ICE 3 (rady 403, 406, 407, Velaro E, RUS, CN, UK)

ICE 3 (rad 403 a 406)

 • Základná charakteristika
 • Zloženie vlaku
 • Objednané vlaky
 • Rozdiely voči ICE 2
 • Technické údaje
 • História ICE 3
 • Modely ICE 3
 • Odkazy
 • Základná charakteristika

  ICE 3 je treťou generáciou ICE, s niektorými radikálnymi zmenami voči predchádzajúcim generáciám. Z dôvodu vysokej najvyššej rýchlosti (330/350 km/h) a strmšieho stúpania (4 %) budúcich vysokorýchlostných tratí napr. Köln - Frankfurt bolo potrebné zaviesť pohon v ďalších vozňoch vlaku. Tak bolo vybrané riešenie rozdeliť výkon na celý vlak, radšej ako jeho koncentrácia v jednej alebo dvoch hnacích jednotkách. ICE 3 bude 8-vozňový "polovičný vlak" so 16 hnacími nápravami, ktoré môžu pracovať v dvoch trakciách podobne ako ICE 2 (aj spolu s nimi). Testovanie prvých vozidiel ICE 3 začalo v lete 1998, a plánované sprevádzkovanie prvého ICE 3 do bežnej prevádzky bolo v priebehu r. 1999, nakoniec začalo až v r. 2000.
  pravy r. 403 a 406 sú využívané najmä na vlaky, ktorých trasa zahŕňa aj NBS Köln - Frankfurt/M. a/alebo NBS Ingolstadt - Nürnberg, kde sú ICE 1 a ICE 2 nepoužiteľné. Po zavedení do prevádzky v SRN, bol sieť rozšírená aj o trate do Amsterdamu, Bruselu a Paríža.
  Reakciou na bezproblémovú prevádzku Siemens obdržal objednávky na súpravy aj zo Španielska , Ruska a Číny a Veľkej Británie .

  Náklady na jeden ICE 3 sú 40 mil. DM (cca 20,1 mil. €) pre 1-systémovú verziu, 42 mil. DM (cca 21 mil. €) na multisystémovú verziu.

  Vzhľad bol vytvorený Alexandrom NEUMEISTER-om, ktorý je zodpovedný za vizáž celej rodiny ICE - on vypracoval už ICE-V. Model 1:1 polovičného koncového vozňa ICE 3 bol zostrojený pre doplnenie dizajnu v každom detaile skôr ako sa skutočne začal budovať vlak, tento model je teraz vystavený v dopravnom múzeu v Nürnbergu.

  Vzhľad a užívateľské vybavenie

  ICE 3 je 8-vozňový vlak už bez rušňa (hnacie motory sú rozložené po celom vlaku). Vozne sú kratšie a užšie ako ICE 1 a ICE 2 . Priečelie je viac aerodynamické, a namiesto dvoch obdĺžnikových predných okien, má teraz jedno veľké oválne okno. Cestujúci v prvom a poslednom vozni majú možnosť pohľadu von cez stanovište rušňovodiča. Naklápací vlak InterCity ICT pre klasické trate má tú istú všeobecnú úpravu priečelia, ale strmší, menej aerodynamický výzor.

  Pantografy pre nemecký a rakúsky systém striedavého prúdu sú inštalované na 2. a 7. vozni, užšie pantografy pre švajčiarsky, francúzsky a budúci belgický systém striedavého prúdu na 4. a 5. vozni. Verzie pre mnohonásobné elektrické systémy majú tiež pantografy pre systémy jednosmerného prúdu na 3. a 6. vozni. V systémoch striedavého prúdu, vďaka vysokonapäťovému káblu je nutný len jeden zdvihnutý pantograf ( jeden v prednej časti prvého vlaku ak sú dva spojené, inak zadný pantograf), v systémoch jednosmerného prúdu sú potrebné dva pantografy z dôvodu veľkej intenzity prúdu.

  Zloženie vlaku

  (40X = 403 pre 1-systémovú verziu, 406 pre 4-systémovú verziu)

  Č. rad
  (1-systémový)
  rad
  (4-systémový)
  popis
  (8) 4035 4065 1. tr., 1 menič prúdu, 4 trakčné motory , stanovište rušňovodiča
  (7) 4036 4066 1. tr., AC pantograf, transformátor
  (6) 4037 4067 1. tr., [DC pantograf,] 1 menič prúdu, 4 trakčné motory
  (5) 4038 4068 reštauračný vozeň, [úzky AC pantograf,] špeciálne kupé, akumulátory
  (4) 4033 4063 2. tr., [úzky AC pantograf,] akumulátor, pneumatické zariadenie
  (3) 4032 4062 2. tr., [DC pantograf,] 1 menič prúdu, 4 trakčné motory
  (2) 4031 4061 2. tr., AC pantograf, transformátor
  (1) 4030 4060 2. tr., 1 menič prúdu, 4 trakčné motory, stanovište rušňovodiča

  Kapacita súprav:
  rad 403: 141 sedadiel 1.triedy (36%), 250 sedadiel 2.triedy (64%), 24 sedadiel v reštaurácii
  rad 406: 136 sedadiel 1. triedy (36%), 244 sedadiel 2. triedy (64%), 24 sedadiel v reštaurácii

  Objednané vlaky

  železničná
  spoločnosť
  rad objednaných rok napäťové systémy
  DB AG 403 37 1999 15 kV 16,7 Hz
  DB AG 406 13 1999 15 kV 16,7 Hz, 25 kV 50 Hz, 1,5kV =, 3 kV =
  NS   4 1999 15 kV 16,7 Hz, 25 kV 50 Hz, 1,5kV =, 3 kV =
  RENFE 103 26 2006 25 kV 50 Hz
  Čína CRH 3      
  RŽD        

  Šesť dodatočných vlakov multisystémovej verzie dodaných NS (Holandským železniciam) budú prvými ICE dodanými mimo Nemecka.

  Výber je z viac ako 50 modifikácií súprav ICE 3, ktoré boli očakávané na realizáciu v objednávke v decembri 1997. Tieto vlaky môžu byť vybavený naklápacou technológiou, dovoľujúcou redukovať cestovný čas v prevádzke pre vysokorýchlostné aj klasické trate.

  Rozdiely voči ICE 2

  ICE 3 už nemá samostatnú ťažnú jednotku, miesto toho je teraz trakčné zariadenie rozprestrené na celý vlak ako je popísané vyššie v odseku "Zloženie vlaku".

  Ďaľšou skutočnosťou je to, že je predurčený k medzinárodnej prevádzke, takže sa musel podriadiť technickým špecifikáciám interoperability - toto má taký význam, že úplný vlak (dve spojené súpravy ICE 3) nemôžu byť dlhšie ako 400 m, záťaž na os nemôže presahovať 17 t, dvere musia byť ľahko prístupné z nástupíšť vysokých 0.55 m a 0.76 m, profil musí prispôsobený zavedenému kritériu UIC 505, a samozrejme vlak musí byť kompatibilný s elektrinou, signalizáciou a komunikačnými systémami tratí, na ktorých sa budú používať. To zahrňuje francúzske a belgické vysokorýchlostné trate. Úplná dĺžka vlaku 400 m a zavedené kritérium UIC 505 znamená, že vozne ICE 3 sú kratšie a užšie než na ICE 1 a ICE 2 , to tiež umožňuje redukciu hmotnosti štruktúry nevyhnutnej zachovávať záťaž na os v danom limite 17 t navzdory dodatkovému pohonnému zariadeniu.

  Jazda 8 poháňaných podvozkov sa riadi princípom používaným v japonských vlakoch Šinkansen. Toto je prvé použitie tohoto druhu pohonu v Európe. 1., 3., 6. a 8. vozeň je každý poháňaný štyrmi 500 kW trakčnými motormi, poskytujúcimi úplný výkon 8 MW v systémoch striedavého prúdu. Každé hnacie vozidlo je dodané s jedným vodou-chladeným GTO invertorom pre všetky štyri trakčné motory , tieto sú inštalované v 3. a 6. vozni.

  ICE 3 bude prvým radom vlaku vybavený vírivou prúdovou brzdou, ktorá zabezpečí väčšinou neupotrebovávané brzdenie. Tiež vďaka veľkému množstvu hnacích náprav môže byť regeneračná elektrická brzda používaná účinnejšie, ale i tak bude ICE 3 vybavený kotúčovými brzdami.

  K redukcii hmotnosti vlaku používa klimatizačný systém vzduch ako teplonosnú látku, podobne ako systémy používané v lietadlách. Tento systém tiež redukuje náklady na údržbu, ale spotreba elektrickej energie bude trocha vyššia.

  Technické údaje

    koncový vozeň vložený vozeň vlak (403) vlak (406)
  dĺžka 25,835 m 24,775 m 200,32 m
  šírka 2,95 m
  výška 3,89 m
  hmotnosť (prázdny)   409 t 435 t
  výkon (trvalý)   8000 kW 8000 kW (AC)
  4300 kW (DC)
  trakčná záťaž   300 kN
  najvyššia rýchlosť   330 km/h 330 km/h (AC)
  220 km/h (DC)
  hmotnosť/dĺžka   2.042 t/m 2,172 t/m
  hmotnosť/sedadlo   1,046 t/sedadlo 1,144 t/sedadlo
  výkon/hmotnosť   19,56 kW/t 18,39 kW/t (AC)
  9,89 kW/t (DC)
  výkon/sedadlo   20,46 kW/sedadlo 21,05 kW/sedadlo (AC)
  11,32 kW/sedadlo (DC)

  Siemens Velaro D at InnoTrans 2010 after handover of first train to DB./23 September 2010/Author: Spookster67Rad 407 / Velaro D

  Deutsche Bahn v novembri 2008 zadali objednávku na 15 súprav hodnote 500 miliónov €. [2] Dna 18.apríla 2010 Deutsche Bahn predstavili prvý Velaro D v závode spoločnosti Siemens Krefeld [3]. Je určený pre prevádzku rýchlostou až 320 km / h (199 mph), je širší, stabilnejší a energeticky úspornejší, mal by byť menej náchylný na zlyhania ako jeho predchodca, a zahŕňa vyššiu odolnosť proti nárazu a požiarnu bezpecnosť. [3] Koncom roku 2011 nový vlak vstúpi do prevádzky, označený ako rad 407 alebo Nový ICE 3. Bude používaný hlavne pre medzinárodné spojenie z Nemecka do Francúzska, Belgicka a Holandska [4] Má i nový druh bezpečnostných opatrení, ktoré sú v súlade s novou špecifikáciou pre prevádzku vlakov osobnej dopravy vo vnútri Eurotunelu pod Lamanšským prielivom, ktorý by umožnil radu 407 potenciálne pôsobiť aj vo Veľkej Británii.

  História ICE 3

  Prvé plány ICE pre viacnapäťové systémy vznikli skôr ako bol pravidelne nasadzovaný ICE 1 . Bol nazvaný ICE-M (podľa MEHRSYSTEM = viacsystémový) a skladal sa z dvoch hnacích vozidiel a šiestich vložených vozňov.
  Keď sa otvárali vysokorýchlostné trate Hannover - Würzburg a Mannheim - Stuttgart, prevádzka nákladných a vysokorýchlostných vlakov naraz na trati s rovnými svahmi bola bez problémov. Tovar nákladných vlakov však môže byť poškodený keď stretáva vysokorýchlostný vlak v tuneli, a kapacita trate je zredukovaná keď je používaná vlakmi významne odlišných cestovných rýchlostí. Preto, keď bola plánovaná vysokorýchlostná trať Köln - Frankfurt, bolo rozhodné budovať ju ako trať čisto vysokorýchlostnú pre osobnú dopravu - čo tiež umožňovalo budovať strmšie sklony (do 4%), čo pomohlo šetriť peniaze (bolo potrebných menej tunelov a mostov).
  Pre obe z týchto rozvojových zmien bola časť z objednávky ICE 2 zrušená, a zmenená na objednávku na ICE 3 - ktorý bol po určitý čas nazývaný ICE 2-2, z dôvodu zmenenej objednávky, navzdory jeho technickým rozdielom.
  Testovanie prvých vozidiel ICE 3 začalo v lete 1998, a plánované sprevádzkovanie prvého ICE 3 do bežnej prevádzky bolo v priebehu r. 1999, nakoniec začalo až v r. 2000 ako špeciálne vlaky na EXPO 2000 Amsterdam/Frankfurt/M - Hannover.
  25. júla 2002 prešiel po NBS Köln - Frankfurt/M. prvý vlak ICE 3 .
  1. augusta 2002 - oficiálne otvorenie vysokorýchlostnej trate Köln - Frankfurt s vlakmi ICE 3 . Verejná doprava začala 1. augusta v 2-hodinovom takte, od 15. septembra 2002 bol zmenený na 1-hodinový; úplná prevádzka začala až so začiatkom platnosti cestovného poriadku 15. decembra 2002. Týmto dňom pravidelná obsluha vlakmi ICE 3 trate Frankfurt/M - Köln - Bruxelles (SNCB) / Amsterdam (NS).

  Modely ICE 3

  H0

  Roco oznámil "exkluzívny" model ICE 3 na r. 1999 alebo 2000, v oboch systémoch DC i AC. Iný ako lacný model ICE 2 tohoto výrobcu, ICE 3 bude presne zmenšený. Je nepravdepodobné, že tento model vyjde skôr než prototyp, pretože by inak pravdepodobne nezahŕňal úplne posledné zmeny prototypu. Tak projekt je zadržaný až do sprevádzkovania prvého radu ICE 3.

  Video


  Ako to robia? Vlaky [ICE 3+ICT] (CZ Dubbing)
  20090324/17.30
  DSCVR

  Odkazy

 • Informácie o ICE 3 od firmy Siemens
 • ICE 3 - Superexpres pro zítřek z dílny Siemens
 • Obrázky ICE 3
 • Správy z tlače o ICE 3
 • ICE-3M - URL Petra Schokkenbroeka
 • Začína súboj s vetrom - ICE 3
 • Zdroje:

 • "Elektrische Bahnen", Vo. 103 (2005)
 • ^ "Siemens receives order over 15 high-speed trains from Deutsche Bahn". Siemens. 2008-12-17 . Retrieved 2008-12-27 Reference Number: I MO 200812.006-04.
 • ^ a b "DB unveils next-generation ICE". Railway Gazette International. 2010-04-28 / 2010-05-04
 • ^ "Neuer ICE: Hightech gegen die Achsenkrise" (in German). Spiegel Online. 2010-04-28

 • Vďaka:

  -Tobias Benjamin Köhler ( unci@tigerden.com ) za poskytnutie niektorích z tíchto informácií;

  + vytvorené slovenské texty môžu obsahovať mierne nepresnosti v preklade. Over si ich, prosím, na originálnej strane a ak poznáš dokonalejší preklad, prípadne ďaľšie súvisiace informácie-informuj ma .
  Strana vytvorená: 7-V-2000
  Posledná aktualizácia: 15-V-2011

  Späť na ICE - ICT ( http://www.rail.sk/ice/ice3.htm )