ETR 310
ICS

ETR 401

ETR 450

ETR 460/480

ETR 470
Cisalpino

ETR 480 AP
Penduloso

ETR 490
Alaris

ETR 500

ETR 650

ETR 680

  ETR 310
ICS - InterCity Slovenija
English version

ETR 310 (© Bertram Wlasak)

 • Pôdorys súpravy
 • Technické parametre
 • Cestovný poriadok
 • Cenník
 • Ponuka zliav
 • Informácie
 • Ďalšie odkazy
 •  

  Súpravy ETR 310 - ICS (EMG310)

 • zabezpečujú od 24. IX. 2000 vozbu 7 párov (v pracovné dni) vlakov kategórie ICS na trati Ljubljana - Maribor
 • od 10. VI. 2001 v sobotu a nedeľu v období 1. VII. - 31. VIII. 2001 zachádzajú 2 páry vlakov ETR 310 až do pobrežného mesta Koper.
 • od 14. XII. 2003 premáva 1 pár vlakov ETR 310 na trase Ljubljana - Venezia S. L. ( FS )
 • sú 3-dielne a ich majú zatiaľ 3:
 • súprava 1/2 3/4 5/6
  riadiaci vozeň
  (1. + 2. trieda: nefajčiari)
  (1Ao)(Ao1)
  94 79 6 310 001-3 ? ?
  vložený vozeň
  (2. trieda: fajčiari + bufet)
  2'2'
  ?? 79 ? 316 001-7 ?? 79 ? 316 002-5 ?? 79 ? 316 00?-?
  riadiaci vozeň
  (2. trieda: nefajčiari + inval.)
  (1Ao)(Ao1)
  94 79 6 310 002-1 ? ?
  nelokalizované   94 79 6 310 003-9
  94 79 6 310 004-7
  94 79 6 310 005-?
  94 79 6 310 006-?
  Domovská stanica Moste
 • svojim výzorom pripomínajú ETR 480
 • podľa neoverených správ by mali v prípade osvedčenia sa zabezpečovať prevádzku vlakov na trati Budapest - Venezia - Budapest (s väčším množstvom súprav)
 • Addams

  Technické parametre

  Maximálna rýchlosť 200 km/h
  Prevádzková rýchlosť 160 km/h
  Maximálna ťažná sila 150 kN
  Dĺžka 81,2 m
  Šírka 2,8 m
  Hmotnosť súpravy 152 t
  Počet sedadiel 164 + 2 miesta pre osoby na invalidných vozíkoch
  Priemer kolies 890 mm
  Rozchod 1435 mm
  Záťaž na nápravu 15 t
  Maximálny výkon 1 960 kW
  Trakčné napätie 3 kV =
  Typ motorov 3-fázový asynchrónny
  Počet trakčných motorov na jednotku 2
  Typ naklápacej technológie Fiat: aktívna, hydraulická, novší model
  Maximálny uhol naklopenia
  Výrobca ALSTOM (do r. 2000 Fiat) Ferroviaria Savigliano, Taliansko
  Výrobca displejov vonkajších dverí MECCANICA UGO AMELI (MUA) S. R. L., Firenze
  Model H0 Lima: katalóg. č. 149608
  3-dielna súprava, analógová, D.C.
  Ohlásený na Medzinárodný veľtrh hračiek Nürnberg 2001

  Pôdorys súpravy

  (23,1 kB)

  310z4 Železničná sieť Slovinska

  Súprava ICS
  ©

  SLOVINSKÉ ŽELEZNICE SA PÝŠIA NOVÝMI SÚPRAVAMI PENDOLINO NA TRATI ĽUBĽANA - MARIBOR
  Ing. Milan KLUBAL

  Slovinská republika má rozlohu 20 256 km2 a necelé dva milióny obyvateľov. Dĺžka železničnej siete dosahuje 1201 km, z toho je 332 km dvojkoľajných a necelých 500 km elektrifikovaných, prevažne jednosmernou sústavou s napätím 3 kV.
  Trate sú vedené v po­merne náročnom teré­ne. Prirodzeným želez­ničným uzlom je hlavné mesto Ľubľana, ležiace približne v strede krajiny. Odtiaľ sa roz­biehajú dve hlavné trate: na ju­hozápad do prístavu Koper a ta­lianskeho prístavu Terst a na vý­chod do stanice Zidani Most, kde sa trať vetví. Prvá vetva, viac zaťažená, vedie na sever do Mariboru a druhá do Chor­vátska.
  Slovinské železnice majú vy­týčené veľké ciele. V rámci me­dzinárodných dohôd AGC a AGTC predpokladajú na vyš­šie uvedených tratiach s pod­statným zvyšovaním rýchlosti. Na trati Terst (FS) - Ľubľana (SŽ) - Záhreb (HŽ) - Budapešť (MÁV) sa dokonca v cieľovom stave uvažuje s rýchlosťou 250 až 300 km/h.
  Po niekoľkých rokoch stag­nácie, kedy Slovinské železni­ce (SŽ) žili zo svojej podstaty, došlo v minulom roku 2000 k zásadnému obratu. V roku 1998 generálny riaditeľ SŽ Dr. Marjan Recar s riaditeľom Fiat Ferroviaria podpísali zmluvu, na základe ktorej Fiat dodal SŽ tri súpravy s výkyvnými skriňami, verejnosti známymi ako Pendo­lino. Tieto súpravy premávajú na trati Ľubľana - Maribor. Kla­sická rýchliková súprava preko­ná vzdialenosť 178 km medzi týmito dvoma mestami za 125 minút, zatiaľ čo Pendolino za 105 min. Počítačom riadený vý­kyvný systém umožňuje v zá­krutách dosahovať vyššiu rých­losť až o 30 percent v porovnaní s bežnými vlakmi.
  Súprava je čiastočne uprave­ná podľa požiadaviek Slovin­ských železníc. Oddiely sú roz­delené na dve triedy. Podľa dru­hu poskytovaných služieb sa rozlišuje prvá, druhá trieda a ďalšia označená ako druhá trie­da plus. Cestujúci si môžu ob­jednať teplé a studené nápoje a občerstvenie priamo na mies­te alebo využiť služby v jedá­lenskom vozni. Všetky miesta v prvej triede majú zabudova­né slúchadlá na počúvanie hudby, vybrať si možno z po­nuky štyroch kanálov. Pripoje­nie do siete 220 V, telefónny automat a priestor pre telesne postihnutých pasažierov sú sa­mozrejmou súčasťou vybavenia slovinských Pendolin. Tieto vla­ky označené ako ICS (Inter City Slovenija) prekonajú vzdiale­nosť Ľubľana - Maribor osem krát za deň, v opačnom smere sedem krát, cez víkendy jazdia tri páry vlakov.
  Po vyhodnotení skúšobnej prevádzky sa dá očakávať, že park SŽ sa rozšíri o ďalšie Pen­dolina, ktoré by malí zabezpe­čovať premávku do Mníchova a Terstu: Cesta do Mníchova by nemala prekročiť 4 hodiny a do Terstu 75 minút.
  Okrem dodávky súprav Pen­dolino sa park SŽ rozšíri o ďalšie súpravy na prepravu osôb a o nákladné vozne. Podpísali sa ešte dva kontrakty. S firmou Sie­mens na dodávku 30 súprav elektrických jednotiek a s fir­mou Siemens-Austria na do­dávku 50 nákladných vozňov. Objednávka je finančne náklad­ná a vyžiada si čiastku 4,33 miliardy toliarov, krytých úve­rom bánk so štátnou zárukou (100 SIT=20,12 Sk).

  Hlavné parametre Pendolina SŽ s tromi jednotkami

  Maximálna rýchlosť 200 km/h
  Trakčná sústava 3 kV
  Výkon motorov 2 MW
  Dĺžka 81,2 m
  Šírka 2,8 m
  Počet sedadiel 1. trieda 30
  Počet sedadiel 2. trieda 136
  Hmotnosť neobsadenej súpravy 152 ton
  Hmotnosť obsadenej súpravy 164,5 tony
  Hluk spôsobovaný súpravou pri rýchlosti 160 km/h 63 dB

  (Ž-Semafor, 5/2001)

  Odkazy:

 • Fotografie
 • Železničná URL Bertrama Wlasaka o.i. o vlakoch s naklápacou technológiou (len nemecky a anglicky)
 • Vlaky s naklápacími súpravami - URL Klubu přátel železnic
 • Vysokorychlostní žel. doprava v Evropě

 • ETR 310
  ICS

  ETR 401

  ETR 450

  ETR 460/480

  ETR 470
  Cisalpino

  ETR 480 AP
  Penduloso

  ETR 490
  Alaris

  ETR 500

  ETR 650

  ETR 680

  Späť na ETR Home Page Zdroje: , Železničná URL Bertrama Wlasaka
  Strana vytvorená : 05-II-2001
  Posledná aktualizácia: 04-III-2008
  ( etr310.htm )