pendolino by mala byť splatená až v roku 2022, nevidí Čikovský problém. „Taká súprava môže byť v prevádzke aj 30 rokov. Prepočty o návratnosti sa ešte robia,“ dodal.

Naklápacie súpravy pre Slovensko
Železnicná spolocnost a Alstom Ferrovaria ukázali nové trendy v železnicnej doprave
680Práca 24.5.2002 - Predstavitelia Železnicnej spolocnosti, a. s., Bratislava ( ZSSK ) podpísali v Prahe 16. apríla 2002 s Ceskými dráhami ( ČD ) dohodu o vzájomnej spolupráci pri príprave a spracovaní projektu a tiež pri realizácii zmluvy o dielo pri prevádzke a vzájomnom používaní trojsystémových elektrických jednotiek s naklápacími voznovými skrinami. ZSSK deklarovala, že sa pripája k rozbehnutému projektu ČD , ktoré sú dnes v pokrocilom štádiu realizácie zmluvy na výrobu a dodávku siedmich trojsystémových elektrických jednotiek s naklápacími skrinami od spolocnosti ALSTOM Ferroviaria, S. p. A. V tejto súvislosti ZSSK spolu s firmou Alstom Ferroviaria, S. p. A., za úcasti ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozefa Macejku usporiadali 18. apríla v priestoroch hotela FÓRUM v Bratislave odbornú konferenciu pod názvom ,Využitie jednotiek s naklápacími skrinami v rámci realizácie dopravnej politiky SR a integrácie krajín stredoeurópskeho regiónu do . Príspevky jednotlivých diskutujúcich prinášame.

Na trati privítame Pendolino
Aj ked sme dlho váhali, dnes sme už rozhodnutí ako dalej
Práca , 24.5.2002 - Nedávno sme podpísali s Ceskými dráhami ( ČD ) dohodu o vzájomnej spolupráci pri príprave a spracovaní projektu a takisto pri realizácii zmluvy o dielo pri prevádzke a vzájomnom používaní trojsystémových elektrických jednotiek s naklápacími voznovými skrinami. Úcelom tejto dohody je zabezpecenie obslužnosti obyvatelstva v stredoeurópskom priestore, co v konkrétnom ponímaní znamená najmä expresné vlakové spojenie medzi hlavnými stredoeurópskymi mestami Berlín, Praha, Bratislava , Vieden, Varšava a Budapešt. ZSSK deklarovala, že sa pripája k rozbehnutému projektu Ceských dráh, ktoré sú dnes v pokrocilom štádiu realizácie zmluvy na výrobu a dodávku siedmich trojsystémových elektrických jednotiek s naklápacími skrinami od spolocnosti ALSTOM Ferroviaria, S. p. A. Som presvedcený, že od podpísania dohody k uzatvoreniu kontraktu neubehne vela casu, avšak k dosiahnutiu tohto ciela treba ešte vela vykonat. Budúcnost, ktorá je spojená s procesmi globalizácie od nás ocakáva prijatie globálnych opatrení, pretože ciastkové riešenia nic nevyriešia. Môžeme to dokumentovat konkrétnymi príkladmi nielen z Európy, ale aj zo Slovenska. Napríklad dopravná pretaženost Bratislavy nám ponúka, ba priam vnucuje, uprednostnovanie hromadnej dopravy pred individuálnou a v urcitom slova zmysle železnicnej pred cestnou. Pretože, ako je známe, železnica sa podstatne nižšou mierou podiela na znecistovaní životného prostredia a patrí medzi najbezpecnejšie druhy dopravy. Je priam odstrašujúce týžden co týžden sledovat spravodajstvo o desiatkach mrtvych na cestách, pricom pocet dopravných nehôd a takisto pocet úmrtí vzrastá, hoci enormne vzrástol postih za porušovanie dopravných predpisov. Je to podla nášho názoru dôsledok nekoncepcného riešenia problémov dopravy. ŽSR pri inovovaní voznového parku osobnej dopravy sa doteraz obmedzovali len na rekonštrukciu a modernizáciu. Jej výsledkom bolo zavedenie modernizovaných klimatizovaných súprav IC vlakov na hlavných trasách slovenských železníc, prípadne v smere do Prahy. Už takmer celé desatrocie sa pohrávame s myšlienkou nákupu nového typu kolajových vozidiel pre osobnú dopravu v podmienkach Slovenska. Dnes už je jasné, že ide o elektrickú motorovú jednotku Pendolino. Preco sme sa rozhodli práve pre tento typ naklápacej súpravy? Ako je všeobecne známe, velká cast železnicných tratí na Slovensku vedie cez hornatú krajinu, ktorá pripomína severné Taliansko, hornaté casti Švajciarska, alebo Slovinska. Výstavba vysokorýchlostných tratí v nárocnom hornatom teréne je velmi problematická a v niektorých tratových úsekoch takmer nemožná, nehovoriac o vyvolaných financných nákladoch. Príklady zo spomínaných krajín, kde naklápacie súpravy už jazdia, nás vedú k tomu, aby sme sa uberali podobnou cestou, ktorá nám umožní pri relatívne nízkych investíciách do dopravnej cesty podstatne zvýšit rýchlost na existujúcich tratiach a tým skracovat jazdné casy. Toto smerovanie je pre nás výhodné aj preto, že obstaranie elektrických jednotiek s naklápacími skrinami spolu s Ceskými dráhami bude pre ZSSK lacnejšie a efektívnejšie z hladiska ich užívania. Našou snahou bude, aby sme pri rokovaniach o zmluve dosiahli možnost kooperácie pri výrobe niektorých castí súpravy, alebo dospeli k iným formám obchodných vztahov, ktoré by vytvorili pracovné miesta pre iné rezorty národného hospodárstva na Slovensku. S polutovaním však musím povedat, že príliš dlho sme váhali s rozhodnutím, ktorým smerom sa budeme uberat. Aj ked manažment železníc a jeho odborné tímy sú v súcasnosti už jednoznacne rozhodnutí, k realizácii tejto nesmierne zložitej úlohy potrebuje pomoc štátu a podporu dalších zainteresovaných zložiek. Aj ked v súcasnosti už s dostatocnou presnostou vieme povedat, co chceme, a takisto vieme povedat, ako to chceme dosiahnut, sú tu však ešte niektoré neuzavreté otázky a problémy, najmä v oblasti financnej.

Nepoučili sme sa z efektu nerovnováhy
Signál, aby sme cast dopravy presunuli na železnicu
Práca , 24.5.2002 - Pravdou je, že v uplynulých desiatich rokoch došlo k nerovnováhe v rôznych dopravných druhoch. Vyplýva to z toho, že niektoré druhy dopravy sa lepšie adaptovali na potreby trhovej ekonomiky, ale je to aj dôsledok, že štát zanedbal uplatnovanie urcitých regulacných mechanizmov. Ak dnes dochádza ku kolapsom v cestnej doprave, nie je to len dôsledok uprednostnovania cestnej dopravy pred inými druhmi dopráv, ale dôsledok nezvládnutia rozvojových dopravných procesov z hladiska proporcionality. Všetci dobre vieme, že efekt nerovnováhy medzi dopravnými druhmi už dávno zažila západná Európa. My sme sa však z nedobrých skúseností nepoucili a Slovensko zacína trpiet pretaženostou v urcitých oblastiach a na urcitých trasách. Je to vážny signál, aby sme cast dopravy presunuli na železnicu, co však neznamená, že potlacíme rozvoj cestnej dopravy. Napokon, aj železniciari sú zároven užívatelia cestnej dopravy a každý z vás pochopí, že cestná infraštruktúra na Slovensku, podobne ako železnicná, potrebuje velké financné prostriedky. Treba však nájst optimálny a harmonický rozvoj cestnej i železnicnej dopravy s ohladom na investicné možnosti štátu. Vláda Slovenskej republiky si stanovila za základný strategický ciel dopravnej politiky štátu uplatnovanie trvalo udržatelného spôsobu premiestnovania osôb a vecí ako nutný predpoklad naplnenia ústavných práv a slobôd obcanov a požiadaviek rozvoja slobodného obchodu. Už vo svojom Programovom vyhlásení z novembra 1998 zdôraznila potrebu budovat dopravnú infraštruktúru a v tomto duchu spracovala súbor základných koncepcných dokumentov dotýkajúcich sa rozvoja železnicnej infraštruktúry, obnovy a modernizácie parku mobilných prostriedkov, kombinovanej dopravy. V rámci realizácie tohto súboru opatrení dnes kladieme dôraz, okrem iného, na zosúladenie podmienok hospodárskej sútaže na dopravnom trhu, komplexné zabezpecenie funkcnosti dopravného systému aj na znižovanie negatívnych úcinkov dopravy na životné prostredie. Uvedomujeme si tiež velkú zodpovednost za prípravu a realizáciu efektívnych programov využívania pomoci v rámci predvstupového obdobia. Snaha Slovenskej republiky integrovat sa do európskych štruktúr urcuje smer aktualizácie štátnej dopravnej politiky. Tá sa premieta do reálnych opatrení a krokov, zabezpecujúcich splnenie nevyhnutných kritérií. V novembri 2001 boli definované dva klúcové problémy, ktoré bude potrebné v rámci predvstupového procesu prioritne riešit. Ide o zriadenie regulacného orgánu pre železnicnú dopravu a implementáciu požiadaviek na zabezpecenie interoperability. Uvedomujeme si, že dnešná technická úroven a skladba vozidlového parku na Slovensku vytvára len malé predpoklady na poskytovanie kvalitných služieb aj na zapojenie sa do medzinárodného dopravného trhu. Preto ocenujem koncepciu nasadenia nových elektrických jednotiek na trate slovenských železníc a vítam, že sa snažíte dobehnút, co zameškali predchádzajúce manažmenty. Otvorené zostávajú otázky týkajúce sa zdrojov financovania, ktoré však nie sú predmetom dnešného rokovania. Podstatné je, že vieme, co chceme, a verím, že v krátkom case budeme detailne vediet, ako to dosiahnut. 


ETR 310
ICS

ETR 401

ETR 450

ETR 460/480

ETR 470
Cisalpino

ETR 480 AP
Penduloso

ETR 490
Alaris

ETR 500

ETR 650

ETR 680

Späť / Back Nasledujúci / Next
Strana vytvorená / Site created : 06-V-2002
Posledná aktualizácia / Last update : 15-IX-2004
( 650.htm )